PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

       W dniach 26 – 27 października 2018 r. młodzież liceum wraz z wychowawczynią – panią Iwoną Kudła – Najuch i księdzem Piotrem Skórą uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, połączonej ze zwiedzaniem kopalni soli w Bochni, Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach oraz muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
     Maturzyści pierwszego dnia wycieczkę rozpoczęli od zwiedzania unikatowego miejsca – kopalni soli w Bochni. Przechodząc szybem kopani uczniowie nie tylko obejrzeli kopalnię, ale mieli również okazję przypomnieć sobie pewne etapy historii Polski. Dalsza część pierwszego dnia wycieczki minęła maturzystom na zwiedzaniu  Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 
     Drugiego dnia wycieczki nasi licealiści odwiedzili Oświęcim – muzeum utworzone na terenie byłego obozu koncentracyjnego z czasów II wojny światowej. Odwiedziny w tym miejscu były dla wszystkich dużym przeżyciem. Spacerując po terenie byłego obozu i słuchając historii opowiadanej przez przewodnika, uczniowie zadawali sobie pytanie, do czego może być zdolny człowiek. Miejsce to i lekcja, jaką tam usłyszeli, na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Ostatnim, lecz najważniejszym punktem wyjazdu, była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Niezapomnianym przeżyciem było także wzięcie udziału we Mszy Św. i Apelu Jasnogórskim. Podczas modlitwy i chwil skupienia przyszli maturzyści zawierzyli swoje życie, egzaminy maturalne oraz wybór drogi życiowej Matce Bożej.
      Pielgrzymka na długo zostanie w pamięci młodzieży. Pozwoliła nabrać sił i odwagi przed oczekującymi ich wyzwaniami.


LEKCJA W ZAMOJSKIM ZOO

   26 października 2018 r. odbyła się wycieczka do Zamościa, w której udział wzięło 15 uczniów klasy III szkoły podstawowej wraz z opiekunami: panią Irminą Klamer i panią Anną Kaczyńską.
     Pierwsze kroki skierowaliśmy do zoo, gdzie wzięliśmy udział w nietypowej lekcji. Pani przewodnik poprowadziła gry dydaktyczne i przedstawiła wiele ciekawostek na temat zwierząt zamieszkujących naszą planetę. Cudowne egzotyczne okazy oglądane na żywo sprawiły, że spotkanie ze światem fauny było niesamowitym przeżyciem.
     Kolejny punkt wycieczki (po obiedzie) to pobyt w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, gdzie w Prochowni dzieci z zapartym tchem obejrzały seans multimedialny 3D o rozwoju zamojskiej twierdzy. Następnie z przewodnikiem zwiedziły Arsenał, gdzie prezentowana jest broń różnego rodzaju. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę jednak, najbardziej podobała się ona męskiej części wycieczki.
     Pogoda dopisała, humory także. W drodze powrotnej planowaliśmy już następną wycieczkę, tym razem dwudniową.

PODRÓŻ W GŁĄB OCEANU

     W środę 24 października 2018 r. do naszej szkoły przybyło Mobilne Oceanarium, które zabrało uczniów klas I-III oraz na przedszkolaków w niezwykłą podwodną podróż.
    W specjalnej kopule, ustawionej w sali gimnastycznej, wyświetlona została prezentacja 3D. Dzieci mogły w niej odnieść wrażenie, że przebywają na dnie oceanu. A to wszystko za sprawą pływających wokół ryb i nurków. Dzieci zobaczyły także wielu fascynujących mieszkańców raf koralowych, takich jak: żółwie morskie, płaszczki, ośmiornice, delfiny, rekiny i wiele innych. Podczas spotkania miały możliwość obejrzenia naturalnych eksponatów: muszli, modeli ryb, żółwia oraz zębów rekina. 
    Ta inspirująca podróż w głąb oceanu była dla dzieci źródłem wielu pozytywnych emocji i wrażeń.
Strach w oczach, też był !

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

   Dnia 23 października 2018 r. uczniowie klasy III szkoły podstawowej wybrali się na spotkanie patriotyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle.
     Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli film „Kolory Niepodległości” oraz wysłuchali opowiadanie pt. „Orzeł podróżnik”, a następnie, jak zwykle z entuzjazmem, rozwiązywali patriotyczne krzyżówki.
A skoro temat patriotyczny, to oczywiście dzieci wykazując się kreatywnością i inwencją twórczą wykonały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi.
     Wracając do szkoły jednogłośnie stwierdziły, że były na prawdziwej lekcji historii.

„JAK PSTRYK I BZIK ZOSTALI OŚWIECENI”

     Dnia 17 października 2018 r. uczniowie klas I-III z wielkim zaciekawieniem obejrzeli edukacyjne przedstawienie „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” opracowane przez Fundację PGE. Bohaterowie widowiska przypomnieli młodym widzom zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz numer alarmowy pogotowia energetycznego 991.
    Dzieci śledząc losy wróżki i dwóch braci, miały okazję dowiedzieć się jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na transformatorach, a także to, jak oszczędzać energię elektryczną.
   Spektakl okazał się przystępną i ciekawą lekcją poglądową na temat bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.
Przyciągające uwagę lalki, scenografia oraz piosenki sprawiły dzieciom wiele radości.

ŚWIĘTO DRZEWA

    Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Przystąpienie do tej akcji stało się bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej realizowanej w naszej placówce i na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej szkoły. Uczniowie klas I-III oraz klas IV wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez przedstawiciela Nadleśnictwa Strzelce panią Annę Lewicką , która w bardzo ciekawy sposób zapoznała dzieci ze zmianami zachodzącymi jesienią w lesie. Dzieci rozpoznawały również gatunki drzew po kształtach liści oraz dowiedziały się dlaczego liście jesienią zmieniają kolory. Z tej okazji w szkole zostały przeprowadzone konkursy wiedzowe i plastyczne dla klas I-V  których organizatorem była biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski. Punktem kulminacyjnym tej akcji było posadzenie drzewka wiązu otrzymanego od Nadleśnictwa Strzelce.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

       Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Pomy­sło­dawcą i ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia już od 2001 roku jest Pol­ska Izba Książki. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­szymi bene­fi­cjen­tami tego dnia są naj­młodsi, gdyż czy­ta­nie im na głos sty­mu­luje roz­wój, wzbo­gaca słow­nic­two, pobu­dza wyobraź­nię oraz buduje więzi mię­dzy rodzi­cami a dziećmi. 
      Tego dnia rów­nież w Zespole Szkół w Horodle czy­tano na głos frag­menty lite­ra­tury dziecięcej. Ucz­nio­wie klas 0-III gościli na zaję­ciach panią bibliotekarkę, któ­ra czy­tała malu­chom ich ulu­bione utwory. Był to wspa­niały dzień dla wszyst­kich, któ­rzy kochają książki, oraz dla tych, któ­rzy dopiero uczą się je kochać.


NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce niecodzienna uroczystość. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła dwa wydarzeni, Dzień Edukacji Narodowej oraz upamiętnienie uczestnika walk o Monte Cassino ppor. Józefa Dańczuka.
   W pierwszej części akademii członkowie Hrubieszowskiego Koła Kolekcjonerów p. Mieczysław Zapała i p. Jan Kalisz przybliżyli postać pochodzącego z Horodła ppor. Józefa Dańczuka uczestnika walk o Ankonę, Bolonię i Monte Cassino. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni p. Dańczuka. Wielu pozytywnych emocji dostarczył występ zespołu wokalnego ze Straży Granicznej w Hrubieszowie.
      Druga część uroczystości związana była ze Świętem Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Jan Hajkowski wręczając nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły dziękował za życzliwość, jaką obdarzają uczniów  na co dzień, wyrozumiałość i cierpliwość. Ciepłe słowa uznania kierował także do nauczycieli emerytów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów.
     Słowa uznania i serdeczne życzenia kierowali pod adresem pana dyrektora i nauczycieli zaproszeni goście, pan wójt Krzysztof Bożek i przewodniczący Rady Gminy p. Paweł  Kłosiński
    Dopełnieniem tej miłej atmosfery stał się występ artystyczny uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Irminy Klamer i chóru szkolnego pod kierunkiem p. Roberta Jerzyny.

MECZ PIŁKI RĘCZNEJ

We sobotę 6 października 2018r. Uczniowie szkoły podstawowej wybrali się do Lublina na mecz piłki ręcznej. Spotkanie MKS Perła Lublin i Energa AZS Koszalin rozpoczęło się o godz. 17.00 w hali Globus. Tym razem nasi mali kibice zostali wyróżnieni przez władze klubu i otrzymali możliwość wyprowadzenia zawodniczek na boisko. Starcie obu drużyn zapowiadało się bardzo ciekawie. Już od pierwszych minut meczu dzieci gorąco kibicowały lubelskim szczypiornistkom. Opłacało się. Drużyna z Lublina z niemałym wysiłkiem, po trzech kolejkach rzutów karnych,  pokonała przeciwnika.