Gotowi podjąć wyzwania…

            Młodzież z naszego liceum, realizująca innowację Straż Graniczna, w nocy z 10 na 11 marca, wzięła udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.  Trasa, którą rozpoczęła  msza  święta w kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie, wiodła  przez Gródek, Strzyżów do Horodła drogami lokalnymi i gruntowymi. Kolejne stacje znajdowały się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

            Opiekę na uczniami sprawowali: pan mjr  Mariusz Papierz, ks. wikariusz Piotr Skóra i pan Zbigniew Janeczko.

Nasi gimnazjaliści na „Konkursie wiedzy o Rosji”

          W dniu 15 marca 2015 roku w Hrubieszowie odbyła się siódma edycja „Konkursu wiedzy o Rosji”, skierowana do uczniów klas I gimnazjum. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” z Hrubieszowa  i Burmistrz Miasta Hrubieszów.
          W konkursie rywalizowała  młodzież w pięcioosobowych drużynach. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięli: Agata Aronowska, Paulina Barszcz, Aleksandra Ciężka, Tomasz Hajkowski i Michał Jeżyna.
          Rywalizacja przebiegała na trzech etapach: test wiedzy o Rosji i języku rosyjskim,  który rozwiązywało troje uczniów z każdej drużyny; prezentacja stroju ilustrującego epokę w Rosji lub znaną postać oraz prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem, przedstawiająca panoramę wybranej dziedziny. W ramach prezentacji stroju nasi gimnazjaliści przedstawili sylwetkę Lwa Nikołajewicza Tołstoja i jego powieść „Anna Karenina”. W dalszej części konkursu wyświetlili prezentację multimedialną na temat „Święta i zwyczaje w Rosji”.
          Jury konkursu oceniało uczestników drużynowo  za całość  oraz indywidualnie za udział w teście wiedzy. Nasza drużyna w konkursie zajęła III miejsce. Natomiast w ocenie indywidualnej Paulina Barszcz zajęła II miejsce za test wiedzy o Rosji. Uczniom serdecznie gratulujemy.
         Młodzież do konkursu przygotowała mgr Iwona Kudła – Najuch, nauczyciel języka rosyjskiego.

Gimnazjaliści w stolicy!

          12 marca klasa I gimnazjum, pod opieka nauczycieli, udała się na wycieczkę do Warszawy. Po dotarciu do stolicy, pierwszym punktem zwiedzania była Bazylika Świętego Krzyża, gdzie młodzież uczestniczyła we Mszy św. Uwagę uczniów zwróciły, wmurowane w filary,  urny z sercami Fryderyka Chopina i  Władysława Reymonta oraz  epitafia wybitnych Polaków, m.in. Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Juliusza Słowackiego.
          Niezwykłych wrażeń dostarczyła zwiedzającym wizyta przy ulicy Woronicza 17, czyli w Telewizji Polskiej, gdzie pod okiem przewodnika uczestnicy wycieczki poznawali szczegóły pracy ludzi, których codziennie oglądają na swoich ekranach. W trakcie zwiedzania studia telewizyjnego obserwowali przygotowania do programu emitowanego na żywo -"Między niebem a ziemią". Mieli również okazję obejrzeć studio 5, w którym nagrywany jest program "Jaka to melodia".
          Kolejnym punktem wycieczki  było zwiedzanie  Zamku Królewskiego  w Warszawie, gdzie zachwycały  piękne obrazy i francuskie meble z XVIII wieku.
          O godzinie 17.00 wszyscy udali się na stadion Legii Warszawa. Zaopatrzeni w szaliki i czapki w barwach gospodarzy kibicowali stołecznej drużynie w czasie meczu z Wisłą Kraków. Niewątpliwie ten punkt wycieczki dostarczył największych emocji, a młodzież mogła na żywo obejrzeć grę swoich ulubionych piłkarzy, których część gra nie tylko w Legii, ale także  w karze narodowej.

Spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej

        W dniu 09 marca 2017 r. w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się uroczystość podsumowująca  dotychczasową współpracę  ze szkołami, które realizują program nauczania  z zakresu  specyfiki funkcjonowania Straży Granicznej. Do grona tych szkół  naszego regionu należy Liceum Ogólnokształcące w Horodle.

