NAUKA HYBRYDOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     Nauka w systemie hybrydowym w Zespole Szkół w Horodle w dniach od 17 do 28 maja 2021 r. będzie przebiegała według następującego harmonogramu:

PRACA ZESPOŁU SZKÓŁ W HORODLE W DNIACH OD 17.05.2021  DO 28.05.2021

DataNauka w szkoleNauka zdalna
17.05.2021r.
Poniedziałek
Klasy 0-III
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
Klasy IV, V, VIa, VIb, VII a
18.05.2021r.
Wtorek
Klasy 0 – III
Klasy IV, V, VI a, VI b, VII a
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
19.05.2021r.
Środa
Klasy 0 – III
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
Klasy IV, V, VIa, VIb, VII a
20.05.2021r.
Czwartek
Klasy 0 – III
IV, V, VI a, VI b, VII a
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
21.05.2021r.
Piątek
Klasy 0 – III
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
Klasy IV, V, VIa, VIb, VII a
24.05.2021r.
Poniedziałek
Klasy 0 – III
IV, V, VI a, VI b, VII a
Klasy VII b, VIII a, VIII b, I LO, II a LO, II b LO
25.05.2021r.
Wtorek
0 - VII – WOLNE - Egzamin
Klasy I LO, II a LO, II b LO- Nauka w szkole
_________________________
26.05.2021r.
Środa
0 - VII – WOLNE - EgzaminKlasy I LO, II a LO, II b LO
27.05.2021r.
Czwartek
0 - VII – WOLNE - Egzamin
Klasy I LO, II a LO, II b LO – Nauka w szkole
_________________________
28.05.2021r.
Piątek
0 - VIII – DZIEŃ WOLNYKlasy I LO, II a LO, II b LO

DZIEŃ ZIEMI 2021 W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CZUWAM! DLA ZIEMI

    Dnia 22 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania terenu miejscowości Horodło i okolicy rzeki Bug. Młodzież w niedużych grupkach i reżimie sanitarnym uprzątnęła śmieci, pomagając przyrodzie i ucząc się tym samym dbania o środowisko. Akcja zorganizowana została przez drużyny ZHP 2 WDH Horodło i 4 DH Horodło przy wsparciu Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego. Akcja sprzątania odbyła się w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Czuwam! dla Ziemi”. Bardzo dziękujemy za wsparcie Urzędowi Gminy i Zakładowi Komunalnemu, bo bez wsparcia taka akcja byłaby niemożliwa.
    Uczniowie i ich opiekunowie maja dużą satysfakcję, że udało się zrobić coś dobrego dla przyrody, ludzi i naszej małej ojczyzny. Bo przecież najszybciej uczymy się poprzez przykład i działanie.

NAUCZANIE HYBRYDOWE W SZKOLE

     Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle informuje o zasadach nauczania hybrydowego w klasach I-III szkoły podstawowej od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

Poniedziałek 26.04.2021r.- klasa III –zajęcia w szkole; kl. II, kl. I –nauczanie zdalne w domu

Wtorek-27.04.2021r.- klasa III –zajęcia w szkole; kl. II – I –nauczanie zdalne w domu

Środa-28.04.2021r.- klasa I- zajęcia w szkole; kl. III, kl. II – nauczanie zdalne w domu

Czwartek-29.04.2021r- klasa II- zajęcia w szkole; kl. III, kl. I – nauczanie zdalne w domu

Piątek-30.04.2021r.- klasa II- zajęcia w szkole; kl. III, kl. I – nauczanie zdalne w domu

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH.

    Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty organizuje spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  
link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

ZAPRASZAMY DO NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W HORODLE

    Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: język polski i język angielski. Dodatkowo rozszerzona jest także biologia w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy na zawody medyczne.
  W roku szkolnym 2021/2022 będzie również kontynuowana innowacja pedagogiczna w zakresie funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 Poniżej przedstawiamy terminarz rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Horodle na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: ART.25 UST.3 Ustawy Prawo Oświatowe oraz § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Data

Rodzaj czynności

17.05.2021 r. – 31.05. 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum.

25.06.2021 r. – 14.07. 2021

 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22.07.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23. 07.2021 – 30.07.2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

02. 08. 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji
i Obsługi, Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

 

                                                   Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich

pokojem i wiarą.

Da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość

 

Dyrektor

 Zespołu Szkół w Horodle

 

WYNIKI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAJCIEKAWSZE ZWIASTUNY WIOSNY PRZEPROWADZONEGO PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI LICEUM

Zwycięzcą konkursu jest klasa I liceum  – prace konkursowe wysłało 75% uczniów tego oddziału.  Obiecany kosz słodkości zostanie wręczony  po powrocie do szkoły!!!!!
Ze wszystkich nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wybrała kilka najciekawszych, które zostaną zamieszczone na stronie głównej szkoły. Autorami najciekawszych ujęć są: Roksana Sado, Kinga Pańko, Michał Gruszka oraz Aleksandra Słotwińska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za nadesłanie prac, kreatywność i zaangażowanie.

WYNIKI KONKURSÓW WIOSENNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

19 marca w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski przeprowadził szereg konkursów adresowanych do wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Część osób mimo niesprzyjającej pogody wybrała się na spacer, by poszukać i sfotografować pierwsze zwiastuny wiosny. Inni zdecydowali się na pozostanie w domu i wykonanie pracy plastycznej. Jeszcze inni nie mogąc się doczekać nadejścia Pani Wiosny, postanowili się w nią wcielić. Uczniowska kreatywność nie ma granic, dlatego też powstało wiele interesujących prac, a dowodem na ogromne zaangażowanie uczniów jest 217 zdjęć konkursowych.

Po obejrzeniu wszystkich prac komisja konkursowa w składzie: Anna Aronowska (Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego) oraz Panie: Joanna Grzeszczuk i Ewa Blacharz (opiekunki Samorządu) wyłoniła laureatów.

 KONKURS „NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE WIOSENNE”

      Kategoria: kl. I-III – nadesłano 18 zdjęć konkursowych

I miejsce: Daria Litwiniuk (kl. III)

II miejsce: Natalia Łyczek (kl. II)

III miejsce: Michał Patyjewicz (kl. II)

     Wyróżnienia: Jakub Kardasz (kl. II), Zuzanna Sitarczuk ( kl. II)

     Kategoria: kl. IV – VII  – nadesłano 8 zdjęć konkursowych

I miejsce: Kinga Ciężka  (kl. VII b)

II miejsce: Michał Łyczek (kl. VIa)

III miejsce: Maja Franczak (kl. VIb)

 KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET PANI WIOSNY”

      Kategoria: kl. I-III – nadesłano 32 prace konkursowe

 I miejsce: Aleksandra Bandachowska ( kl. III)
II miejsce: Alicja Jańczuk (kl. I)
III miejsce: Daria Litwiniuk (kl. III)
Wyróżnienia: Miłosz Baraniuk ( kl. II), Natalia Łyczek (kl. II), Emilia Sławińska (kl. III), Maja Wilkos (kl. III), Julia Jerzyna (kl. III), Milena Kuna ( kl. III), Zuzanna Wesołowska (kl. III)

     Kategoria: kl. IV – VII – nadesłano 30 prac konkursowych

I miejsce: Dawid Stawiarski  (kl. VII b)

II miejsce: Anna Gruszka (kl. VIb)

III miejsce: Lena Szatan (kl. VIb), Jakub Bańka (kl. VIIa)

Wyróżnienia: Zuzanna Ostapiuk (kl. IV),  Lena Litwiniuk (kl. V), Julia Lickindorf (kl. V), Hanna Korolska (kl. VI a), Michał Łyczek (kl. VIa) Patrycja Wróbel (VI b), Bartosz Mrozowski (kl. VII b), Martyna Seredyńska (kl. VII b)

 MIĘDZYKLASOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZWIASTUNY WIOSNY”

Zwycięzcą konkursu jest klasa VII b – prace konkursowe wysłało 19 uczniów tej klasy, czyli 70 %.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za nadesłanie prac, kreatywność i zaangażowanie.

Obiecane nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły