SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ,,TRZYMAJ FORMĘ” W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W HORODLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 wzorem lat ubiegłych nasze Gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci  i młodzieży aktywnością podczas każdego dnia.
Na początku roku szkolnego na szkolnym korytarzu zrobiliśmy gazetkę ,,Trzymaj formę”, promującą zdrowy tryb życia. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach tematycznych oraz mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy z dostępnych im źródeł (broszury informacyjne, plakaty, poradniki, Internet), przygotowywania swoich źródeł informacji i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami z innymi. Na bieżąco umieszczano informacje dotyczące programu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Zorganizowaliśmy konkurs na plakat dotyczący zdrowego stylu życia, w wersji polskiej i angielskiej.
Do realizacji programu włączyli się również rodzice, którzy zostali zapoznani z założeniami progamu na zebraniu z rodzicami. Ponadto otrzymali odpowiednie broszurki dotyczące tematyki zdrowego stylu życia.
Wiele działań realizowano przy udziale nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcąceo im. Unii Horodelskiej. Ta współpraca będzie nadal kontynuowana.
Podobnie, jak w poprzednich latach, na godzinach wychowawczych oraz lekcjach biologii uczniowie pogłębili wiedzę o zasadach zdrowego żywienia, o znaczeniu witamin w codziennej diecie. Opracowali przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie w ciągu doby
z najczęściej spożywanych produktów. Na lekcjach matematyki w klasach I uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI. Natomiast na zajęciach z chemii odczytywano etykiety produktów spożywczych. Odbyły się pogadanki, z wykorzystaniem filmów  o  anoreksji
i bulimii, których celem było uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu wynikających
z niewłaściwego odżywiania.
Podjęto współpracę z firmą Winiary w ramach projektu ,,Żyj smacznie i zdrowo”.
Wykonano tablicę informacyjną ,,Jedz smacznie i zdrowo”, na  której umieszczono najważniejsze informacje dotyczące w/w programu i zdrowego odżywiania nastolatków.
Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS przygotowano gazetkę.
Mikołajki przebiegały na sportowo, ponieważ nasza szkoła uczestniczyła w corocznym Turnieju Mikołajkowym w Tenisa Stołowego.
Przed feriami wychowawcy odbyli z uczniami pogadanki na temat aktywnego wypoczynku
w czasie ferii. Podczas ferii gimnazjaliści nie leniuchowali, tylko spędzali wolny czas aktywnie w hali sportowej lub na śniegu na sankach.
Dzień Wiosny świętowaliśmy pod hasłem ,,Dzień Wiosny dniem promocji zdrowia”. Wspólnie z liceum zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia oraz warsztaty profilaktyki antynikotynowej.
Rozstrzygnęliśmy również konkurs na najciekawsze broszurki dotyczące zdrowego odżywiania. Wygrała klasa III

 

Promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, nasze gimnazjum włączyło się
w obchody Międzynarodowego Dnia Ogryzka. Tego dnia uczniowie i nauczyciele rozkoszowali się będą smakiem soczystych jabłek – symbolu zdrowia. Wybór tego owocu nie jest przypadkowy – jabłka są smaczne, dostępne przez cały rok, posiadają mnóstwo witamin
i walorów odżywczych. Młodzież zachęcała do  spożywania jabłek także mieszkańców Horodła i pracowników Urzędu Gminy. Uczniowie tego dnia przygotowali również zdrowy poczęstunek, serwując wszystkim pyszne kanapki zawierające sezonowe warzywa.

 

W naszym gimnazjum odbyło się spotkanie z panią dietetyk mgr Anną Dolanowską pod hasłem ,,Postaw na zdrowie”. Pani Anna  opowiedziała uczniom na czym polega jej praca. Słuchając wypowiedzi gościa i oglądając prezentacje, młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami piramidy zdrowego żywienia i codziennego spożywania określonych produktów. Pani dietetyk podkreślała jak ważne jest ograniczenie słodyczy a w zamian jedzenie produktów zdrowych. Ponadto zachęcała wszystkich uczniów do codziennego spożywania warzyw i owoców. Poinformowała o skutkach niewłaściwego odżywiania, wyjaśniła na czym polegają anoreksja i bulimia oraz omówiła inne choroby układu pokarmowego. Spotkanie zakończyły konkursy  i rozwiązywanie zagadek dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Ponadto wywiad z panią dietetyk przeprowadzili uczniowie realizujący projekt edukacyjny
z biologii: Aleksandra Kubacka, Agnieszka Kaczyńska, Martyna Juźwiak, Patrycja Barczuk (kl. IIa) i Patryk Jonak (kl. IIb).
Od marca do czerwca uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym z biologii na teamt zdrowego odżywiania. W ramach tego pogotowali  i opracowali ankietę na temat sposobów odżywiania się dzieci, młodzieży i rodziców, prezentacje multimedialne.
Na lekcjach wychowania fizycznego, podczas zawodów sportowych, rozgrywek międzyklasowych, Dni Otwartych,  uczniowie zwiększali swoją aktywność  i sprawność fizyczną.

Zadania programu ,,Trzymaj formę” realizowaliśmy również podczas obchodów Dnia Dziecka. Obserwowaliśmy zmagania uczniów w konkursie na najsmaczniejszą sałatkę
(I miejsce kl. IIa  LO), debatę na temat szkodliwości palenia ( ramach programu Znajdź właściwe rozwiązanie”), konkurs na plakat na temat Światowego Dnia bez Papierosa
( I miejsce kl. IIIa GP) oraz różne zabawy i zawody sportowe.

 

W czerwcu, jak co roku, uczestniczyliśmy w Pikniku rodzinnym, podczas którego odbyły się warsztaty z rodzicami pod hasłem ,,Trzymaj formę! z rodzicami”. Tego dnia, uczniowie wspólnie z rodzicami, nauczycielami i mieszkańcami Horodła, obliczali wskaźnik BMI, układali jadłospisy, mierzyli ciśnienie, degustowali zdrowe przekąski, wykonane przez uczniów i ich rodziców.

Zakończyli tegoroczną pracę z programem ,,Trzymaj formę”, przedstawiając swoje dokonania i oceniając projekt.

 

Opracowanie: koordynator programu mgr Irmina Jonak

DZIEŃ DZIECKA W GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W HORODLE PRZEBIEGŁ POD HASŁEM: „ Znajdź właściwe rozwiązanie”

Podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca 2012) uczniowie brali udział w konkursach oraz debacie na temat walki z nałogiem nikotynowym w ramach Programu antynikotynowego – „Znajdź właściwe rozwiązanie” i Programu Zdrowotnego – „Trzymaj formę”.

Przedstawiciele poszczególnych klas rywalizowali ze sobą w konkursie na plakat na temat szkodliwości palenia papierosów oraz prezentowali swoją wiedzę w debacie antynikotynowej.
Ponadto odbył się konkurs na najzdrowszą sałatkę w celu propagowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
Uczniowie Gimnazjum byli tak przygotowani, że komisja przyznała pierwszą nagrodę wszystkim drużynom. Gratulujemy !!!
Konkursy zostały przygotowane przez panie: Joannę Grzeszczuk, Irminę Jonak, Annę Turewicz i Iwonę Słupską.