SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

     Dziś zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Był to bardzo trudny rok – w ostatnich miesiącach musieliśmy zmierzyć się z największym globalnym kryzysem. Pandemia COVID 19 zmieniła wszystko, wpłynęła też na organizację pracy szkoły. Musieliśmy się uczyć nowych form pracy i w większym stopniu niż dotychczas postawić na współdziałanie.
    Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i zaangażowanie. Mamy świadomość, że nie raz było ciężko, bywało, że natłok obowiązków przytłaczał, jednak nieustannie towarzyszyliście swojemu dziecku w żmudnym procesie przyswajania nowej wiedzy. Bez Waszego poświęcenia i  pomocy  nie dalibyśmy rady.
  Dziękujemy też naszym wspaniałym Uczniom za wytrwałą pracę, sumienność w realizowaniu poszczególnych zadań. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, zaangażowaniu i determinacji udało nam się pokonać trudności, zrealizować kształcenie na odległość i ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny. Gratulujemy osiągniętych wyników – jest się z czego cieszyć, po wielu miesiącach ciężkiej pracy zasłużyliście na wspaniały wakacyjny wypoczynek. Życzymy Wam beztroskich, pełnych ciekawych wrażeń, a przede wszystkim zdrowych wakacji.
     Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy

Zespołu Szkół w Horodle

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży w 2020

 

   Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, służące ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

 • Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. 
 • W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.
 • W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia.
 • Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę.
 • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek, blatów, włączników itp.
 • Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.
 • Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej.
 • Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry.
 • Organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.
 • Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić.
 • Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.
 • Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. KĄPIEL W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH JEST ZABRONIONA!!!
 • Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

Ważne telefony:

nad wodą-WOPR 601 100 100

w górach- GOPR 601 100 300

telefon alarmowy 112

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Świadectwa będą wydawane w holu przy sali gimnastycznej (wejście główne). Uczniowie po otrzymaniu świadectwa wychodzą wyjściem bocznym przy sali gimnastycznej.

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać świadectw
w wyznaczonym dniu, proszeni są o odebranie w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle

Jan Hajkowski

MATURA W CZASACH ZARAZY!

   Rok szkolny 2019/2020 zapisze się w pamięci ludzi na całym świecie- pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski matury odbyły się w czerwcu.
   Uczniowie i nauczyciele dostosowali się do ściśle określonych rygorów sanitarnych, a procedury egzaminacyjne uwzględniały dezynfekcję, dystans, ograniczenie kontaktów między zdającymi, komisją nadzorującą.
  Tegoroczni maturzyści zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i własne przybory do pisania przystąpili do egzaminu w tych niecodziennych okolicznościach. Na przekór epidemii młodzieży towarzyszyły nadal kwitnące kasztany.


HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW ORAZ INNYCH KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HORODLE

15.06.2020- PONIEDZIAŁEK

9.00-10.00- KLASA I SP

10.00-11.00- KLASA II SP

11.00-12.00- KLASA III SP

19.06. 2020 – PIĄTEK

9.00-10.00- KLASA IV SP

10.00-11.00- KLASA V A SP

11.00-12.00- KLASA V B SP

22.06.2020 – PONIEDZIAŁEK

9.00-10.30- KLASA VI A SP

10.30-12.00- KLASA VI B SP

23.06.2020 – WTOREK

9.00-10.00- KLASA VII A SP

10.00-11.00- KLASA VII B SP

11.00-12.00- KLASA VIII SP