Światełko Pokoju

20.12.2012 roku na przejściu granicznym w Zosinie odbyła się uroczystość przekazania przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju Ukrainie. Tegoroczne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przebiega pod hasłem  "Odważ  się  być  dobrym". To światło z Betlejemskiej Groty to symbol pokoju, miłości oraz Chrystusa który przychodzi aby dać nam nadzieję. W przekazaniu światełka uczestniczyły hufce harcerskie, przedstawiciele naszej Szkoły, Urzędu Gminy, Urzędu Powiatu ,Urzędu Służby Celnej, Straży Granicznej, oraz Księża dziekani z Hrubieszowa a także ks. Kan Henryk Krukowski proboszcz naszej parafii na której znajduje się przejście graniczne. Stronę Ukraińską reprezentowali przedstawiciele tamtejszego hufca harcerzy, młodzież szkolna, przedstawiciele miejscowej władzy a także duchowni obrządku Rzymsko-katolickiego  i prawosławnego. Młodzież naszej szkoły przygotowała krótką część artystyczną i śpiew kolęd. Po przekazaniu światełka odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna, złożenie życzeń Bożonarodzeniowych i noworocznych oraz przełamanie się opłatkiem.

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

12 grudnia 2012 roku pod takim hasłem w Zespole Szkół w Dubience odbył się koncert charytatywny, na którym była młodzież Naszej Szkoły wraz z opiekunami. Wyjazd był świetną okazją do poznania ciekawych artystów jak i osób ale przede wszystkim uczył wrażliwości na potrzeby innych osób. Biletem wstępu była paczka dla dzieci. Nasi uczniowie przygotowali wielką paczkę i przeżyli nie zapomniane chwile. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.

Zespół Szkół w Horodle buduje plac zabaw dla dzieci!

Już na wiosnę ruszy budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Horodle. Fundusze na budowę,  szkoła pozyskała dzięki udziałowi w projekcie  Wolontariatu Pracowniczego Banku BPH w Zamościu oraz dzięki hojności Urzędu Gminy w Horodle.  Całkowity koszt inwestycji wyniesie 15 tys. złotych z czego kwota 5 tys. pochodzi  ze środków pozyskanych w ramach projektu.
Słowa podziękowania kierujemy do władz Gminy Horodło Pana Wójta Krzysztofa Bożka, radnych Gminy Horodło oraz Pani Skarbnik Marty Maciejewskiej za wsparcie finansowe udzielone na budowę placu zabaw dla dzieci.
Serdeczne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Kozarowi  kierownikowi  oddziału Banku BPH w Zamościu za zainteresowanie potrzebami 
naszych uczniów, za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu.

Rewelacyjny wynik etapu okręgowego konkursu z chemii

organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2012/2013.
05 grudnia  2012 roku w odbył się etap okręgowy konkursu przedmiotowego z chemii dla uczniów gimnazjów z województwa lubelskiego. Wzięło w nim udział 155 uczniów ze szkół naszego województwa. Krystian Fornal zaprezentował wysoki poziom, zajął 25 miejsce wśród wszystkich uczestników konkursu.
Krystianowi Fornalowi oraz nauczycielowi przygotowującemu – Pani Iwonie Słupskiej  serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces w finale.

Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Z  okazji  obchodów  Miesiąca  Bibliotek  Szkolnych  biblioteki ( szkoły  podstawowej  i  gimnazjalno –  licealna) w październiku i listopadzie zorganizowały akcję pt.  Modny „Pan Tadeusz”.
           Na korytarzu szkolnym wystawiono różne wydania tej największej polskiej epopei narodowej. Następnie wystawę przeniesiono do biblioteki liceum i gimnazjum, gdzie nadal można ją oglądać.
W ramach tej akcji organizowano głośne czytanie fragmentów dzieła Mickiewicza w obu bibliotekach, a także przeprowadzono konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej pt. „ Najpiękniejszy portret Zosi”- wykonywano portret bohaterki na podstawie przeczytanych fragmentu Księgi XII „ Pana Tadeusza” Starsi uczniowie mogli wykonać prezentacje multimedialne dotyczące problematyki dzieła. Wszystkie prace oceniono i rozdano nagrody przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy