III Turniej Recytatorski

19 listopada 2015 r. II WDH Zespołu Szkół w Horodle brała udział w III Turnieju Recytatorskim ''Poezji Patriotycznej" w Strzyżowie w którym:
W kategorii Młodsi Harcerze I miejsce zajęła Gabriela Grabowska z IV klasy,
Wyróżnienie otrzymała Julia Papierz,
II miejsce w kategorii Starsi Harcerze zajęła Katarzyna Mochnaczewska,
Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Śmiałko

                                                   GRATULACJE !!!

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

„BUDUJEMY ŚWIAT DLA WSZYSTKICH”

DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HORODLE REALIZOWANE W  RAMACH TYGODNIA TOLERANCJI

"BUDUJEMY ŚWIAT DLA WSZYSTKICH"

20 listopada – 27 listopada 2015r.

Działanie

Odpowiedzialni

1.Przygotowanie gazetki tematycznej w holu szkoły na temat „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” oraz dyskryminacji ludzi.

 

Bibliotekarz

Nauczyciele języka polskiego

2.Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka-  zajęcia w bibliotece szkolnej na temat praw dziecka dla uczniów klasy II a i klasy V.

 

bibliotekarz

3. Łamanie praw dziecka w literaturze – zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klas  I-III.

 

bibliotekarz

4. Wykonanie gazetek ściennych w klasach oraz bibliotece pod hasłem "Inni, ale tacy sami"

 

Wychowawcy IV-VI

bibliotekarz

5. Konkurs klasowy na plakat poświęcony prawom dziecka.

 

Wychowawcy klas II -VI, nauczyciel plastyki

6. Projekcja filmu "Mój biegun"

Nauczyciele języka polskiego oraz bibliotekarz

7. Pogadanka na temat religii świata

 

Katecheta

8. Czytanie baśni ""Brzydkie kaczątko", opowiadania  „Drożdżowy kluch” oraz innych dotyczących dyskryminacji dzieci .

 

Biblioteka szkolna i świetlica

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Propagowanie książek i rozwijanie czytelnictwa to, obok udostępniania, jedno z najważniejszych zadań biblioteki szkolnej. Odpowiednio dobrane formy popularyzacji wzbogacają pracę z książką i czasopismem, podnoszą ich atrakcyjność, sprzyjają właściwym doborom czytelniczym. Niesłabnącym od lat powodzeniem, zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych, cieszą się konkursy czytelnicze. Tematyka ich jest różnorodna, poprzez znajomość przeczytanych lektur i wiadomości i umiejętności związane z korzystaniem z biblioteki i jej zbiorów. Konkursy są ciekawą formą rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. Współzawodnictwo przyciąga dzieci, aktywizuje je. Dają one też możliwość upowszechniania celowo dobranych, wartościowych książek. W bibliotece organizowane są konkursy wiedzowe, literackie, plastyczne, jedno lub wieloetapowe. Bibliotekarz stara się, aby udział w nich mogli brać uczniowie o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Zwycięzcy nagradzani są przeważnie nagrodami książkowymi, a uczestnicy pochwałą do wychowawcy   i w miarę możliwości, drobnymi upominkami.

W październiku w bibliotece szkolnej odbyły się następujące konkursy czytelnicze i plastyczne.

Konkurs plastyczny dla klas I „ Ulubiony bohater z mojej książki”

I miejsce – Zbirowska Majka

                   Romak Katarzyna

II miejsce – Łyczek Michał

                    Matwiejczuk Jakub

III miejsce- Gruszka Anna

                    Potaczało Małgorzata

            Konkurs czytelniczy dla klas II „Zabawy ze słowem”

I miejsce – Malinowski Martin

II miejsce- Sitarczuk Roksana

III miejsce Wróbel Amelia

Konkurs czytelniczy dla klas III „Zabawy ze słowem”

I miejsce – Gołębiowska Aleksandra

II miejsce – Aronowska Anna

III miejsce – Ciężka Klaudia

Konkurs czytelniczy dla klasy VI „ Kolory, liczby, imiona”

I miejsce- Czerepak Jakub

II miejsce- Hajkowski Tomasz

                   Jerzyna Paweł

III miejsce- Czajka Sławomir

Z przysłowiami za pan brat

20 listopada 2015r. klasa II b odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Horodle.

Jak zwykle panie bibliotekarki, Renata Mochnaczewska i Bożena Gruszka, przyjęły nas bardzo serdecznie.

   Wprowadzeniem do zajęć była krzyżówka. Następnie dzieci wysłuchały ciekawych opowiadań dotyczących przysłów min.: ,,Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”. Potem uczniowie pracowali w grupach układając rozsypanki ,,przysłowiowe”, wyszukując w tekście wyrazów związanych z powiedzeniami, wyszukując błędów w przysłowiach.

  Było trochę rywalizacji i dużo zabawy……..no i oczywiście słodka niespodzianka.

