Podręczniki liceum

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE USTALIŁA PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ RODZICÓW  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

          UWAGA: Uczniowie kupują podręczniki samodzielnie!

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO 4 – LETNIEGO LICEUM

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Kl. I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny

Język polski

Oblicza epok. Język polski. Liceum i technikum. Klasa I, cz. 1i 2

Adam Kalbarczyk

Dariusz Chemperek

Dariusz Trześniowski

WSiP

952/1/2019

952/2/2019

lub

952/1/20022/z1

nowa edycja

Język angielski

Password Reset A2+B1. Zakres rozszerzony

+ zeszyt ćwiczeń

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Как раз cz. 1. Podręcznik dla liceum i technikum +zeszyt ćwiczeń

lub

Новый как раз 1 +zeszyt ćwiczeń

Olga Tatarchyk

WSiP

966/1/2019

lub

1134/1/2022

Historia

Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa podstawa programowa od 2022r.

Marcin Pawlak

Adam Szweda

Nowa Era

1150/1/2022

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik  Klasa 1. Liceów i technikum.

 

Izabela Modzelewska – Rysak, Leszek Rysak

 WSiP

1155/1/2O22

Geografia

Oblicza geografii 1– podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

Chemia

To jest chemia cz. 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era

1001/1/2019

Matematyka

Matematyka 1 . podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej

Nowa Era

971/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

————————————————-

     

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa/ liceum i technikum

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2022/z 1

Informatyka

Informatyka – podręcznik – klasa 1.

Zakres podstawowy

W. Hermanowski

OPERON

1052/1/2019

Muzyka

Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

M. Rykowska,

Z. Szałko

OPERON

1060/2019

Religia

W poszukiwaniu wolności

red. ks. M. Zając

Gaudium

AZ – 31 -01/18

 

Kl. II

Język polski

Oblicza epok. Język polski, podręcznik- klasa II, cz. 1

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

WSiP

952/3/2020

Język angielski

New Password B1 + ( podręcznik )

+ ZESZYT ĆWICZEŃ

M. Rosińska.

L. Edwards

Macmillan

1131/2/2022

Język rosyjski

Kak raz 2. Podręcznik dla liceum i technikum+ ZESZYT ĆWICZEŃ

O. Tatarchyk

WSiP

966/2/2020

Historia

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

A. Kucharski, A. Niewęgłowska

Nowa Era

1021/2/2020

Wos

W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

L. Czechowska,

A. Janicki

Nowa Era

1034/2/2020

Geografia

Oblicza geografii – 2 – podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

T. Rachwał,

R. Uliszek, K. Wiedermann, P. Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era

1010/2/2020

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę – klasa 2. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era

1001/2/ 2020

Matematyka

Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa Era

971/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Z. Makieła,

T. Rachwał

Nowa Era

1039/2020/z1

Informatyka

Informatyka – podręcznik, klasa 2. Zakres podstawowy

W. Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

Religia

W poszukiwaniu dojrzałej wiary

Red. ks. P. Mąkosa

Gaudium

AZ – 32 -01/18- LU-3/21

         

KLASA III

Język polski

Oblicza epok. Język polski, kl. III, cz. 3.1, 3.2 ( dwie części)

D. Chemperek,

U Kalbarczyk

Trześniowski

 

WSiP

Język angielski

Checkpoint B1+ ( podręcznik + ćwiczenia)

D. Spencer,

M. Cichmińska

959/2/2019

Macmillan

Język rosyjski

Kak raz 3 . Podręcznik dla liceum technikum +Ćwiczenia

O. Totarczyk

966/3/2021

WSiP

Historia

Poznać przeszłość 3. Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy

J. Kłaczkowski

A. Łaszkiewicz

S. Roszak

1021/3/2021

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych ( jeden podręcznik dla klasy 2 i 3 )

Z. Makieła

T. Rachwał

1039/2020/z1

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Cz. Adamiak

A. Dubownik

M. Świtoniak

M. Nowak

B. Szyda

983/3/2021

Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

F. Dubert

M. Guzik

A. Helmin

1010/3/2021

Nowa Era

Chemia

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum. Zakres podstawowy

Praca zbiorowa

994/2/2020

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

 

Nowa Era

Matematyka

Matematyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

971/3/2021

Nowa Era

Informatyka

Informatyka 3. Zakres rozszerzony

W. Hermanowski

S. Sidor

218/2020

Operon

Religia

W poszukiwaniu nadziei

ks. Marian Zając

AZ-3-01/18

Gaudium

 

Klasa IV

Język polski

Oblicza epok. Język polski. Liceum i technikum, klasa 4

D. Chemperek

A. Kalbarczyk

D. Trześniowski

   

Język angielski

Repetytorium – podręcznik do szkół ponadpodstawowych ( poziom podstawowy i rozszerzony

M. Rosińska

L. Edwards

M. Cichmińska

Macmillan

1139/2022

Język rosyjski

Kak raz 4. Podręcznik dla liceum i technikum + Ćwiczenia

O. Tatarchyk

WSiP

966/4/2022

Historia

Poznać przeszłość. Podręcznik historii do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

J. Kłaczkow

S. Roszak

Nowa Era

 

Biologia

Biologia na czasie 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

F. Dubert

M. Jurgowiak

W. Zamachowski

Nowa Era

1010/4/2022

Matematyka

Matematyka 4

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

971/4/2022

Informatyka

Informatyka. Zakres rozszerzony

L. Duraj

J. Śmigielska

Operon

 

Religia

Świadczę o Jezusie w rodzinie

Ks. Robert Strus

Ks. Wiesław Gelont

Gaudium

AZ – 4-01/10

AZ – 43 – 01/10