COMENIUS

W  Szkole Podstawowej  im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle w roku szkolnym 2013/2014 ruszył kolejny projekt unijny we współpracy z trzema szkołami  partnerskimi:  hiszpańską- Ceip Maestro Carmelo Ripoll, turecką- İnönü İlkokulu, angielską- Courthouse Green Primary School

Tytuł projektu: „W krainie baśni, bajek i legend”.

 

Bajki mają w sobie coś magicznego, coś, co sprawia, że świat staje się piękniejszy. Bajki także bardzo wiele nas uczą i pokazują, jak należy postępować w życiu.

Produkt końcowy

Tomik "Baśni, bajek i legend" – praca zbiorowa uczniów ze szkół partnerskich:

Bajki wykonane przez uczniów z Polski:

Bajki wykonane przez uczniów z Hiszpanii:

Bajki wykonane przez uczniów zTurcji:

 

Pożegnalna wizyta partnerska

W dniach 25.05-29.05 2015 roku gościliśmy w naszej szkole grupy z zaprzyjaźnionych szkół partnerskich w Turcji i Hiszpanii. Było to spotkanie podsumowujące realizację projektu Comenius „W krainie baśni bajek i legend”. Pierwszego dnia goście zostali uroczyści przywitani zgodnie ze staropolskim zwyczajem – wkraczając do szkoły krokiem poloneza w progu zostali poczęstowani chlebem i solą.

Następnie zabraliśmy naszych gości do malowniczej Wioski Gotów w Masłomęczu. Partnerzy mieli możliwość poznać ciekawą historię naszego regionu oraz wysłuchać interesujących legend.

Po ekscytującej wizycie w Masłomęczu udaliśmy się do Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie gdzie, w towarzystwie pani przewodnik, goście mieli okazję przenieść się w czasie i zwiedzić czasową ekspozycję pt. „Wojownik i księżniczka”. Następnie udaliśmy się na słodki poczęstunek zwiedzając po drodze malownicze zakątki Hrubieszowa.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, w której uczestniczyli rodzice uczniów zaangażowanych w realizację projektu. Goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie – niespodziankę pt. „Rzepka” przygotowane przez rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego, a także spróbować tradycyjnych polskich pierogów.

Nie obyło się również bez lekcji lepienia polskiego przysmaku.

Następnego dnia goście wraz z nauczycielami języka angielskiego udali się na wycieczkę do Lublina. Pomimo deszczowej pogody udało się zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Zamek Królewski, gdzie wysłuchano interesujących legend dotyczących ziemi lubelskiej.

W czwartek nasi partnerzy obejrzeli przedstawienie „The Snow White” wystawione przez uczniów klas V-VI w języku angielskim. Następnie gościli w klasach młodszych i oglądali przedstawienie z okazji Dnia Matki. W jednej z klas uczestniczyli w warsztatach plastycznych.

Kończąc wizytę goście obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działania projektowe oraz wzięli udział w spotkaniu roboczym, podczas którego omówiono podjęte działania oraz wybrano okładki do produktu końcowego – tomiku baśni, bajek i legend.

Kolejnym punktem pobytu była wizyta w Urzędzie Gminy w Horodle oraz zwiedzanie Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie.

Po południu goście występowali w roli jurorów podczas II Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Co nam w duszy gra”.

Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja z nauczycielami i władzami gminy.

Festiwal baśni, bajek i legend

            W maju w naszej szkole odbył się drugi "Festiwal baśni, bajek i legend" organizowany w ramach programu Comenius. Każda z klas miała za zadanie wystawienie przedstawienia opartego na motywach baśniowych. Tego dnia nie zabrakło więc Śnieżek, Czerwonych Kapturków, złych wilków, księżniczek i królów, a także krasnoludków, którzy przenieśli nas w magiczny świat baśni. Klasy najstarsze wspólnie zainscenizowały legendę "Pan Twardowski" oraz przedstawienie w języku angielskim pt. "Snow White"  Z niemałym entuzjazmem została przyjęta niespodzianka przygotowana przez rodziców uczniów z oddziału przedszkolnego, którzy wcielili się w bohaterów "Rzepki" Juliana Tuwima. 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego „ Kocham, lubię, szanuję… nie niszczę, nie śmiecę , tylko recytuję…”

22 kwietnia 2015r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs recytatorski pt. „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę, nie niszczę, tylko recytuję…”  zrealizowany w ramach  projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend”. Tematem konkursu były wiersze o tematyce przyrodniczej. Wzięli w nim udział uczniowie z trzech grup wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy I-III oraz klasy IV-VI. Do udziału w pracach komisji zostali zaproszeni lokalni poeci pan Kazimierz Dejer, emerytowana polonistka pani Barbara Zdanikowska oraz pani dyrektor Agnieszka Harpeniuk. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały pani Agnieszka Łaskarzewska i pani Stanisława Ślązak.