Podczas uroczystego spotkania  podpisane zostało porozumienie o współpracy na następne trzy lata

pomiędzy

Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej  w Chełmie

reprezentowanym przez  Komendanta gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka

a

Liceum Ogólnokształcącym w Horodle

reprezentowanym przez Dyrektora  mgr inż. Jana Hajkowskiego

        Porozumienie ma na celu w szczególności  kształtowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu funkcjonowania  tej formacji oraz promowanie służby w Straży  Granicznej. Ponadto w  ramach prowadzonej współpracy NOSG  udzieli stosownej pomocy merytorycznej w procesie  edukacyjnym uczniów.

 

HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     W dniach 22.03.2017r. (środa), 23.03.2017r.(czwartek) i 24.03.2017r. (piątek) odbędą się rekolekcje wielkopostne.

     W tych dniach dzieci i młodzież od II klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w szkole od godz. 8.00 do godz. 10.25 tj. (pierwsze trzy godziny lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem na dany dzień.)

     O godzinie 10.45 planowane jest wyjście ze szkoły do kościoła pod opieką wychowawców i nauczycieli.

     Godz. 11.00 –  Msza Święta  z nauką dla dzieci i młodzieży.

     Około godz. 12.00 powrót do szkoły (obiad w stołówce szkolnej).

     O godz. 12.30 odjazdy do domu we wszystkich kierunkach (nie będzie drugiego kursu).

,,Trwali mężnie do końca na straży wolności”

     1 marca 2017r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w konferencji historyczno – patriotycznej poświęconej 75 rocznicy Powstania Zamojskiego.
     Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu a jego organizatorami był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.
    Podczas uroczystości delegacja z naszej szkoły obejrzała film ,,Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”, następnie uczestniczyła w dyskusji z twórcami filmu i uczestnikami opisywanych wydarzeń. Kluczowym momentem spotkania było podsumowanie „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim”, który odbył się 02.02.2017r. w Zespole Szkół w Horodle i był jednym z elementów upamiętnienia rocznicy Powstania Zamojskiego.

W konkursie brało udział 19 uczniów naszego liceum, zaś 9 zostało laureatami. Należą do nich:
Rafał Szymonik, Damian Matwiejczuk, Cezary Fornal, Michał Szymański, Krystian Porada, Anna Wołoszyn, Alina Małkowicz, Michał Lekan, Dominika Kruk.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd laureatów do Warszawy, zwiedzanie gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pałacu Prezydenckiego. Planowany termin wyjazdu 05.04.2017r.
Opiekun/koordynator konkursu: mgr Arnold Bogowski

 

Patrol w terenie

     W dniu 06.03.2017r. uczniowie klasy II liceum w ramach innowacji Straż Graniczna uczestniczyli w patrolu, który przebiegał przez masyw leśny rejonu miejscowości Matcze – Bereżnica oraz poprzez już nie istniejące miejscowości Marcinówka Polesie – Marcinówka Górka, w kierunku kopca Unii Horodelskiej. Zatem trasa była zróżnicowana. W pierwszej części uczniowie przedzierali się przez las, pokonali przejście przez bagna, zaś w terenie otwartym kilkukrotnie przemieszczali się przez grząskie miejsca oraz rozlewiska wodne. 
     Podczas patrolu szczególnie oceniano współdziałanie w małym zespole, sposób rozwiązywania problemów w krótkim czasie oraz umiejętność określenia swojego położenia w terenie.
 

Podsumowanie programu „Weź oddech”!

        W Liceum Ogólnokształcącym w Horodle od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku  realizowany był ogólnopolski program z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Weź oddech”. Kluczowym zagadnieniem programu jest zjawisko niskiej emisji, czyli  emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m.  pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.
        Celem realizowanego programu jest propagowanie wiedzy na temat szkodliwości ogrzewania domów słabej jakości paliwami i palenia śmieci.
       Przedsięwzięcie realizowali uczniowie klasy drugiej liceum pod opieką nauczycieli – koordynatorów: Iwony Słupskiej i Jadwigi Jastrząb – Pakuły. Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest  jedną z 39 szkół realizujących program na terenie całego kraju.
     Udział w programie pozwolił młodzieży zrozumieć zjawisko niskiej emisji i aktywnie włączyć się w informowanie o nim i przeciwdziałanie mu w środowisku  lokalnym.

    „Weź oddech” to program wynikający z założenia, że rozwiązanie problemu niskiej emisji nie jest możliwe jedynie poprzez decyzje władz, ani centralnych, ani lokalnych.
     Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów powietrza, którego jakość zależy od regionu, pogody i pory roku, ale przeważnie jest bardzo niska. Nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze zdrowie. Temat ten wiąże się z naszymi codziennymi wyborami – czym będę palić w piecu lub w kominku, jak dojadę do pracy?
     Zaczynając pracę w programie otrzymaliśmy wszechstronne wsparcie z Centrum Edukacji Obywatelskiej takie jak: szkolenia dla koordynatorów- nauczycieli , które odbyły się w Lublinie i Warszawie, webinarium dla uczniów, konferencje on-line i materiały edukacyjne do wykonywania doświadczeń oceniających jakość powietrza na określonym terenie; plakaty i scenariusze zajęć.
     Koordynatorka programu wraz z młodzieżą przekazała  informacje na temat niskiej emisji władzom samorządowym i społeczności lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ją ograniczających.
      To my jesteśmy odpowiedzialni za stan powietrza, którym wszyscy oddychamy.
 

,,Szlakiem Trudnej Historii”

 

Interdyscyplinarny Międzyszkolny Projekt Historyczny:

,,Szlakiem Trudnej Historii”

Polskie Podziemie Niepodległościowe-Żołnierze Wyklęci Ziemi Horodelskiej

 Projekt pod hasłem:  Szlakiem Trudnej Historii.  Polskie Podziemie Niepodległościowe – Żołnierze Wyklęci Ziemi Horodelskiej ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat historii "Małej ojczyzny" oraz zachęcenie do podjęcia samodzielnej pracy nad poszukiwaniem swojej tożsamości narodowej.

Nadrzędnym celem projektu jest przybliżenie żołnierskich losów kpt. Karola Bojarskiego ,,Wygi”.

Uczestnikami  projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Horodle, Zespołu Szkół w Strzyżowie oraz cała społeczność Gminy Horodło.

Koordynatorami  projektu są nauczyciele: Arnold Bogowski. Anna Kozar, Agnieszka Łaskarzewska.

Patronat nad projektem sprawują: Wójt Gminy Horodło, Komendant Placówki SG Horodło, Dyrektorzy ZS w Horodle i Strzyżowie.

Patronat medialny: Kronika Tygodnia.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania:

1.Wystawa historyczna ,, Polskie Podziemie Niepodległościowe.

2. Projekcja filmu historycznego ,, Historia Roja”.

3. Spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielami Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

4 . Konkurs wiedzowy – ,,Niezłomny, niepokorny, wyklęty. Kpt. Karol Bojarski ,, Wyga”.

5.  Konkurs poetycki ,,Mamy  prawo być dumni…”

6. Plebiscyt piosenki żołniersko-patriotycznej ,,Gdy zapłonął nagle świat….”

7. Uporządkowanie miejsc pamięci narodowej Gminy Horodło przez drużyny harcerskie ZS Horodło i ZS Strzyżów. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

 Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się 30 marca 2017r., w budynku Zespołu Szkół w Horodle.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Walentynki

        Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół w Horodle były organizatorami sympatycznych imprez z okazji „Dnia Świętego Walentego”.
        W tym dniu zorganizowano specjalną pocztę walentynkową roznoszoną przez Amorka, który nie narzekał na brak pracy, bowiem wielu chętnych skorzystało z tej możliwości. Podczas przerw uczniowie słuchali muzyki  i  otrzymywali słodycze.
        Samorząd Uczniowski zorganizował również konkursy na najładniejszą kartkę walentynkową w szkole podstawowej oraz konkursy na stroje w kolorze czerwonym w gimnazjum i liceum. Zwycięzcami zostali :

Klasy I-III

I miejsce – Martyna Kalinowska

II miejsce – Maja Franczak

III miejsce- Bartosz Kozar i Nikola Paćkowska

Klasy IV-VI

I miejsce – Marceli Pałys

II miejsce- Anna Makowska

III miejsce- Julia Papierz

Konkurs na strój w kolorze czerwonym na poziomie GP i LO wygrali uczniowie klasy III gimnazjum i II liceum.