Walentynki

        Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół w Horodle były organizatorami sympatycznych imprez z okazji „Dnia Świętego Walentego”.
        W tym dniu zorganizowano specjalną pocztę walentynkową roznoszoną przez Amorka, który nie narzekał na brak pracy, bowiem wielu chętnych skorzystało z tej możliwości. Podczas przerw uczniowie słuchali muzyki  i  otrzymywali słodycze.
        Samorząd Uczniowski zorganizował również konkursy na najładniejszą kartkę walentynkową w szkole podstawowej oraz konkursy na stroje w kolorze czerwonym w gimnazjum i liceum. Zwycięzcami zostali :

Klasy I-III

I miejsce – Martyna Kalinowska

II miejsce – Maja Franczak

III miejsce- Bartosz Kozar i Nikola Paćkowska

Klasy IV-VI

I miejsce – Marceli Pałys

II miejsce- Anna Makowska

III miejsce- Julia Papierz

Konkurs na strój w kolorze czerwonym na poziomie GP i LO wygrali uczniowie klasy III gimnazjum i II liceum.

Konkursy w Zespole Szkół w Horodle

Pierwsze tygodnie nauki po feriach upłynęły  w Zespole Szkół w Horodle  w atmosferze olimpiady i konkursów przedmiotowych.

Cezary Fornal uczeń kl. I liceum  zakwalifikował się  do II etapu Olimpiady Historycznej zorganizowanej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W części pisemnej i ustnej II etapu uzyskał ocenę dobry plus.

Bystre umysły ścisłe próbowały swoich sił w konkursie  matematycznym Szpak (szkoła podstawowa) i Zagimak (gimnazjum). Do II etapu, który odbędzie się w Hrubieszowie,  zakwalifikowali się  następujący uczniowie klasy VI: Izabela Mrozowska, Eliza Petrycka, Julia Rudawska i Michał Bielecki.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Młodzież z gimnazjum i liceum wzięła udział w konkursach, których organizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Dyktando konkursowe w języku angielskim pisali uczniowie liceum: Krystian Charatynowicz (kl. III) i Cezary Fornal (kl. I).

Do I etapu konkursu ortograficznego pod nazwą VIII Zamojskie Dyktando przystąpili  uczniowie: Magdalena Magierka (kl. III gimnazjum), Cezary Fornal (kl. I liceum), Wiktoria Lemińska  (II gimnazjum) i Małgorzata Bojarska (II gimnazjum). Do etapu szkolnego konkursu języka angielskiego przystąpili maturzyści: Krystian Charatynowicz i Krystian Miszczak.

Z trudnymi zadaniami konkursowymi z matematyki zmagali się uczniowie: Sylwia Kruk (kl. III liceum) i Wojciech Malarz (kl. I liceum).

O  wynikach konkursów zorganizowanych przez PWSZ w Zamościu zostaniemy poinformowani w późniejszym terminie.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy wszystkim seniorom:

,,Uważnych oczu, które dostrzegą sprawy życia codziennego.
       Takich uszu ,które wyłowią wszystkie przemilczenia.
       Takich rąk, które będą zawsze chętne do pomocy.
       Mądrych słów wypowiedzianych we właściwym momencie.
       Kochającego serca, któremu pozwolicie poprowadzić się przez życie.
       Aby tam gdzie Wy była miłość.”

    W dniach 9 – 10 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Horodle mieliśmy przyjemność gościć Babcie i Dziadków naszych uczniów. Niezwykle przyjemna uroczystość odbyła się w oddziale przedszkolnym (grupa starsza), klasie I i III b. Dzieci wraz z paniami  wychowawczyniami: Elżbietą Kuczyńską, Irminą Klamer, Barbarą Klamer przygotowały część artystyczną.
    Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i przyniosło wszystkim dużo radości.

Konkurs Czytelniczy „W świecie mugoli”

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie mugoli” w ramach promowania czytelnictwa wśród młodzieży.
2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum Zespołu Szkół w Horodle.
3.    Nagrody funduje organizator.
4.    Konkurs zostanie przeprowadzony 24 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Horodło.

(Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  23 lutego 2017r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum lub liceum w Horodle.
2. W czasie trwania konkursu nie wolno:

  • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych,
  • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.
W konkursie obowiązuje znajomość powieści J. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny” oraz ogólna wiedza na temat autora.
4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2017r..
6. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 23 lutego 2017r.

Nagrody

  • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.
  • Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z języka polskiego.
  • Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z języka polskiego.
  • Zdobywcami nagród w konkursie są uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe uczestników konkursu

  • Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza.
  • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,  wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Organizator

Agnieszka Kossowska

Spotkanie z funkcjonariuszem SG w Horodle

W dniu 7 lutego 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego /grupa starsza/ odwiedził major Mariusz Papierz, funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Horodle, który opowiedział przedszkolakom jakie zadania spoczywają na straży oraz w jaki sposób są realizowane. Dzieci zadawały majorowi mnóstwo pytań, na które oczywiście otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

Wspólne czytanie

W oddziale przedszkolnym /grupa starsza/ odbywają się cykliczne spotkania czytelnicze, realizowane w ramach projektu „W świecie baśni bajek”. Działania nauczyciela wspomagają rodzice oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą.

Zabawa choinkowa

       Dzień 4 stycznia 2017 roku był w naszej szkole dniem  wyjątkowym, bowiem w tym dniu odbył się w godzinach popołudniowych bal karnawałowy. Impreza ma długoletnią, trudno nawet ustalić jak długą, tradycję. W stołówce naszej szkoły zebrali się wszyscy uczniowie, ale również ich młodsze i starsze rodzeństwo oraz rodzice pragnąc w rytmie skocznej muzyki, w wspaniałych strojach wspólnie się bawić. Wszystkich zebranych powitał Pan Dyrektor Jan Hajkowski. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się odwiedzające naszą szkołę po raz pierwszy Gadułka i Chichotka, które zachęcały dzieci do wspólnej zabawy przy muzyce.  W salach lekcyjnych na bawiących się czekały przygotowane przez rodziców słodkie poczęstunki.
       Bogaty i ciekawy program choinki szkolnej sprawił, że owe wydarzenie z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich dzieci.

Konkurs z języka angielskiego „Memory Master”

 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim leksykalnym konkursie z języka angielskiego „Memory Master” organizowanym przez Szkołę Języków Obcych EUREKA w Turce (www.memorymaster.edu.pl). Niedawno otrzymaliśmy wyniki konkursu i z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród zwycięzców znalazły się nasze uczennice!!! LAUREATAMI II stopnia konkursu zostały Izabela Mrozowska (kl.VI) oraz Julia Papierz (kl.V), laureatką III stopnia została Gabriela Grabowska (kl.V), a wyróżnienia w konkursie przyznano Annie Aronowskiej, Aleksandrze Gołębiowskiej, Katarzynie Romak (kl.IVb)  oraz Ewelinie Szpyrce (kl. V).  Wszystkim zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Jesteśmy z Was dumni

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

   Program " Akademia Bezpiecznego Puchatka", nad którym patronat objął Komendant Główny Policji i Kuratorium Oświaty, realizowany był przez klasę I szkoły podstawowej w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.
  Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także w szkole, domu i w czasie zabaw.
   Na podstawie proponowanych materiałów przeprowadzone były zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Przy współudziale rodziców powstały prawdziwe "dzieła sztuki"- plakaty promujące bezpieczne zachowania na drodze,
podczas wypoczynku w górach i nad wodą.
Uczestnicy programu otrzymali książeczki "Dołącz do Akademii Bezpiecznego Puchatka".
   Realizacja programu wspomogła kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego.
Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
   Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie i uzyskaniem certyfikatu "Akademia Bezpiecznego Puchatka".