Programy i projekty

PROJEKT „LEKCJE Z ZUS” w Liceum Ogólnokształcącym 
w Horodle w roku szkolnym 2020/2021

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUSu, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. 
„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Cykl zajęć został przeprowadzony na platformie teams w listopadzie i grudniu 2020 roku dla wszystkich uczniów liceum podczas godzin wychowawczych i obejmowały następujące zagadnienia: 

Świadomy zawsze ubezpieczony

Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

Renty i emerytury

E-ZUS, czyli firma pod ręką

 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Palenie to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Choć nie budzi już żadnych wątpliwości, że jest przyczyną wielu poważnych chorób.

 Realizując program chcemy kształtować postawy zobowiązujące do niepalenia i odpowiedzialności za swoje zdrowie. Liczymy na pomoc i wsparcie rodziców uczniów, bez których nasz wysiłek przyniesie niewielkie efekty.


CEL GŁÓWNY PROGRAMU

  • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

  • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu.
  • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.
  • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich.
  • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

Program realizowany jest podczas zajęć warsztatowych z uczniami według następujących tematów, w okresie od lutego do maja 2012 roku:

Zajęcia 1. Poznajmy się bliżej

Zajęcia 2. Laboratorium ciała

Zajęcia 3. Naucz się mówić „nie”

Zajęcia 4. Znajdź właściwe rozwiązanie

Zajęcia 5. Uwierz w siebie

Efektami realizacji programu w szkole będzie:

I. Przyswojenie wiedzy o tym, że:

• nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,

• palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki,

• oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,

• zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,

• wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy

i środki masowego przekazu,

• większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,

• reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,

• dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,

• sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

II. Kształtowanie postaw:

• zobowiązujących do niepalenia,

• dumy z faktu niepalenia,

• wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,

• odpowiedzialności za własne zdrowie.

III. Rozwinięcie umiejętności do:

• przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,

• przeciwstawiania się paleniu tytoniu,

• określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

• wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

Koordynator projektu:

Iwona Słupska

Opiekun projektu:

Anna Turewicz