OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HORODLE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie informatyczno – językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Więcej informacji o szkole