DRODZY RODZICE!

Przed Państwem, dziećmi i nauczycielami wyzwanie, jakiego nikt z nas nie przewidywał. Od poniedziałku rozpoczynamy zdalne nauczanie, czyli kształcenie na odległość. W tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość.

Prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi poniżej informacjami, które pomogą odpowiednio przygotować się do tej formy nauki i pracy.

Jak zapewnić dzieciom właściwe warunki do nauki w domu:

1. Proszę wyznaczyć dziecku stałe miejsce do nauki- najlepiej dobrze oświetlone biurko (stolik), na którym będą znajdowały się książki, zeszyty, komputer z dostępem do Internetu (lub inny sprzęt np. laptop, tablet itp.).
2.Razem z dzieckiem zaplanujcie czas nauki – najlepiej w godzinach porannych.
3. Jeżeli w domu znajduje się jeden komputer, który trzeba dzielić z rodzeństwem, proszę ustalić z dziećmi grafik korzystania z urządzenia.
4. W czasie nauki należy wyłączyć tzw. rozpraszacze, czyli telewizor, radio lub inny sprzęt do odtwarzania muzyki.
5. Ze względu na higienę pracy przed monitorem komputera, wskazane jest robienie przerw w czasie pracy – na każdą godzinę pracy 10 minut przerwy na przewietrzenie pokoju, mały posiłek, wykonanie prostych ćwiczeń fizycznych np. skłony, przysiady, wymachy ramion itp.
6. Rodzice mogą pomagać dziecku w nauce. Należy jednak unikać wyręczania w go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu (kontakt za pośrednictwem poczty mailowej przypisanej każdemu nauczycielowi lub telefoniczny).

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki:

1. Proszę uświadamiać dziecku, że obecny stan jest przejściowy.
2. W rozmowach należy podkreślać rolę nauki i samokształcenia w życiu każdego człowieka.
3. Wskazywać plusy zdalnego nauczania – rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za swój rozwój, systematyczności itp.

4. Wzmacniać pozytywnie samodzielną pracę dziecka, nagradzać jego osiągnięcia .
5. Zachęcać dziecko, aby w kontaktach z rówieśnikami ( w dozwolonych obecnie formach) wspierali się i motywowali w nauce.
6. Jak najczęściej rozmawiać z dzieckiem, by pomóc mu w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania, przestrzegać przed bagatelizowaniem zagrożeń i fałszywymi informacjami , wskazywać im sprawdzone źródła informacji.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

1. Proszę ustalić z dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Należy chronić dziecko przed kontaktem z nieodpowiednimi treściami. Warto mieć wgląd w ekran komputera czy urządzenia mobilnego, z którego korzysta dziecko.
3. Proszę zwrócić uwagę na treści samodzielne publikowanie w sieci, szczególnie należy chronić dane osobowe, prywatne informacje,zdjęcia.
4. Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem, kiedy natrafi w sieci na nieodpowiednie treści lub inne niepokojące sytuacje, natychmiast Państwa o tym poinformuje.
5. Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio skonfigurować ich system operacyjny. Powoduje to znaczne ograniczenie dostępu do szkodliwych treści.

  • W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android można odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube.

  • W nowszych wersjach systemu istnieje możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka.

  • Na urządzeniach mobilnych z systemem IOS (iPad, IPhone) można ograniczyć dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych. Określa się tam min. ograniczenie wiekowe dotyczące wyświetlanych filmów oraz używanych programów.

  • Jeśli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system Windows 7, można aktywować moduł ochrony rodzicielskiej, który umożliwia kontrolowanie czasu korzystania z komputera oraz ograniczenia dostępu do wskazanych gier i aplikacji. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online.

Pomoc dla rodziców w sprawach bezpieczeństwa w Internecie:
Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem.
– 800 100 100 – zgłoszenia anonimowe i bezpłatne, linia czynna od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stałe monitorowanie komunikatów pojawiających się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz stronie internetowej szkoły.
2. Nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość udostępniając uczniom materiały, w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów telewizji, radia.
3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
4. Nauczyciele udostępnia uczniom materiały za pomocą strony szkoły i poczty elektronicznej.
5. Uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia, opracowano tygodniowy plan pracy na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zdalnych lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie zajęć.
7. Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce będzie przebiegało zgodnie z opracowanymi zmianami w WZO, z którymi uczniowie zostaną zapoznani.
8. Wychowawcy powinni być w stałym kontakcie (telefon, e-mail itp.) z rodzicami swoich wychowanków. .
9. Nauczyciele dobierają narzędzia komunikacji uwzględniając higienę pracy umysłowej oraz czas korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.
10. W związku z nowymi komunikatami MEN nauczyciele wypracowują na bieżąco dokumenty dotyczące zdalnego nauczania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DRODZY RODZICE

Informujemy, że w piątek 20 marca od godziny 9.00 do 12.00 będzie można odebrać podręczniki, książki i ćwiczenia, które znajdują się w szkole i są niezbędne do nauki w domu.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW!

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, od poniedziałku – 16.03.2020, uruchamiamy nauczanie za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Uczniowie będą otrzymywać materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę śledzić zakładkę „Nauka w domu”.

                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle

UWAGA!!!

W związku z decyzją Premiera Rządu

nasza szkoła będzie zamknięta
  od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

Prawdopodobnie zajęcia zostaną wznowione 26.03.2020r. (czwartek)

Proszę śledzić stronę szkoły www.zshorodlo.pl

WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

    6 marca 2020 roku w Zespole Szkół w Horodle gościła delegacja władz oświatowych  z  Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina). W skład delegacji weszli: naczelnik do spraw oświaty, młodzieży i sportu,  dyrektorzy pięciu szkół średnich oraz 13 uczniów.
   W trakcie oficjalnego spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy kulturalnej i sportowej między naszą szkołą reprezentowaną przez pana dyrektora Jana Hajkowskiego a Wiaczesławem Petrukiem – naczelnikiem do spraw oświaty, reprezentującym szkoły z Włodzimierza.
     Dyrekcja, nauczyciele, harcerze oraz uczniowie liceum dołożyli wszelkich starań, aby goście przyjemnie spędzili czas w murach naszej szkoły.  W trakcie pobytu delegacja z Ukrainy zwiedziła kompleks szkolny i najważniejsze obiekty Horodła, m. in. kościół parafialny św. Jacka i kościół św. Mikołaja, z których bogatą historią zapoznał ks. kanonik Henryk Krukowski oraz Placówkę Straży Granicznej.
     Młodzież z Ukrainy nawiązała  dobry kontakt z uczniami naszego liceum. Otrzymaliśmy zaproszenie do Włodzimierza Wołyńskiego na wspólne świętowanie Dnia Europy w maju. Na zakończenie pobytu rozegrany został  mecz piłki nożnej.


WIZYTA W URZĘDZIE GMINY

      05 marca w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy VIII odwiedzili Urząd Gminy w Horodle. Głównym punktem programu było spotkanie z Sekretarzem Gminy Horodło panem Grzegorzem Jeżyną, który przybliżył młodzieży zasady funkcjonowania gminnego samorządu, a także poinformował o inwestycjach realizowanych na terenie Horodła i w okolicznych miejscowościach. Uczniowie mieli możliwość uzyskania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące życia gminy i przedstawienia swoich pomysłów na ożywienie lokalnej społeczności.
   Serdecznie dziękujemy władzom Gminy za poświęcony czas i uzyskane informacje.

AKTYWNI I KREATYWNI – KLASA V A PRACUJE Z LEKTURĄ

   Jak przez zabawę utrwalić treść i problematykę szkolnej lektury? Jak efektywnie przygotować się do pracy klasowej z obowiązkowej powieści? Wiedzą to uczniowie klasy V a, którzy w ramach projektu edukacyjnego wymyślili, zaprojektowali i własnoręcznie wykonali wspaniałe gry planszowe inspirowane lekturą powieści „Chłopcy z Placu Broni”.
   Wykonanie planszy do gry, opracowanie kart z pytaniami i zadaniami oraz wymyślanie „pułapek” dla graczy, sprawiło wszystkim wiele radości i satysfakcji, ale największą frajdą była sama gra i zdobywanie kolejnych pól. Każdy uczeń miał okazję przetestować grę wymyśloną przez swoich kolegów i dokonać jej recenzji. Aby to zrobić, musiał zmierzyć się z pytaniami o treść lektury ( z których część była naprawdę trudna), a czasem też wykonać zadania inspirowane przygodami Nemeczka i jego kolegów. Jako że każda z gier była inna i rządziła się odmiennymi zasadami, nie było miejsca na nudę. Na zakończenie uczniowie zgodnie przyznali, że własnoręcznie wykonane „planszówki” to nie tylko świetna rozrywka, ale też doskonały sposób na to, by nauczyć się czegoś nowego.


ZŁOTY MEDAL KAROLINY JAŃCZUK – TOMASZEWSKIEJ

    W sobotę 7 marca 2020 r. w Tomaszowie Lubelski rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Biegach Przełajowych, w których udział wzięło 22 uczniów naszej szkoły podstawowej, reprezentując szkołę jak i MKS UNIA Hrubieszów.
    Najlepiej zaprezentowała się KAROLINA JAŃCZUK – TOMASZEWSKA, która w biegu na 1000 m zdobyła ZŁOTY MEDAL. W tym samym biegu dyplom zdobyła również JULIA WOJCIECHOWSKA, która zajęła bardzo dobre 5 miejsce. Start naszych uczniów należy uznać za bardzo udany.

Poniżej miejsca pozostałych naszych uczniów:

miejsce

dystans

Nazwisko i imię

8

1000 m K

Wróbel Amelia

9

1000 m K

Kaczyńska Laura

11

2000 m M

Pańko Kacper

12

500 m K

Frańczak Maja

12

1000 m M

Jańczuk Jakub

14

1500 m K

Czerwińska Kinga

15

1000 m K

Szpyrka Julia

15

1500 m K

Romaniewska Nikola

16

1000 m K

Seredyńska Martyna

17

1000 m M

Czerwiński Adrian

18

2000 m M

Pochylczuk Tomasz

20

500 m K

Czerwińska Julia

20

1500 m K

Roskal Klaudia

21

1500 m K

Sado Roksana

22

1500 m K

Szumiata Aleksandra

23

500 m K

Kalinowska Martyna

24

500 m K

Zbirowska Julia

33

1000 m M

Nej Jakub

35

1000 m M

Paćkowski Marcel

41

1000 m K

Sado Julia

GRATULACJE