„I KNOW ENGLISH”

      Za nami 3. edycja szkolnego konkursu leksykalnego z języka angielskiego „I KNOW  ENGLISH”, przeznaczonego dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 11 kwietnia 11 uczestników przystąpiło do testu pisemnego sprawdzającego znajomość poznanego słownictwa zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
    We wtorek 16 kwietnia odbyło się wręczenie nagród. Tegorocznymi zwycięzcami językowych zmagań zostali:

KLASA II

I miejsce: Hanna Kozar
II miejsce: Karolina Sitarczuk
III miejsce: Patryk Bączkowski

KLASA III

I miejsce: Mikołaj Baraniuk
II miejsce: Lena Filipczuk
III miejsce: Aleksandra Graf

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo językowe Macmillan. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz zakładki. Wszystkim dzielnym miłośnikom języka angielskiego gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne językowe sukcesy.
                                                                                           Congratulations! 

”CEL! PAL!”- CZYLI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZE STRZELECTWA W LICEUM

     5 kwietnia na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia praktyczne ze strzelectwa przeznaczone dla uczniów klas III i IV liceum. W ramach Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Strzelectwa licealiści poznali teorię związaną z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa, a także odbyli trening praktyczny. Uczestnicy zajęć uczyli się obsługi broni krótkiej, broni długiej, ćwiczyli odpowiednią postawę strzelecką oraz celność pod okiem wykwalifikowanych instruktorów -mjr. rez. Pawła Zawadewicza i ppłk. rez. Marka Wrony. Zajęcia przeprowadzone w oparciu o technologię laserową okazały się ciekawym doświadczeniem i dostarczyły uczestnikom wielu emocji. Kolejne zajęcia tego typu już wkrótce.

MŁODZI PRZYRODNICY POZNAJĄ PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI 

    21 marca 2024 r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie odbył się etap parkowy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, podczas którego współzawodniczyły ze sobą szkoły (drużyny) w obrębie danego parku krajobrazowego. Celem było wyłonienie najlepszej drużyny z każdego parku krajobrazowego, która przejdzie do etapu wojewódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Aniela Grabowska, Justyna Żywiec i Oliwier Nieczyporowski. 
    Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z 25 pytań z wiedzy ogólnej, wiedzy związanej z tegorocznym hasłem konkursu, tj. „Ssaki Polski” oraz mieli za zadanie rozpoznać na podstawie fotografii 10 gatunków ssaków. Nasza drużyna zajęła II miejsce.
     Gratulujemy uczniom i opiekunowi drużyny.

PO RAZ KOLEJNY USYPALIŚMY „GÓRĘ GROSZA”!

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie” – w myśl tej zasady przez 4 miesiące uczniowie liceum zbierali drobne monety, które następnie przekazane zostały do Towarzystwa „Nasz Dom” wspierającego dzieci wychowujące się poza swoją rodziną – w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Była to już XXVI edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej, od lat przeprowadzanej w wielu polskich szkołach. W tym roku, dzięki zaangażowaniu wszystkich klas licealnych, usypano szkolną Górę Grosza o wartości 197 złotych (kl. II – 98,22zł  kl.I –53,30 zł,  kl.III – 31,19 zł, kl.IV – 14,29 zł)

W imieniu dzieci z rodzinnych domów dziecka, dla których zbierane były fundusze, dziękujemy darczyńcom za hojność i zaangażowanie!

LICEALIŚCI W FINALE

ROZWIĄZANIA OPARTE  NA ZASOBACH PRZYRODY – pod takim hasłem odbył się finał konkursu ekologicznego na Uniwersytecie Przyrodniczym  w Lublinie.
         W konkursie, który odbył się 15 marca, wzięło udział 220 uczniów z 76 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, w tym reprezentacja z naszego liceum: Anna Gruszka, Jakub Lemiński i Filip Bogowski.
         Do  grona  50 najlepszych finalistów zakwalifikowano ucznia naszego liceum – Jakuba Leminskiego. Nagrodą jest udział w trzydniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz Poleskim Parku Narodowym. Opiekunem  konkursowiczów była Pani Iwona Siemionek.

         Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WARSZTATY EKOLOGICZNE

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Horodle: Anna Gruszka, Filip Bogowski i Jakub Lemiński  15 lutego 2024r. uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie się do etapu wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”,  poszerzenie wiedzy z zakresu biologii i ekologii oraz integracja z innymi finalistami konkursu.
Młodzież  wzięła udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego, dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne, takich jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody, ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami, rolnictwo ekologiczne, energetyka odnawialna.  Zwiedzili laboratoria i zapoznali się z metodami badawczymi stosowanymi w naukach przyrodniczych. 
Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające,  dostarczyły wielu wrażeń i emocji. Nasza uczniowska reprezentacja poszerzyła  swoją wiedzę i umiejętności, by 15 marca 2024r. wypaść jak najlepiej  podczas testu finałowego. 
Opiekę nad uczniami konkursu sprawuje pani Iwona Siemionek.