ZHP

Historia Drużyny

 

     Drużyna wędrowna w Horodle swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2010 roku, będąc powołana rozkazem Komendanta Hufca Hrubieszów nr L. 1/2012 z dnia 18 stycznia 2010 roku na okres próbny od miesiąca stycznia do czerwca 2010 roku.
Następnie Drużyna weszła w skład 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej w Horodle na rozkaz Komendanta Hufca Hrubieszów nr L. 5/2010 z dnia 29 września 2010 roku.

     Dnia 10 kwietnia 2012 roku rozkazem nr L. 3/2012 Komendanta Hufca Hrubieszów Drużyna została wyodrębniona z Wielopoziomowej Drużyny i rozpoczęła swoją działalność jako Próbna Drużyna Wędrowna.
    Drużyna Wędrownicza w Horodle posiada specjalność Harcerska Służba Graniczna i współpracuje z Placówką Straży Granicznej w Horodle.
2 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej, Hufiec Hrubieszów, Chorągiew Lublin

Nasza Drużyna działa przy Zespole Szkół w Horodle od 2010 roku. Jest to wielopoziomowa Drużyna, powołana rozkazem  Komendant Hufca w Hrubieszowie.
W skład Drużyny wchodzą Zastępy ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie drużyna liczy 29 osób.

Nasze zadania realizujemy przy współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Horodle.