święta

Zdrowych i pogodnych

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz WESOŁEGO ALLELUJA

uczniom, rodzicom,  nauczycielom, pracownikom administracji  i obsługi oraz wszystkim osobom związanym  z ZESPOŁEM SZKÓŁ W HORODLE

życzy

DYREKCJA SZKOŁY

Realizacja w Zespole Szkół w Horodle ,, Projektu systemowego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakończono prace związane z dostosowaniem-modernizacją toalet dla uczniów oddziałów przedszkolnych.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą teraz korzystać z higienicznych i bezpiecznych warunków w sanitariatach.
Jednocześnie realizowane są pozostałe zadania projektu.
1. Wyłoniony został wykonawca placu zabaw.
2. Zakupione zostało wyposażenie stołówki szkolnej.
3. Zakupiono sprzęt audiowizualny, który w najbliższych dniach zostanie zainstalowany w salach lekcyjnych oddziałów przedszkolnych.

Benefi cjent projektu: Urząd Gminy w Horodle

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję… nie niszczę, nie śmiecę, tylko recytuję…” zorganizowanego w ramach projektu Comenius „W krainie  baśni, bajek i legend” oraz Światowego Dnia Ziemi.

I. Cele konkursu:

1.Popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej;
2.Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
3.Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
4.Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
5. Nawiązanie współpracy, integracja dzieci.

II. Regulamin

1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

2. Warunki uczestnictwa:
2.1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z  oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.
2.2. Każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie troje dzieci, wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.
2.3. Zgłoszenia udziału należy dokonać  w terminie do 15.04.2015r.
2.4. Opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji tekst wiersza (najlepiej wraz ze zgłoszeniem dziecka do konkursu)
3. Jury:
3.1. Komisję konkursową powołuje organizator
3.2. Decyzja komisji jest niepodważalna
4. Kryteria oceny:
4.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.
4.2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• tempo
• intonacja
• interpretacja tekstu poetyckiego
• znajomość tekstu
• operowanie głosem
5. Nagrody:
5.1. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Recytacji
5.2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
5.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Szkolny konkurs czytania

W dniu 30.03.2015 r. odbył się w naszej szkole  konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Wzięły w nim udział klasy  I – III Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle. Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania, kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów zapamiętanych wiadomości oraz  doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego, a  także  kształtowanie  umiejętności współzawodnictwa  i współdziałania.
           Organizatorem konkursu była pani Stanisława Ślązak- nauczyciel bibliotekarz oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej pani Ewa Kurzydłowska, pani Halina Jeżyna i pani Elżbieta Bielecka.

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi.

A oto szczegółowe wyniki:

Klasa I”a”:

I miejsce – Martin Malinowski

II miejsce- Julka Wojciechowska

III miejsce- Kacper Daruk

IV miejsce- Weronika Szumiata

Klasa II”a”:

I miejsce – Magdalena Haczkiewicz

II miejsce- Ewa Wierzbicka

III miejsce- Anna Jaros

IV miejsce- Amelia Tyczyńska

Klasa III:

I miejsce – Gabriela Grabowska

II miejsce- Paulina Wójcik

III miejsce- Julia Papierz

IV miejsce- Ewelina Szpyrka

Wizyty klasy I a w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle

W miesiącu lutym i marcu 2015 roku klasa I a wraz z wychowawczynią Ewą Kurzydłowską uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez p. Renatę Mochnaczewską.

Pierwsze zajęcia dotyczyły wspólnego czytania baśni hiszpańskiej pt: ,,Półkurek”. Dzieci w wielkim skupieniu słuchały treści baśni, a następnie wypowiadały się na temat wysłuchanego tekstu. Potem klasa ,, przeniosła się ” do słonecznej Hiszpanii. Uczniowie zobaczyli wiele ciekawych i zabytkowych miejsc.