 W tym tygodniu mieliśmy gościa na zajęciach. Kto to był? Na to pytanie najlepiej zna odpowiedź Kacper Nowaczewski ponieważ to on jest właścicielem naszego obserwatora a raczej obserwatorki ,,Amelii”.

  Co robimy na zajęciach dodatkowych z matematyki? Otóż nie tylko rozwiązujemy zadania, ale również gramy w szachy i warcaby. Po co? Gra to nie tylko zabawa, ale i nauka. Sprawdźcie sami…powodzenia.

Harcerski biwak

W dniach 06-07.11. 2015r. w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława  Jagiełły w Horodle odbył się biwak Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, którego organizatorem były druhny Irmina Klamer, Marzanna Szumska. Tematem przewodnim spotkania było wspólne czytanie przygotowane przez panią Stanisławę Ślązak. Harcerze i zuchy obejrzeli film pt. ,,Kostiuchnówka”, podczas wizyty w Placówce Straży Granicznej w Horodle. Podczas biwaku zuchy złożyły przyrzeczenie zuchowe, a potem wspólnie przy ognisku śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Starsi harcerze razem z druhną Anetą Zbirowską i mjr Mariuszem Papierzem udali się na cmentarz ze światełkiem przywiezionym z Kostiuchnówki. Po kolacji wyruszyli również na nocny patrol i nocne tropienie śladów.

Dużo radości sprawiło wspólne przygotowywanie posiłków, a szczególnie lubianych przez wszystkich smacznych kanapek.

Dziękujemy za pomoc podczas trwania biwaku pani dyrektor Agnieszce Harpeniuk i pani Magdalenie Bazylewicz.

Finał konkursu „Super Speller – dyktando z języka angielskiego”

angielski

DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Horodle został przeprowadzony II etap konkursu „Super Speller – dyktando z języka angielskiego”.  Organizatorami konkursu były: pani Iwona Podgalska-Pańko, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach  oraz pani Katarzyna Bajerczak, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Horodle. W finale wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół gimnazjalnych gmin wiejskich z terenu powiatu hrubieszowskiego. Szkoły reprezentowali poniżej wymieni uczniowie wraz z swoimi nauczycielami:

 1. Zespół Szkół w Hulczu, nauczyciel pani Tatiana Jarmoszczuk, uczniowie:  Dominik Głuszczak, Aleksandra Ożga;
 2. Zespół Szkół w Strzyżowie nauczyciel pani Nina Maluk, uczniowie: Brandon Wiśniewski, Jurek Matrundola;
 3. Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu nauczyciel pani Ewelina Sobowicz, uczniowie: Ewa Blicharz, Filip Mazur;
 4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach, nauczyciel pani Weronika Kisielewicz, uczniowie: Łukasz Baran, Wiktoria Mieczan.
 5. Publiczne Gimnazjum w Przewodowie, nauczyciel pani Joanna Mojsym, uczniowie: Kamil  Neć, Julia Sawka

oraz szkoły organizujące:

 1. Zespół Szkół w Horodle, nauczyciel pani Katarzyna Bajerczak, uczniowie: Magdalena Magierka, Cezary Fornal.
 2. Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, nauczyciel pani Iwona Podglaska-Pańko, uczniowie: Jakub Szymański, Jagoda Kraczuk.

angielski2

Konkurs miał na celu wyłonienie talentów w dziedzinie znajomości języka angielskiego poprzez napisanie dyktanda. Etap finałowy wyłonił zwycięzców:

Miejsce I – Magdalena Magierka

Miejsce II – Brandon Wiśniewski

Miejsce III-  Dominik Głuszczak

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom oraz życzmy dalszych sukcesów. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów
do uczestnictwa  w konkursie.

macmillan

19 Jesienny Konkurs Recytatorski

Z końcem października odbył się tradycyjnie już konkurs recytatorski. Do Eliminacji Gminnych 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, którego temat w tym roku brzmiał „Wszystko jest teatrem” przystąpili gimnazjaliści i licealiści:

 • Michał Gruszka – I gimnazjum

 • Karolina Fedaczyńska – III a gimnazjum

 • Oliwia Mróz – II liceum

 • Katarzyna Charatynowicz – II liceum

 • Klaudia Niedźwiedź – III liceum

 • Magdalena Miazga – III liceum

Uczniowie zaprezentowali teksty nawiązujące do tematyki konkursu przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Kossowskiej. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Karolina Fedaczyńska i Magdalena Miazga. Pozostali otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy serdecznie!!!

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych 12 listopada 2015roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach do turnieju wojewódzkiego zakwalifikowała się Magdalena Miazga. Gratulujemy Magdzie i życzymy powodzenia 26 listopada!!!

Cieszymy się bardzo, że kultura słowa znajduje wśród naszych uczniów uznanie, czego wyrazem był wysoki poziom eliminacji gminnych.

