Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Króla Władysława Jagiełły

w HORODLE

Statut