Po przesłuchaniu uczestników komisja wyłoniła zwycięzców. Mistrzem recytacji w grupie przedszkolnej została Anna Gruszka, a drugie miejsce zajęła Agnieszka Romak.

Mistrzem recytacji w klasach I-III została Karolina Bazylewicz, drugie miejsce zajęła Gabriela Grabowska, trzecie miejsce Martin Malinowski. Komisja przyznała również wyróżnienia Aleksandrze Gołębiowskiej, Wiktorowi Najuchowi, Rafałowi Brzezickiemu oraz Krzysztofowi Pochylczuk.

Mistrzem recytacji w grupie dzieci starszych klasy IV-VI została Aleksandra Ciężka. Pierwsze miejsce egzekwo zajęli Paweł Jeżyna i Izabela Mrozowska, drugie miejsce Kinga Bobczuk, trzecie miejsce Małgorzata Mochnaczewska. Wyróżnienia komisja przyznała dla: Jakuba Brzezickiego, Nalali Tymoszuk, Partycji Wodo oraz Krystiana Szady.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję… nie niszczę, nie śmiecę, tylko recytuję…" zorganizowanego w ramach projektu Comenius „W krainie  baśni, bajek i legend” oraz Światowego Dnia Ziemi.

I. Cele konkursu:

1.Popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej;
2.Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
3.Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
4.Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
5. Nawiązanie współpracy, integracja dzieci.

II. Regulamin

1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

2. Warunki uczestnictwa:
2.1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z  oddziałów przedszkolnych , klas I-III oraz klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.
2.2. Każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie troje dzieci , wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.
2.3. Zgłoszenia udziału należy dokonać  w terminie do 15.04.2015r.
2.4. Opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji tekst wiersza ( najlepiej wraz ze zgłoszeniem dziecka do konkursu)
3. Jury:
3.1. Komisję konkursową powołuje organizator
3.2. Decyzja komisji jest niepodważalna
4. Kryteria oceny:
4.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.
4.2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• tempo
• intonacja
• interpretacja tekstu poetyckiego
• znajomość tekstu
• operowanie głosem
5. Nagrody:
5.1. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Recytacji
5.2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
5.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Akcja czytania baśni, bajek i legend w języku angielskim

W  marcu ruszyła akcja czytania baśni, bajek i legend na zajęciach języka angielskiego. Akcja ta odbywała się w ramach realizacji projektu Comenius „In the land of fables, fairy tales and legends”. Uczniowie oraz nauczyciele  czytali znane bajki i baśnie w języku angielskim.

Oto kilka zdjęć:

Współne czytanie

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem.
Kornel Makuszyński

Dnia 20 marca 2015 r. w  Szkole Podstawowej im, Króla Władysława Jagiełły w Horodle odbyło się wspólne czytanie baśni, bajek i legend  oraz pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I. Wspólnie czytanie pt. „Wiosenne spotkanie z książką” odbywało się w ramach realizacji projektu Comenius „ W krainie baśni , bajek i legend” i zostało zorganizowane przez nauczyciela bibliotekarza panią Stanisławę Ślązak.  Dzieci wysłuchały takich utworów jak : ”Smok Wawelski”, „Dzikie łabędzie”, „Śnieżka” czytanych przez pana dyrektora Arnolda Bogowskiego, sekretarza gminy  Grzegorza Jeżynę, przewodniczącego Rady Rodziców Aleksandra Mochnaczewskiego, bibliotekarza Biblioteki Publicznej w Horodle panią Renatę Mochnaczewską oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Horodle panią Aleksandrę Jeżynę, panią Stanisławę Ślązak oraz pana Dariusza Tuza.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania, propagowanie idei głośnego czytania wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dzień wcześniej  zwiedzili  bibliotekę szkolną, zapoznali  się z jej regulaminem i zasadami wypożyczania, księgozbiorem.

Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.

Uczniowie  wysłuchali bajek, baśni i legend czytanych przez zaproszonych gości i nauczycieli,  odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki i otrzymali  pamiątkowy dyplom, który  będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

SCENARIUSZ TYGODNIA HISZPAŃSKIEGO

  • Każdy wychowawca na godzinie wychowawczej zaprezentował Multimedialny przewodnik po Hiszpanii
  • W trakcie tygodnia  na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka z informacjami o Hiszpanii

Tak obchodziliśmy Tydzień Hiszpański:

Poniedziałek :  prezentacja o mieście partnerów (DVD  Ontinyent)

Wtorek : czytanie baśni, bajek i legend hiszpańskich (wychowawcy klas  0-III oraz IV-VI) 

Środa: konkurs plastyczny (klasy 0-III w klasach; klasy IV-VI – biblioteka szkolna ) 

Czwartek: degustacja  tradycyjnych potraw hiszpańskich 


        Warsztaty językowe

Piątek: warsztaty językowe
            Quiz – konkurs wiedzy o Hiszpanii

Na zakończenie tygodnia Pan Dyrektor wręczył nagrody uczniom bioracym udział w konkursach

Nasi przyjaciele z Hiszpanii.

Lot do Hiszpanii nie był moim pierwszym, więc chyba jako jedyna się go nie  obawiałam.  Na miejscu zdziwiła mnie ubogość fauny i flory. Rodzina u której mieszkałam była bardzo miła i bezproblemowa. Pierwszy dzień w szkole by dla mnie zaskoczeniem ponieważ  nie spodziewałam się  tak wspaniałego i pomysłowego powitania. Ontinyent to dość duże, bardzo piękne miasteczko. Zdziwiło mnie to, że drzewa mandarynkowe rosną na ulicy. Najpiękniejsze były góry. Uważam, że wycieczka była bardzo udana. Poznałam  nowe miejsca, inną   kulturę i obyczaje oraz miłych , wspaniałych ludzi.

Kinga Bobczuk.

Wizyta w Hiszpanii.

  Wizyta w Hiszpanii była jak  do tej pory największą przygodą mojego życia. Chyba jak każdy miałam obawy przed lotem samolotem. Szkoła w Hiszpanii zupełnie różni się od naszej:  na korytarzach są wyeksponowane prace młodszych i starszych dzieci. Uczniowie wykonali projekty  wykorzystujące energię elektryczną pod tytułem „światło i ruch”. Wydało mi się to bardzo ciekawe. W Hiszpanii dzieci  mają zakaz używania  telefonów komórkowych w szkole oraz na uczelniach wyższych, jest to zabronione przez prawo. Uczniowie zamiast siedzieć przed komputerem wykorzystują czas wolny na zajęcia muzyczne, basen bądź gry planszowe z rodzicamiJ

Kaja Jeżyna

BAL  KARNAWAŁOWY

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się zabawić. Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w sobotę 24 stycznia.
W tym dniu stołówka szkolna zmieniła się w salę taneczną, bajecznie ozdobioną kolorowymi balonami i serpentynami. Oprawą muzyczna zajęli się starsi koledzy z liceum wcielając się w rolę dj-ów, a nasi niezastąpieni rodzice – przygotowaniem poczęstunków w klasach.
Z wielką niecierpliwością na zabawę choinkową czekali uczniowie, zwłaszcza klas młodszych, w uwagi na ogłoszony przez szkołę konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera baśni, bajki lub legendy.
Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było odnaleźć barwne motyle, dobre wróżki, urzekające księżniczki. Nie zabrakło odważnych Batmanów, spidermanów, kowbojów i piratów. Wielkich emocji dostarczyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie. 

Pierwsze miejsce w tej kategorii  kl. „0” zajął Dawid Brzyski,  drugie –  Kubacka Gabriela,  trzecie –  Zuzanna Ostapiuk.