NOCNE CZYTANIE

Wspólnie z harcerzami z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej biblioteka Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle zorganizowała nocne czytanie. Celem akcji było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zachęcanie ich do częstego sięgania po literaturę dziecięcą.

 Po zaaklimatyzowaniu się na sali gimnastycznej rozpoczęliśmy naszą podróż z książką, zaczęliśmy od przeczytania legendy „Smok ze smoczej jamy” Wandy Chotomskiej. Siedząc w kręgu każdy czytał fragment utworu i przekazywał książkę następnej osobie. Po kolacji rozpoczęliśmy wspólne zabawy dotyczące znajomości ulubionych bajek, baśni i legend. Dzieci dobrały się w drużyny, w których każda wybrała swego kapitana. Każda drużyna musiała wymyśleć dla siebie nazwę oraz okrzyk, który prezentowała po każdym wykonaniu zadania. Pani bibliotekarka przygotowała dla nas mnóstwo ciekawych zabaw i zadań do wykonania. Układaliśmy puzzle i podawaliśmy tytuły baśni, odgadywaliśmy bohaterów baśni na podstawie przyporządkowanych rekwizytów, podkreślaliśmy tytuły baśni, które ukryły się w czytanym fragmencie tekstu, porządkowaliśmy przysłowia, rozwiązywaliśmy krzyżówki, bawiliśmy się w Jasia i Małgosię szukając drogi do chatki z piernika, tworzyliśmy nowe wyrazy z wyrazu „bajkopisarz”, a także staliśmy się Kopciuszkami i przebieraliśmy groch pomieszany z kaszą  przez złą macochę . Musieliśmy zdążyć na bal, więc każdy z nas starał się  jak mógł. Żeby przygotować bal, musieliśmy złożyć zamek z kilku elementów i pięknie o pokolorować.

            Mniej wytrwali poszli spać o 3 nad ranem, natomiast grupka zatwardziałych sympatyków dobrej zabawy z książką  usnęła dopiero o 6 rano.

Po zjedzeniu śniadania i porannej toalecie przystąpiliśmy dalej do wspólnego czytania wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Pani podzieliła nas na grupy tak jak wcześniej, gdzie każda grupa otrzymała inne zadanie. Musieliśmy uważnie słuchać wiersza i dorysowywać w  kolejnych wagonach  wszystkie rzeczy , które przewoziła lokomotywa z wiersza. Potem utworzyliśmy piękny pociąg z pokolorowanych obrazków. Na zakończenie zabaw z książką zorganizowaliśmy literackie kalambury, czyli odgadywaliśmy przysłowia prezentowane przez uczniów.

Cieszymy się, że nocne czytanie  wzbudziło takie zainteresowanie wśród uczniów. Dlatego też, z większym entuzjazmem przystąpimy do jego przygotowania za rok.

OBIETNICA ZUCHOWA

Dnia 06.11.2015r. o godz. 18.00 Zuchy z gromady "Leśne Skrzaty" złożyły Obietnicę Zuchową. Świadkami tej uroczystości byli: Pani Dyrektor Agnieszka Harpeniuk, Pan Dyrektor Arnold Bogowski, Rodzice i harcerze.
 Dzieci doskonale wywiązały się z powierzonych im zadań. Zuchy świetnie i pomyślnie przeszły wszystkie próby oraz wykazały się znajomością Prawa Zucha.
Dalszą częścią zbiórki był obrzęd złożenia Obietnicy zuchowej. Na totem oraz znaczek zuchowy z powagą wypowiadały słowa:
"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać prawa zucha".  
Po złożonej Obietnicy dzieci zostały pełnoprawnymi członkami ZHP.
Zbiórka zakończyła się spotkaniem przy ognisku. Była pieczona kiełbaska, piosenki i pląsy harcerskie.
Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci małych zuchów.
Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Europejski Dzień Języków Obcych

W naszej szkole odbył się Europejski  Dzień Języków Obcych. Nauczyciele  języka angielskiego zorganizowali lekcje tematyczne. Uczniowie pracowali w grupach, oglądali filmy kulturowe oraz poznawali ciekawostki o różnych krajach.
Ponadto odbył się  konkurs na najciekawszy plakat  informacyjny na tematy przybliżające  kulturę, specjalności kulinarne oraz znane miejsca itp. Konkurs przeprowadzili nauczyciele języka angielskiego Katarzyna Bajerczak, Aleksandra Jerzyna  oraz Bartłomiej Kusiak. Jego celem było dotarcie do jak największej grupy młodych osób i przekonanie ich, że znajomość języków obcych jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Daje możliwość swobodnego podróżowania, komunikowania się z innymi i sprawia, że stajemy się obywatelami świata.
I miejsce – klasa I GP  Małgorzata Bojarska

II miejsce – klasa I GP  Wiktoria Lemińska

III miejsce – klasa V SP Oliwia Nowaczewska, Izabela Mrozowska
Serdecznie gratulujemy !