DZIEŃ MAMY I TATY

    Mama i Tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i Tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem. Dlatego też co roku w naszych oddziałach przedszkolnych nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców organizując Dzień Mamy i Taty.
Z tej właśnie okazji 24 maja, inaczej niż zwykle, odbyła się uroczystość, niestety bez udziału rodziców. Dzieci przygotowały rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty i piękne laurki oraz wierszyk i piosenkę.
Zapraszamy do obejrzenia!


  

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS IV – VIII ORAZ KLAS LICEALNYCH

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do nas z prośbą o przekazanie Państwu ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych.

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet w terminie do 4 czerwca 2021r.

 Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle

SZANOWNI RODZICE

W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r.w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji zostaną  przybliżone zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:
    16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
    16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
    16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Dyrektor Zespołu Szkól w Horodle

HARCERZE Z HORODŁA PIELĘGNUJĄ PAMIĘĆ O BITWIE O MONTE CASSINO

    W przeddzień 77 rocznicy bitwy o Monte Cassino, harcerze ZHP 2 WDH Horodło zapalili znicze na grobach żołnierzy walczących w tej bitwie: Pana Józefa Dańczuka i Pana Kazimierza Beliny, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Horodle. Z ust Pana Jerzego Dańczuka (syna uczestnika walk) młodzież usłyszała ciekawe informacje biograficzne o spoczywających na cmentarzu żołnierzach oraz kilka faktów związanych z przebiegiem bitwy.
  Harcerze oddali hołd walczącym, a jednocześnie udowodnili, że są następcy, którzy pielęgnują pamięć o żołnierzach spod Monte Cassino.

 

Zaszufladkowano do kategorii ZHP