Lekcja fizyki i historii w Lublinie

         Dnia 27 września 2016r. uczniowie naszego gimnazjum i liceum  uczestniczyli w "57 Pokazach z Fizyki" zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego  Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Zwiedzili z przewodnikiem Państwowe Muzeum na Majdanku oraz obejrzeli współczesny film "Nerve", który podejmuje trudny problem uzależnienia młodzieży od Internetu.
         Miejscem, które poruszyło wszystkich uczestników wyjazdu, było Muzeum na Majdanku. Jego misją jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie.
       Drugą atrakcją tego wyjazdu był udział w pokazach z fizyki przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki UMCS. Zaprezentowano prawa i zasady fizyczne z działów: "Elektromagnetyzm", "Ciecze", "Fizyka ludzkiego ciała", "Rezonanse". Ciekawie zaprezentowane doświadczenia zrobiły duże wrażenie na uczniach, jak również na opiekunach.
        Wyjazd zorganizowała nauczycielka fizyki i matematyki Aneta Zbirowska, zaś opiekunami grupy były: Ewa Blacharz, Agnieszka Kossowska, Anna Kozar.

77 rocznica napaści ZSRR na Polskę

        23.09.2016 roku uczniowie naszej szkoły, z panem dyrektorem Janem Hajkowskim  na czele, uczestniczyli w obchodach 77 rocznicy napaści armii bolszewickiej na Polskę. Uroczystość była żywą lekcją historii i patriotyzmu, aby młode pokolenie nie zapomniało,  jak wiele zawdzięczamy tym, którzy walczyli w obronie naszego kraju. Obecność naszych pocztów sztandarowych i kwiaty złożone przy pomniku w Rogalinie były wyrazem hołdu i wdzięczności dla bohaterów wojennych. Cześć ich pamięci!

W Wiosce Gotów

              W piękny wrześniowy dzień uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą i P. Zbigniewem Janeczko wybrali się na wycieczkę do Masłomęcza. Szóstoklasiści poznali zwyczaje, styl życia  i tradycje dawnych mieszkańców wioski. Zobaczyli jak żyli, w co się ubierali, z jakich naczyń korzystali. Zwiedzili "długi" dom, chatę tkaczki, chatę wojownika – kupca i zagrodę garncarza. Ponadto mieli możliwość zobaczyć walkę wojów oraz uczestniczyć w warsztatach: wyrabianie naczyń  z gliny oraz wykonywanie biżuterii z koralików.
            Po wyczerpującym przedpołudniu wszyscy mogli posilić się gockim jadłem… kaszą z mięsem ugotowaną na ognisku. Zwieńczeniem pobytu w Wiosce Gotów była nauka strzelania z łuku do tarczy.

ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest od 2000 r. w każdą drugą sobotę września. Inicjatorem święta pierwszej pomocy był Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża. W tak istotnym dniu warto przypomnieć sobie, jak powinna zostać przeprowadzona pierwsza pomoc.

W związku ze Światowym Dniem Pierwszej Pomocy 09 września 2016 r. w Zespole Szkół w Horodle odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie zasady wykonywania RKO i udzielania pomocy w innych pozorowanych sytuacjach.

Uczennice klasy 1 liceum: Wiktoria Iwan, Paulina Kostrubiec, Kinga Rządkowska wraz z nauczycielką panią Iwoną Słupską zaprezentowały jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Narodowe Czytanie w ZS w Horodle – 2 września 2016 roku.

Nazajutrz po uroczystej inauguracji roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do akcji Narodowe Czytanie, która organizowana jest przez Prezydenta RP. 

W 2016 roku  spośród pięciu propozycji podczas internetowego głosowania  została wybrana powieść „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza . Uznaliśmy, że to wspaniała okazja do integracji środowiska lokalnego i promowania czytelnictwa , więc przystąpiliśmy do działania.

Nauczyciele bibliotekarze – Pani Stanisława Ślązak i Pani Agnieszka Kossowska -zadbali o odpowiedni nastrój, przygotowali okolicznościową gazetkę o Henryku Sienkiewiczu i wystawkę jego dzieł. Postać Nerona- cesarza rzymskiego przedstawił Pan Arnold Bogowski. Głośnego czytania dzieł Sienkiewicza wysłuchali najpierw uczniowie szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum i liceum.

Akcja zakończyła się opieczętowaniem pieczęcią okolicznościową przyniesionych egzemplarzy „Quo vadis”.

Wszystkim czytającym – gościom, rodzicom, nauczycielom i uczniom serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu 2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 zainaugurowała Msza św. o godz. 8.00, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Horodle. Ksiądz proboszcz Henryk Misa w trakcie kazania odniósł się do sensu nauki, jako jednej z największych wartości życia człowieka. Po eucharystii złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego. Pan Dyrektor Jan Hajkowski powitał wszystkich zebranych: nauczycieli, przedszkolaków, uczniów, rodziców,  pracowników obsługi i administracji oraz zaproszonych gości.  Uczniom życzył wiary we własne możliwości, a nauczycielom i rodzicom owocnej współpracy w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku. Przypomniał także o ważnej dacie w historii Polski – 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, podkreślając wagę tego wydarzenia. W trakcie uroczystości Pan Wójt Krzysztof Bożek wręczył Panu Janowi Hajkowskiemu nominację dyrektorską na kolejne lata, co spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych. Krótką część artystyczną, nawiązującą do minionych wakacji oraz rocznicowych wydarzeń z historii naszego kraju, przedstawiły uczennice szkoły podstawowej przygotowane  przez Pana Roberta Jerzynę.  Po akademii uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami, gdzie omówione zostały sprawy organizacyjne.