XXX PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

   W sobotę 23 października maturzyści z naszego liceum pielgrzymowali na Jasną Górę. Młodzież u progu swej dorosłości  zapragnęła pogłębić swoją wiarę i oddać się modlitwie przed Cudownym Obrazem.
   Zgodnie  z programem  XXX pielgrzymki nasi uczniowie wraz z opiekunami Panią Aleksandrą Jerzyną i ks. Pawłem Krukiem uczestniczyli w jasnogórskiej eucharystii, a  następnie w Drodze Krzyżowej. Po Apelu Jasnogórskim, pokrzepieni duchowo, udali się w drogę powrotną do domu.

ZAJĘCIA TERENOWE NA STRZELNICY

    Uczniowie klas III a i III b wzięli udział w zajęciach terenowych na Placówce SG w Hrubieszowie.
       Podczas wyjazdu funkcjonariusz zapoznał młodzież z zasadami korzystania ze strzelnicy i obsługi broni. Temat zajęć bardzo zainteresowały uczniów. Być może, w przyszłości, zajęcia te pomogą w podjęciu decyzji o wyborze zawodu. 

 

 

ADRIAN BUCZKO – ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

    Miło nam poinformować, że Adrian Buczko, uczeń klasy III A naszego liceum został laureatem etapu powiatowego konkursu „STOP POŻAROM LASÓW” w kategorii – plakat.
    Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich, a jego celem było zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.
     Praca Adriana została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdzie będzie walczyć o zwycięstwo w kolejnym etapie.


Serdecznie gratulujemy!

     

       160 lat temu, 10 października 1861r. odbyła się Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle. Uczestniczyło w niej ok. 10 tys. przedstawicieli rozmaitych stanów społecznych i wyznań, m.in. unici i katolicy.
         Celem manifestujących było odnowienie Unii zawartej między Polską a Litwą w Horodle oraz zawarcie unii Polski i Litwy z Rusią. Rosyjskie władze natychmiast dowiedziały się o planowanym zjeździe. Dostrzegły w nim niebezpieczeństwo i chciały mu zapobiec. Rezydujący w Lublinie gen. Chruszczow otrzymał od namiestnika Lamberta rozkaz wymarszu wojsk w okolice Horodła. 9 października, na polach pod Horodłem stanęło ok. 1,5 tys. piechoty rosyjskiej, 1 tys. konnicy oraz oddział artylerii. Władze carskie nie pozwoliły manifestującym wejść do Horodła dlatego też, na przedpolach miasteczka została odprawiona Msza Św., podczas której doszło do uroczystego odnowienia Unii Horodelskiej. Akt wskazywał na potrzebę współpracy Polski, Litwy i Rusi w celu odzyskania niepodległości. Był wizją wolnego i niepodległego państwa. Pod aktem złożono 8 tys. podpisów. Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiono usypać Kopiec, którego uroczyste podwyższenie do obecnej wielkości nastąpiło 10 sierpnia 1924 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ OBRAZEM OPOWIEDZIANA”

TEMATYKA KONKURSU:

Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła: „ Moja miejscowość obrazem opowiedziana”, aktualnego obrazu mojej miejscowości, ciekawych miejsc, zabytków, miejsc pamięci Horodła i okolic. Prace mogą ukazywać najciekawsze zakątki historyczne i przyrodnicze Gminy Horodło.

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno i oryginalność naszego regionu,
 • Wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinna miejscowością,
 • Inspirowanie do pracy twórczej,
 • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci,
 • Wzbogacenie warsztatu plastycznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 4-5.

KRYTERIUM OCENY PRAC:

 • wrażenia artystyczne
 • zachowanie tematyki konkursu
 • samodzielność wykonania pracy
 • staranność wykonania

TECHNIKA I FORMA PRAC

 • uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A3 – dowolna techniką plastyczną

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

 • oceniane będą prace wykonane wyłącznie SAMODZIELNIE .
 • praca powinna być opisana : imię i nazwisko ucznia, klasa.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

 • ostateczny termin dostarczenia pracy konkursowej: 15 październik 2021 r.
 • opisane prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki.

REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU WIEDZY : „CO WIEMY O NASZEJ MIEJSCOWOŚCI?”

CELE KONKURSU JEST :

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości i regionu.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii miejscowości oraz miejsc z nią związanych.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 6-8.

ZASADY KONKURSU:

Zakres konkursu obejmuje najważniejsze wydarzenia z historii Horodła:

 • Okoliczności podpisania aktu Unii w Horodle 2 października 1413 r.
 • Okoliczności Manifestacji Horodelskiej z 10 października 1861r.
 • Okoliczności usypania i podwyższenia Kopca Unii Horodelskiej
 • Wiedza ogólna na temat zabytków Horodła, miejsc pamięci.
 • Historię szkół horodelskich na tle historii Horodła.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 • Etap 1: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, albumu, ulotki dotyczącej jednego z wybranych zagadnień obejmujących zakres konkursu
 • Etap 2 : Eliminacje szkolne: test wiedzy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi ( krótkie odpowiedzi)

Każda klasa wybiera 3- osobowy zespół , który wykona prezentację multimedialną, album, ulotkę itp.

