WYCIECZKA DO CHEŁMA I PAWŁOWA

         4 października 2017r. uczniowie klasy II szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce do Chełma i Pawłowa.
      W Chełmie odwiedzili w podziemiach kredowych Ducha Bielucha. W Pawłowie natomiast zwiedzili Muzeum Bednarstwa i Garncarstwa oraz wzięli udział w warsztatach garncarskich. Wszyscy drugoklasiści pracowali przy kole garncarskim z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem. Wykazując się niezwykłą pomysłowością w tworzeniu różnych rzeczy z gliny, stworzyli prawdziwe dzieła sztuki.
      Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci, ale w planach jest już następny, trzydniowy wyjazd  do Warszawy!

MŁODE LITERATKI W OŚRODKU BRAMA GRODZKA!

27 września 2017 r. uczennice klasy VII – Izabela Mrozowska, Eliza Petrycka, Julia Rudawska i Małgorzata Mochnaczewska-  wzięły udział w trzygodzinnych warsztatach literackich w Ośrodku Brama Grodzka „Dom Słów” w Lublinie. Były one podsumowaniem i zakończeniem projektu organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu Filia w Hrubieszowie „ Przygoda młodych literatów”, w którym wraz z uczniami innych szkół  nasze uczennice stworzyły pięć niezwykłych opowiadań dla młodzieży.

Warsztaty odbywały się w dwóch grupach. Pracowano nad emisją głosu, tworzeniem spójnych opowieści z wykorzystaniem „kości” słów, odkrywaniem mocy słowa w kreowaniu świata przedstawionego, konstruowaniem fabuły i wykorzystaniu kontekstu emocjonalnego w tworzeniu literatury, a także różnych sposobów ukazywania uczuć i emocji bohaterów.

Wszyscy uczestnicy warsztatów pracowali z entuzjazmem, zaangażowaniem, wykazując się kreatywnością w tworzeniu barwnych i zaskakujących opowieści.  Praca naszych dziewcząt w projekcie „ Przygoda młodych literatów” oraz aktywny udział w warsztatach literackich zaowocowała  nie tylko nowymi umiejętnościami, ale też inspirującymi spotkaniami z młodzieżą z innych szkół o podobnych zainteresowaniach. Ciekawe, jakie opowieści powstaną dzięki tym przeżyciom? Może napisze je życie.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

       27 września  uczniowie szkoły podstawowej oficjalnie przywitali jesień, biorąc udział w obchodach Święta Pieczonego Ziemniaka. Główną atrakcją imprezy, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych, było ognisko oraz pieczenie ziemniaków. W oczekiwaniu na kartoflane przysmaki dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz zorganizowały rozgrywki w piłkę nożną. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu, a  ziemniaki upieczone w ognisku smakowały jak potrawy z najlepszej kuchni.

    O godzinie 15.00 rozpoczęła się dyskoteka szkolna, zorganizowana z okazji Dnia Chłopaka, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VII.

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

     27 września 2017 r. w Hrubieszowie na obiektach HOSiR-u odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. W zawodach udział wzięło 5 drużyn z naszego Zespołu Szkół. Najlepiej zaprezentowały się zespoły chłopców z gimnazjum i liceum, które stanęły na podium, zajmując 3 miejsca.

Wyniki i składy naszych drużyn:

3 miejsce – chłopcy z gimnazjum w składzie: Chochliński Michał, Jarosz Jakub, Mróz Michał, Petrycki Piotr, Jeżyna Michał, Bańkowski Marcin i Brzezicki Jakub (rezerwowy).

3 miejsce – chłopcy z liceum w składzie: Sakowski Piotr, Matwiejczuk Damian, Jeżyna Mateusz, Załuski Szymon, Waszyński Patryk, Malinowski Krystian i Bogucki Bartosz (rezerwowy).

4 miejsce – dziewczęta ze szkoły podstawowej w składzie: Aronowska Anna, Juźwiak Oliwia, Czerwińska Kinga, Sławińska Nikola, Jańczuk Karolina, Wojciechowska Julia, Paćkowska Nikola i Szpyrka Julia (rezerwowe)

4 miejsce – chłopcy ze szkoły podstawowej w składzie: Chmielewski Kacper, Pańko Kacper, Kalinowski Jakub, Czerwiński Adrian, Jarosz Dawid, Lickindorf Jan.

6 miejsce – dziewczęta z gimnazjum w składzie: Zubko Magdalena, Lemińska Wiktoria, Kaczyńska Agata, Wojciechowska Karolina, Makowska Ewa, Szczypek Paulina.

78. ROCZNICA AGRESJI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ

          W dniu 22 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Horodle wraz z opiekunem Arnoldem Bogowskim  uczestniczyli w gminnych obchodach 78. rocznicy agresji Związku  Radzieckiego na Polskę.  Uroczystości odbyły się w kościele parafialnym w Strzyżowie. Organizatorami obchodów był  Wójt Gminy Horodło, Przewodniczący Rady Gminy Horodło oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżowie.

IV RAJD ROWEROWY im. KSIĘDZA WALDEMARA KOWALIKA

    W dniach 15-17 września odbył się kolejny rajd rowerowy poświęcony pamięci ks. Waldemara Kowalika, byłego wikariusza naszej parafii.
    Pięcioro uczniów pod opieką pana Dariusza Tuza i pana Tomasza Najucha przejechało ponad 140 kilometrów, zwiedzając rodzinne strony księdza Waldka.
     Pierwszego dnia pokonano trasę Susiec – Ruda Różaniecka – Żuków – Obsza (grób ks. Waldka) – Susiec o długości 60 km, a drugiego dnia  Susiec – Narol – Werchrata – Horyniec – Płazów – Susiec o długości 84 km. Trzeci dzień niestety okazał się bardzo deszczowy, dlatego zrezygnowano z dalszej rowerowej wycieczki na rzecz  zwiedzania  miejsca pamięci – Obozu Zagłady w Bełżcu.
     Pełni zadumy i radości rajdowej wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów, czekając na kolejny rowerowy wyjazd.

PATROL PIESZY KLASY MATURALNEJ

     13 września uczniowie III klasy liceum, realizujący innowację pedagogiczną Straż Graniczna, wzięli udział w patrolu terenowym. Wspólnie z majorem Mariuszem Papierzem, funkcjonariuszem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,  pokonali 10 kilometrową, niezwykle trudną trasę. Dzięki zajęciom terenowym uczniowie mogli zapoznać się z trudami służby funkcjonariuszy SG w patrolu pieszym, nauczyć się rozpoznawania różnych śladów  i przypomnieć oznakowanie rejonu granicy państwa.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ENERGIA KOMPETENCJI”

Załączniki:

Regulamin

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla ucznia (1)

Zał. nr 2. Zgoda Rodzica-Opiekuna prawnego

Zał. nr 3a. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów szkoła_podstawowa

Zał. nr 3b. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów gimnazjum

Zał. nr 3c . Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów liceum

Zał. nr 4. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie danych_osobowych

Zał. nr 5. Deklaracja udziału w Projekcie

Zał. nr 6. Rezygnacja z projektu

Zał. nr 7. Lista osób zakwalifikowanych do_Projektu

Zał. nr 8. Wykaz szkoleń

Zał. nr 9. Usprawiedliwienie_nieobecności

Zał. nr 10. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla nauczycieli

Zał. nr 11. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela

„DO SZKOŁY WRÓCIĆ JUŻ CZAS….” UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      4 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tego dnia wypoczęci i uśmiechnięci uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Horodle spotkali się na Mszy Świętej i apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście – Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kłosiński, Sekretarz Gminy Horodło Grzegorz Jeżyna, ksiądz kanonik Henryk Krukowski, proboszcz parafii rzymsko- katolickiej Henryk Misa, proboszcz parafii polsko – katolickiej Janusz Kucharski.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – Pan Jan Hajkowski w przemówieniu inauguracyjnym serdecznie powitał wszystkich przybyłych, przedstawił zmiany w systemie edukacji i życzył: uczniom – wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom -satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Podczas apelu głos zabrał również Wójt Gminy Horodło Pan Krzysztof Bożek, który podziękował dyrekcji oraz pracownikom szkoły za wzorowe przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego i życzył wszystkim – a przede wszystkim uczniom – wielu sukcesów edukacyjnych, odkrywania swoich możliwości i pasji, dużo uśmiechu i optymizmu.

Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez uczennice szkoły podstawowej pod okiem Pana Roberta Jeżyny, a następnie długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów spotkania z wychowawcami w klasach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.2.2017                            Horodło dnia 01.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Na wykonanie tego zamówienia „ Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych„  zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

Do dnia 01.09.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto             w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

P.U.H. MERITUM              
ul. Struga 29                       20-709 Lublin

16 990,29

04.10.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

36 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół   
„CEZAS” Sp. z o.o.               
ul. Łęczyńska 37                20-309 Lublin                        

15 879,00

04.10.2017r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

84 miesięcy