Podręcznik liceum

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE USTALIŁA PO ZAOPINIOWANIU PRZEZ RADĘ RODZICÓW  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna: (Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn.  zm) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r.,  poz. 752.)

Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów i również:

 • przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
 • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 1. Podręcznik do kształcenia ogólnego :
  •    jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
  • jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

2. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania danego przedmiotu;

3. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

4. W przypadku podręcznika przeznaczonego dla szkoły ponadgimnazjalnej – określa zakres kształcenia; podstawowy lub rozszerzony;

5.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

6.Ma estetyczną szatę graficzną;

7. Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

          UWAGA: Uczniowie kupują podręczniki samodzielnie!

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY 4 – LETNIEGO LICEUM

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer ewidencyjny
Język polski Oblicza epok. Język polski. Liceum i technikum. Klasa I, cz. 1i 2 Adam Kalbarczyk

Dariusz Chemperek

Dariusz Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

Język angielski Password Reset A2+B1. Zakres rozszerzony

+ zeszyt ćwiczeń

Marta Rosińska

Lynda Edwards

Macmillan 954/1/2019
Język rosyjski Kak raz cz. 1. Podręcznik dla liceum i technikum +zeszyt ćwiczeń Olga Tatarchyk WSiP 966/1/2019
Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii. Zakres podstawowy Marcin Pawlak

Adam Szweda

Nowa Era 1021/1/2019
WoS W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki,

Justyna Kięczkowska

Nowa Era 1034/1/2019
Geografia Oblicza geografii 1– podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019
Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 1010/1/2019
Chemia To jest chemia cz. 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
Fizyka Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
Matematyka Matematyka 1 . podręcznik do matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
Podstawy przedsiębiorczości ————————————————-      
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa/ liceum i technikum Jarosław Słoma Nowa Era 960/2019
Informatyka Informatyka – podręcznik – klasa 1.

Zakres rozszerzony

S. Sidor,

W. Hermanowski

OPERON 1048/1/2019
Muzyka Muzyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych M. Rykowska,

Z. Szałko

OPERON 1060/2019
Religia W poszukiwaniu wolności red. ks. M. Zając Gaudium AZ – 31 -01/18
Kl. II
Język polski Oblicza epok. Język polski, podręcznik- klasa II, cz. 1 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP 952/3/2020
Język angielski Password Reset B1+ ( podręcznik )

+ ZESZYT ĆWICZEŃ

M. Rosińska.

L. Edwards

Macmillan 954/2/2019
Język rosyjski Kak raz 2. Podręcznik dla liceum i technikum+ ZESZYT ĆWICZEŃ O. Tatarchyk WSiP 966/2/2020
Historia Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Kucharski, A. Niewęgłowska Nowa Era 1021/2/2020
Wos W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy L. Czechowska,

A. Janicki

Nowa Era 1034/2/2020
Geografia Oblicza geografii – 2 – podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy T. Rachwał,

R. Uliszek, K. Wiedermann, P. Kroh

Nowa Era 983/2/2020
Biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 1010/2/2020
Chemia To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
Fizyka Odkryć fizykę – klasa 2. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/2/ 2020
Matematyka Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa Era 971/2/2020
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Z. Makieła,

T. Rachwał

Nowa Era 1039/2020
Informatyka Informatyka – podręcznik, klasa 2. Zakres rozszerzony S. Sidor

W. Hermanowski

OPERON 1048/2/2020
Religia Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do nauczania religii w II klasie ks. W. Galant,

ks. R. Strus

  AZ – 41 -01/10

 

TRZYLETNIE LICEUM (PO GIMNAZJUM)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II LICEUM

ROK SZKOLNY 2020 /2021

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w świecie”. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych

red. Ks. R. Strus

GAUDIUM

AZ-43-01/10-LU-4/13

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 1

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum – część 2

E. Paczoska

J. Kopciński

STENTOR

STENTOR

498/3/2013

498/4/2013

JĘZYK ANGIELSKI

Password 3”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń M. Rosińska, Gregory

J. Manin

MACMILLAN

MACMILLAN

767/3/2017

JĘZYK ROSYJSKI

Nowyj Dialog 3”. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych + ĆWICZENIA

O.Talarczyk, A. Ślązak – Gwizdała

WSIP

684/3/2014

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1

Część 2 Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.

.

T. Maćkowski

I. Janicka

NOWA ERA

659/1/2013

659/2/2014

Biologia

Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

NOWA ERA

564/1/2012/2015

564/2/2013/2015

MATEMATYKA

Matematyka 2”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Jałocha

NOWA ERA

378/2/2013/2015

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawy przedsiębiorczości”. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy.

J. Korba, Z. Smutek

OPERON

483/212

INFORMATYKA

Informatyka 2. Zakres Rozszerzony. Ciekawi świata – podręcznik

E. Mikołajewicz

OPERON

Wydanie II ( C++)

474/2/2016/z1

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LICEUM

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

RELIGIA

Świadczę o Jezusie w rodzinie”. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych

red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

GAUDIUM

AZ-43-01/10-LU-3/14

JĘZYK POLSKI

Przeszłość to dziś” Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum.

J. Kopciński

STENTOR

498/5/2014

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony

M. Rosińska, L. Edwards

MACMILLAN

916/2017

JĘZYK ROSYJSKI

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego”. Zakres podstawowy.

M. Zdunik, S. Galant

PWN

697/2014

HISTORIA

Zrozumieć przeszłość”. Cz. 3-lata 1815 – 1939.

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość”: Cz. 4 – Dzieje najnowsze po 1939 roku

 

P. Lalik

J. Kłaczkow, A. Zielińska

NOWA ERA

NOWA ERA

642/3/2014

642/4/2015

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

praca zbiorowa

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski

NOWA ERA

NOWA ERA

564/2/2013

564/3/2014

MATEMATYKA

Matematyka 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko,
J. Czarnowska, G. Wesołowska

NOWA ERA

360/3/2014