Każda klasa wybiera 4- osobowy zespół, który zmierzy się w teście wiedzy w eliminacjach podczas międzyszkolnego turnieju wiedzy.

WAŻNE TERMINY:

 • Termin zgłoszenia drużyn : 11 październik 2021 r.
 • Międzyszkolny turniej wiedzy : 20 października 2021 r.

REGULAMIN GRY TERENOWEJ: ŚLADAMI WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

CELE GRY:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości i regionu.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych oraz współpracy w grupie .
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii miejscowości oraz miejsc z nią związanych.
 • Propagowanie aktywności fizycznej.

UCZESTNICY GRY:

 • Gra terenowa adresowana jest dla uczniów kas 1-3 LO

ZASADY GRY – REJESTRACJA GRUP

 • Gra terenowa: „Śladami Władysława Jagiełły i Unii Horodelskiej” będzie przebiegać według dwóch tras:

TRASA 1 : SZLAKIEM WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

TRASA 2 : SZLAKIEM MANIFESTACJI HORODELSKIEJ.

 • Każda z klas wybiera zespół liczący max 6 osób ( pozostała część klasy stanowi PUNKT KONSULTACYJNY)
 • Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze terenowej.

ZASADY GRY- START GRY

 • PUNKT STARTOWY I FINAŁOWY gry znajduje się na placu przed budynkiem szkoły.
 • Czas trwania gry- max. 4 godz. lekcyjne.
 • Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do GRY.
 • Odbierając kartę do GRY , kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki GRY i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.
 • START GRY przewidziany jest na godz. 8.30. Uczestnicy gry ruszają w trasę po sygnale Organizatora.
 • Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma kopertę z zawartością – karty do GRY TERENOWEJ oraz koszulkę uczestnika.

ZASADY GRY – DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO.

 • Punkt Konsultacyjny – udziela uczestnikom GRY TERENOWEJ wskazówek i potrzebnych informacji.

ZASADY GRY- ZADANIA

 • Uczestnicy Gry mają do wykonania 10 zadań, których przebieg kontrolowany jest przez Organizatora.
 • Zadaniami drużyny kieruje jej KAPITAN.
 • Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty, które wpisuje na KARTĘ DO GRY.
 • Kolejność wykonania zadań jest dowolna.
 • Drużyna może konsultować się przy wykonywaniu zadania WYŁĄCZNIE ze swoim PUNKTEM KONSULTACYJNYM.

ZASADY GRY – ZAKOŃCZENIE GRY

 • Gra kończy się o godz. 11.20 w PUNKCIE STARTOWYM.
 • Każda z drużyn kończy wykonane zadania oddając KARTĘ DO GRY w PUNKCIE FINAŁOWYM.
 • Czas wykonania wszystkich zadań liczy się od momentu dotarcia na Punkt Finałowy i zdania karty w Punkcie
 • W momencie zdania karty do gry w PUNKCIE FINAŁOWYM musi być obecna cała drużyna.
 • W karcie zostaje odnotowana godzina jej zdania.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I NAGRODY

O miejscu drużyny w rankingu na zakończenie GRY TERENOWEJ decydują kolejno:

 • Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w regulaminie.
 • Łączny czas wykonania wszystkich zadań, rozumiany od momentu startu gry do momentu oddania Karty Gry w PUNKCIE FINAŁOWYM

WAŻNE TERMINY

 • Zgłaszanie drużyn klasowych: 20 października 2021 r
 • Wybór trasy : 20 października 2021 r.
 • Termin gry terenowej: 27 października 2021r

MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

     Świetny start uczniów Szkoły Podstawowej w Horodle, którzy podczas Mistrzostw Powiatu w Biegach Przełajowych wywalczyli 3 medale: 2 złote – dziewczęta młodsze (2009/2010) i starsze (2007/2008), brązowy chłopcy starsi (2007/2008) i 4 miejsce chłopcy młodsi (2009/2010).

Składy poszczególnych zespołów

1 miejsce – dziewczęta młodsze: Czerwińska Julia, Franczak Maja, Janiuk Nikola, Kaczyńska Wiktoria, Lickindorf Julia, Wesołowska Natalia. Rezerwowe: Żywiec Justyna, Talar Amelia, Grabowska Aniela.

1 miejsce – dziewczęta starsze: Kaczyńska Laura, Paćkowska Nikola, Sado Julia, Wojciechowska Julia, Wróbel Amelia, Wężyk Julia, rezerwowa – Kuna Gabriela.

3 miejsce – chłopcy starsi: Czerwiński Adrian, Jańczuk Jakub, Koza Dominik, Kozar Bartosz, Najuch Wiktor, Pochylczuk Krzysztof, rezerwowy Paćkowski Marcel.

4 miejsce – chłopcy młodsi: Dudka Dominik , Jarosz Bartosz, Kozar Miłosz, Puchalski Kacper, Tkaczyk Gabriel, Remiszewski Szymon.

Gratulujemy wszystkim startującym zawodnikom i życzymy powodzenia na kolejnym etapie 12 października w Tomaszowie Lubelskim.