Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                  Szanowni  Państwo!

 

                                           Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Horodle

        70 lat temu w październiku 1944 roku zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące  w Horodle. To wielkie i ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności. Pragniemy godnie je uczcić, mając na względzie, jak znacząco Liceum wpłynęło na rozwój lokalnego środowiska.

Zapraszamy Absolwentów do udziału w uroczystości jubileuszowej, której termin przewidziany jest na 12 czerwca 2015 roku. Przygotowania do tego niezwykłego spotkania trwają od kilku miesięcy. Zwracamy się do wszystkich Absolwentów o pomoc w gromadzeniu zdjęć i pamiątek z czasów licealnych. Materiały te wyeksponowane będą  na okolicznościowej wystawie.

Obecnie Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół w Horodle. Stanowi niewielką, ale zżytą społeczność. Staramy się być coraz lepsi, stąd dostosowujemy ofertę edukacyjną do zmieniających się warunków na rynku pracy. Wprowadziliśmy dwie innowacje pedagogiczne  ( Straż graniczna i Specjalista do spraw urody ), dzięki temu umożliwiamy  naszym obecnym Absolwentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uważamy, że mimo upływu lat i wielu zmian zachodzących w życiu, pokolenia Absolwentów, stanowią wspólną szkolną rodzinę. Wierzymy, że ten piękny jubileusz 70-lecia Liceum stworzy nam okazję do spotkania, podzielenia się wspomnieniami i refleksjami.

     Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa wsparciu wielkie święto szkolnej społeczności zyska wspaniałą oprawę i właściwy wymiar. Mamy wielką nadzieję, że 12 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Horodle spotkają się pokolenia Absolwentów.

    Serdecznie zapraszamy Państwa – naszych Absolwentów – do udziału w uroczystości i pomocy w jej przygotowaniu, licząc choćby na najmniejsze wsparcie finansowe.

          Dyrekcja, Nauczyciele i Społeczność Uczniowska

                                                           Zespołu Szkół  w Horodle

Wszystkich zainteresowanych Absolwentów prosimy o kontakt pod numerem tel. (84 ) 65-15-331.

Ofiarodawców, Sponsorów i Przyjaciół szkoły chętnych do partycypowania w kosztach przygotowania uroczystości jubileuszowej prosimy o wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Oddział w Horodle nr 93964210192002090006930001  

z dopiskiem „Komitet Organizacyjny Uroczystości Jubileuszowej”.

Dodaj komentarz