Podręczniki szkoła podstawowa

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, I oraz II ETAPU KSZTAŁCENIA 
roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna: (Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn zm) oraz  rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. Nr 89, poz.730 z 2009 r.)

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, i również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
  – wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 2. Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia zintegrowanego/ musi zawierać usystematyzowaną  prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Podręcznik do kształcenia ogólnego : 
  • jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,jest przystosowany do danego poziomu
  • kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

4. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania na edukację wczesnoszkolną/ kształcenie zintegrowane/ lub nauczanie danego przedmiotu;

5. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

6.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

7.Ma estetyczną szatę graficzną;

8 .Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      9. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, I oraz II ETAPU KSZTAŁCENIA

w roku szkolnym 2021/2022

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rodzice SAMI kupują WSZYSTKIE potrzebne książki i materiały ćwiczeniowe

Pakiet: Nowe przygody Olka i Ady poziom A+

4-latki

MAC

Praca zbiorowa

Ricky the Robot. Starter

4-latki

PEARSON

N.Simmons

Pakiet: SUPERSMYKI poziom B

5-latki

MAC

Praca zbiorowa

Jestem dzieckiem Bożym

5-latki

 

Red. Ks. Marian Zając

Pakiet: SUPERSMYKI poziom B+

6-latki

MAC

Praca zbiorowa

Tiger and Friends. Starter ( tylko karty pracy)

6-latki

MACMILLAN

C. Read, M. Ormerod

Jestem dzieckiem Bożym

6-latki

 

Red. Ks. Marian Zając

I ETAP EDUKACYJNY

Tytuł podręcznika

Przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Klasa I – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Bóg naszym ojcem”

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-11-01/18-LU-3/20

Cykl: „ Gra w kolory”

Podręcznik cz. 1-4

Zeszyt ćwiczeń cz. 1 -2

Zeszyt ćwiczeń matematycznych cz. 1-2

Zbiór zadań do matematyki

Zeszyt do kaligrafii,

Wyprawka,

Muzyka-karty pracy,

Edukacja informatyczna- CD

edukacja wczesnoszkolna

MAC Edukacja

K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka

833/1/2017

 

Tiger & Friends 1 podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

1051/1/2019

Klasa II – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Bóg daje Jezusa”

religia

Gaudium

Ks. P. Goliszek

 

Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

edukacja wczesnoszkolna

WSiP

Praca zbiorowa

815/2/2018

Tiger & Friends 2 podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

1051/21/2020

Klasa III – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-13-01/10-LU-4/14

Seria „Nowi tropiciele”:

Podręcznik cz. 1-5

Karty ćwiczeń cz. 1 -5

Karty matematyczne cz. 1-5

edukacja wczesnoszkolna

WSiP

Praca zbiorowa,

815/5/2019 (cz.1-2)

815/6/2019 (cz.3-5)

Tiger 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/3/2016

II ETAP EDUKACYJNY

Klasa IV- rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik

religia

WAM

ks. W. Janiga

AZ-21-01/10-LU-1/12

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik 4

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik kl.4

Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia –zeszyt ćwiczeń

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/1/2017

b) 861/2/2017

Wczoraj i dziś. Podręcznik Edycja 2020-2022

historia

NOWA ERA

B.Olszewska, W. Surdyk –Fertsch, G. Wojciechowski

877/1/2020/z1

Tajemnice przyrody. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Edycja 2020-2022

przyroda

NOWA ERA

M.Marko-Worłowska, T.Szlajfer, J.Stawarz

863/2019/z1

Matematyka 4 . Podręcznik

matematyka

WSiP

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski, E. Malicka

832/1/2017

Steps Plus dla klasy 4 + zeszyt ćwiczeń

język angielski

OXFORD

T.Wheeldon, P. Falla,, A. Davis,

800/1/2017

Muzyka 4. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/1/2017

Do dzieła! 4. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/1/2017

Lubię to!4. Podręcznik Edycja 2020-2022

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/1/2020/z1

Jak to działa? 4. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Łabecka

295/1/2017

Klasy V – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Bóg poszukuje człowieka”. Podręcznik

religia

Gaudium

ks. W.Janiga

AZ-21-01/18-LU-2/20

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 5

b)Słowa z uśmiechem-

Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 5

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/3/2018

b) 861/4/2018

Wczoraj i dziś. Podręcznik

Historia

NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/2/2018

Puls życia 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa edycja 2021-2023

biologia

NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/1/2018

Matematyka 5 . Podręcznik

matematyka

WSiP

A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kruk, E. Malicka

832/2/2018

Steps Plus dla klasy 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

OXFORD

T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton,

800/2/2017

Planeta Nowa 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

geografia

NOWA ERA

F. Szlajfer, Z.Zaniewicz, R. Malarz, T. Rachwał

906/1/2018

Muzyka 5. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/2/2018

Do dzieła! 5. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/2/2018

Lubię to!5. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/2/2021/z1

Jak to działa? 5. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Wisniewska

295/2/2018

Klasy VI -rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Jezus Chrystus nas zbawia”

religia

Gaudium

ks. W. Janiga

 

a)Słowa z uśmiechem-Literatura i kultura. Podręcznik klasa 6

b)Słowa z uśmiechem-Nauka o języku i ortografia. Podręcznik klasa 6

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

a) 861/5/2019

b) 861/6/2019

Matematyka 6. Podręcznik

matematyka

WSiP

B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, T. Malicki

832/3/2019

Wczoraj i dziś. Podręcznik

historia

NOWA ERA

G. Wojciechowski

877/3/2019

Puls życia 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

biologia

NOWA ERA

M. Sęktas, J. Stawarz

844/2/2019

Steps Plus dla klasy 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Oxford

T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton,

800/3/2018

Planeta Nowa 6. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

geografia

NOWA ERA

R. Malarz, T. Rachwał, D. Szczypiński

906/2/2019

Lubię to!6. Podręcznik

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

847/3/2018

Muzyka 6. Podręcznik

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/3/2019

Do dzieła! 6. Podręcznik

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

903/3/2018

Jak to działa? 6. Podręcznik

technika

NOWA ERA

L. Łabecki , M. Łabecka

295/3/2019

Klasy VII – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Spotykam Twoje Słowo”

religia

Gaudium

Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10-LU-1/12

Myśli i słowa. Podręcznik

język polski

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka – Rodzik

895/1/2017

Steps Plus dla klasy 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Oxford

J. Walkden, Ch. De la Mare, C. Leonard

800/4/2020

Echo 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka – Ajchel

805/1/2017

Muzyka 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

909/4/2020/z1

Do dzieła 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

plastyka

NOWA ERA

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

903/4/2020/z 1

Wczoraj i dziś 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

historia

NOWA ERA

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczow

877/4/2020/z1

Planeta Nowa 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Edycja 2020-2022

geografia

NOWA ERA

R. Malarz

M. Szubert, T. Rachwał

906/3/2019/z1

Puls życia 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Edycja 2020-2022

biologia

NOWA ERA

M. Jefimow, J. Holeczek

B. Januszewska-Hasiec

844/3/2020/z1

Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

chemia

NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/1/2017

Spotkania z fizyką 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

fizyka

NOWA ERA

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

885/1/2017

Matematyka 7. Podręcznik

matematyka

WSiP

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

832/4/2017

Lubię to 7. Podręcznik Edycja 2020-2022

informatyka

NOWA ERA

Grażyna Koba

847/4/2020/z1

Klasa VIII – rodzice SAMI kupują TYLKO religię

Z Tobą idę przez życie”

religia

Gaudium

Ks. P. Mąkosa

AZ-32-01/10-LU-1/13

Myśli i słowa. Podręcznik

język polski

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka – Rodzik

895/2/2018

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

M. Mann, S. Taylore-Knowles

925/2018

Echo 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka – Ajchel

805/2/2018

Wczoraj i dziś 8. Podręcznik Nowa Edycja 2021-2023

historia

NOWA ERA

R. Śniegocki, A. Zielińska

877/5/2021/z1

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowej Nowa Edycja 2021-2023

Wiedza o społeczeństwie

NOWA ERA

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

874/2021/z1

Planeta Nowa 8. Podręcznik + atlasy Nowa Edycja 2021-2023

geografia

NOWA ERA

T. Rachwał, D. Szczypiński

906/4/2021/z1

Puls życia 8. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Edycja 2021-2023

biologia

NOWA ERA

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

844/4/2021/z1

Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik Nowa Edycja 2021-2023

chemia

NOWA ERA

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

785/2/2018

Spotkania z fizyką 8. Podręcznik Nowa Edycja 2021-2023

fizyka

NOWA ERA

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,

885/2/2018

Matematyka 8. Podręcznik

matematyka

WSiP

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

832/5/2018

Lubię to 8. Podręcznik Nowa Edycja 2021-2023

informatyka

NOWA ERA

G. Koba

847/5/2021/z1

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Edukacja dla bezpieczeństwa

NOWA ERA

J. Słoma

846/2017

Szkolny zestaw podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdzony i dopuszczony do użytku szkolnego.

Horodło, dnia 21.06.2021 r .

Zatwierdzam do realizacji         
Mgr inż. Jan Hajkowski           
Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle