ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle informuje, że uroczystość rozpoczęciaroku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

4 września 2017 roku.

 


 

Plan uroczystości:

8:00 – msza św. w Kościele Parafialnym w Horodle

9: 15 – inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – sala gimnastyczna w ZS w Horodle

ok. 10: 15 – spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas i oddziałów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 575665-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie nr 575665

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4

załącznik 6

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.1.2017                                                                            Horodło dnia 21.08.2017 r.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn. : Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle, otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Do dnia 21.08.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

  1. I część – Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

W tej części nie została złożona żadna oferta.

  1. II częśćDostawa sprzętu ICT – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 90 760 zł.


 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

Symbit Sp. z o.o. ul. Lasockiego 39 A/2, 20-612 Lublin

90 011,40

25.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni

36 miesięcy


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 571510-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. 
 

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4a

załącznik 4b

załącznik 6a

Załącznik 6b

Załącznik nr 5 do SIWZ