W marcu zajęcia dotyczyły ,,Tygodnia Bezpiecznego Internetu”. Dzieci zostały zapoznane z możliwościami bezpiecznego korzystania z Internetu. Dowiedziały się jakich danych nie wolno podawać oraz jakie zagrożenia ,,czyhają” na nich w sieci.
Klasa I a poznała ,,dobre i złe” strony korzystania z komputera.

Bardzo dziękujemy p. Mochnaczewskiej za ciekawy przekaz informacji i wspólną zabawę z dziećmi.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE – zajęcia otwarte w klasie II b

W piątek 27 marca 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć na zajęciach otwartych rodziców uczniów, ale nie tylko…Wśród gości miło nam było przywitać również babcię oraz młodsze siostry.

    Celem spotkania było przybliżenie dzieciom tradycji, zwyczajów i obrzędów Świąt Wielkanocnych, wspólne spędzenie czasu dzieci ze swoimi bliskimi poprzezudział w warsztatach kreatywnych. Rodzice na zajęciach mogli bezpośrednio obserwować swoje dziecko na tle grupy, jego spontaniczne zachowanie w grupie rówieśniczej oraz ocenić stan jego wiedzy i umiejętności na tle klasy, a także współdziałać z dzieckiem w sytuacji zadaniowej.
W miłej przedświątecznej atmosferze wykonane zostały dekoracje wielkanocne. Zarówno dzieci jak i ich goście pracowali z ogromnym zapałem. Wspólne wykonanie ozdób dało nam wszystkim wiele radości, ale to nic dziwnego.., bo przecież jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy ofiarować pociechom, jest właśnie wspólne z nim spędzenie czasu i wykonanie czegoś " razem".
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Dziękuję p. Magdalenie Ciężkiej i p. Barbarze Juźwiak za przygotowanie pysznego ciasta.
 
Życzymy zdrowych, wesołych i spokojnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Niech ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS obdarzy Wszystkich wiarą, miłością 
i nadzieją na lepsze jutro.

Sprawozdanie z dnia wiosny 2015

       Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Kojarzy nam się z rozkwitającą przyrodą, ze słonecznym oddechem wiatru, z pierwszymi zielonymi pąkami pojawiającymi się na nagich gałęziach . Oto na naszych oczach budzi się do życia cały otaczający nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają pierwsze krokusy kwiaty. Ptaki powracają z ciepłych krajów. To znaki  odchodzącej  od nas zimy, z którą żegnamy się każdego roku w sposób symboliczny – topimy lub palimy  Marzanę. Obrzęd niszczenia tj. topienia, palenia czy w inny sposób unicestwiania Marzanny odbywał się dawniej  zazwyczaj w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną Białą, Czarną lub Śmiertną. Pływającej w wodzie kukły nie wolno było dotykać, gdyż mogła od tego ,według dawnych wierzeń, uschnąć ręka. Starano się jak najszybciej uciec z miejsca stracenia, nie oglądając się za siebie, gdyż wrzucona do wody Marzanna symbolizująca śmierć, troski i zmartwienia mogła jeszcze mścić się, szkodzić i sprowadzić nieszczęście. Podobne zwyczaje niszczenia zimy i wprowadzania wiosny znane są także w innych krajach Europy. Później zwyczaj ten przekształcił się w zabawę i w takiej formie przetrwał do naszych czasów.

      Wspólne obchody I Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów klas starszych do wagarów, by Pierwszy  Dzień Wiosny nie był postrzegany jako Dzień Wagarowicza.

         Dzień ten był pełen atrakcji i rozpoczął się od obejrzenia przedstawienia z zakresu profilaktyki o szkodliwości palenia. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem pani Elżbiety Bieleckiej. Kolejnym punktem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny było wspólne czytanie baśni, bajek i legend przez zaproszonych gości i nauczycieli oraz pasowanie uczniów klas  pierwszych  na czytelników biblioteki szkolnej. Wspólne czytanie pt.” Wiosenne spotkanie z książką „ zorganizowała pani Stanisława Ślązak w ramach realizacji projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend” . Następnie został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski na najpiękniejszy wiosenny strój . Liczyła się pomysłowość, oryginalność oraz sposób zaprezentowania swojego stroju. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy I-III:
I miejsce –Amelia Tyczyńska
II miejsce – Jarosław Mochnaczewski
III miejsce – Karolina Bazylewicz

Klasy IV-VI:
I miejsce – Wiktoria Lemińska
II miejsce –Wiktoria Sułkowska
III miejsce- Kinga Bobczuk

        Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki, natomiast wszyscy obecni na uroczystości zostali obdarowani cukierkami .Na zakończenie  udaliśmy się na boisko szkolne w celu pożegnania zimy poprzez spalenie Marzanny , którą wykonali uczniowie klasy I”a” z wychowawczynią panią Ewą Kurzydłowską. Atrakcją tego dnia był również pokaz  w planetarium oraz obserwacja zaćmienia Słońca.   

Nad przygotowaniem imprezy i przeprowadzeniem jej czuwał Samorząd Uczniowski z opiekunkami: panią Stanisławą Ślązak i panią Jadwigą Bartoszek.

Sprawozdanie z warsztatów wielkanocnych

Ważną czynnością polskiej tradycji jest malowanie, kraszenie i skrobanie jaj, zwanych pisankami lub kraszankami. Kultywując tę piękną starą tradycję Samorząd Uczniowski oraz  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle zorganizowała Warsztaty Wielkanocne. Odbywały się one w dniach 17.03.2015 – 19.03.2015r. na szóstych i siódmych godzinach lekcyjnych w bibliotece szkolnej. Wzięły w nich udział dzieci z klas I – VI. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów niezbędnych do wykonania wielkanocnych ozdób. Program warsztatów obejmował artystyczne zdobienie i malowanie jajek styropianowych, tworzenie kartek i palm wielkanocnych. Mając do dyspozycji różnorodność materiałów m.in.: specjalne nożyczki, dziurkacze, papier o różnej fakturze, farby akrylowe, serwetki papierowe z motywami wielkanocnymi, wstążki, piórka, sizal, taśmy pasmanteryjne, narzędzia takie jak pistolet klejowy  uczestnicy stworzyli własnoręcznie piękne ozdoby , które prezentujemy na zdjęciach.

NASZA SZKOŁA CORAZ BARDZIEJ BEZPIECZNA!!!!!!

kamery

W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE ZAKOŃCZYŁ SIĘ MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU. OBECNIE SZKOŁA DYSPONUJE TRZEMA KAMERAMI ZEWNNĘTRZNYMI I SIEDMIOMA KAMERAMI WEWNĘTRZNYM.  KAMERY UMIEJSCOWIONE SĄ NA KAŻDYM PIĘTRZE BUDYNKU.

Celem zamontowania systemu kamer jest zapewnienie uczniom szkoły poczucia większego bezpieczeństwa oraz zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom, które mogą wystąpić na terenie obiektu szkolnego.

PATRONAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS W LUBLINIE

logo_UMCS

6 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Horodle dr Leszek Gawrysiak – kierownik Pracowni Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie wygłosił wykład „Geoinformatyka – nowe oblicze geografii”.

Wykład dra Gawrysiaka odbył się w ramach współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Horodle z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział ten objął patronatem Liceum w Horodle. Wzajemna współpraca, którą ze strony Liceum w Horodle nadzoruje nauczycielka geografii mgr Jadwiga Jastrząb-Pakuła, obejmuje m.in. działania: udzielanie konsultacji naukowych dla nauczycieli i uczniów; prowadzenie przez pracowników UMCS wykładów, zajęć warsztatowych oraz prezentacji multimedialnych z zakresu geografii, geoinformatyki, turystyki i rekreacji; umożliwienie korzystania z księgozbioru i zasobów dydaktycznych wydziału; prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów; współpraca ze studentami w ramach kół zainteresowań, wycieczek, projektów, zajęć dodatkowych; udział uczniów w imprezach organizowanych przez Wydział.