Pierwsze miejsce w  kategorii kl. I-III zajął Jakub Jańczuk, drugie – Stawiarski Dawid, trzecie – Julia Szpyrka.  Pierwsze miejsce w  kategorii kl. IV – VI zajął  Pałys Marceli, drugie – Mrozowska Izabela, trzecie – Bobczuk Kinga.
Ponadto jury wybrało również: Króla i Królową balu, którymi zostali Bartek Mrozowski i Weronika Małkowicz, Miss i Mister tańca – Gabriela Grabowska i Paweł Grabowski, Miss Publiczności – Aleksandra Ciężka. Mister Publiczności – Kacper Chmielewski.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, korony i pamiątkowe szarfy ufundowane przez Radę Rodziców. Każdy uczestnik balu otrzymał batonik.

Regulamin BALU  KARNAWAŁOWEGO zorganizowanego w ramach projektu COMENIUS
„W krainie baśni, bajek i legend” w Szkole Podstawowej
im. Króla Władysława Jagiełły
w Horodle.

CELE EDUKACYJNE:
-Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
-Rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
-Wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami,
-Rozwijanie zdolności pokazywania się na forum społeczności szkolnej,
-Kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawałowym.

0CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-dokonują autoprezentacji,
-budują poczucie własnej wartości,
-współpracują w grupie,
-rozwijają zdolności plastyczne,
-rozwijają poczucie estetyki,
-znają formy kulturalnego spędzania czasu wolnego,
-znają zasady kulturalnego zachowania się podczas zabawy tanecznej,
-potrafią wyrażać uczucia i szacunek względem rówieśników i młodszych kolegów.

Regulamin konkursu:

I. Samorząd Uczniowski  organizuje konkurs na najciekawszy  strój bajkowy, baśniowy połączony  z balem maskowym.

 II. Warunkiem udziału w konkursie jest przebranie się w strój nawiązujący do postaci z bajki, baśni czy legendy. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych elementów strojów. Strój nie musi być wykonany własnoręcznie (ale będzie to miało wpływ na wybór komisji, typowane będą stroje wykonane samodzielnie).Komisja typuje trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej na najciekawszy strój baśniowy.

III. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z oddziałów przedszkolnych ( 5- 6- latków), klas I-III oraz klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

IV. Podczas balu zostanie również wybrana:

  1. król i królowa balu
  2. miss tańca i mister tańca
  3. miss publiczności i mister publiczności

V. Wszystkie konkurencje i prezentacje ocenia trzyosobowa komisja składająca się z przedstawicieli nauczycieli i uczniów i rodziców.
VI. Komisja ocenia poszczególne konkurencje punktowo, przyznając kandydatowi  z poszczególnych grup wiekowych punkty według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie estetyczne
– pomysłowość ,prezentacja
– wykreowanie postaci,
– samodzielne wykonanie
– oryginalność
– taniec

VII. Komisja podczas  balu obserwuje uczestników i wyłania zwycięzcę.

Rozstrzygnięcie nastąpi w godzinach 16.00- 17.00.
Jeśli  okaże się, że kilku kandydatów zdobyło jednakową liczbę punktów, wówczas decyzję podejmuje publiczność, nagradzając swojego faworyta większymi brawami.
Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe szarfy oraz nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły i Radę Rodziców.

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu: podczas balu karnawałowego 24 stycznia 2015r.

SCENARIUSZ TYGODNIA TURECKIEGO

08. 12. – 12. 12. 2014

Poniedziałek :  opowieści o Turcji (przedstawią  uczniowie którzy byli
z wizytą partnerską w Turcji)

Wtorek :              czytanie baśni, bajek i legend tureckich (wychowawcy Klas  0 – III)

Środa:                     Religia i sport w Turcji (nauczyciel religii D.Tuz)

Czwartek:           Konkurs plastyczny „Bohaterowie baśni, bajek i legend

                                    tureckich” (uczniowie klas I-III)

Piątek:                  degustacja tureckiej herbaty, przedstawienie

                                   potraw tureckich

Pod koniec Tygodnia Tureckiego wyłoniono zwycieskie prace oraz wręczono nagrody.

Wizyta klasy II b w Gminnej Bibliotece Publicznej
02 grudnia 2014r. klasa II b razem z wychowawczynią p. Irminą Klamer, w ramach programu Comenius, była w bibliotece publicznej by lepiej poznać literaturę polską i krajów partnerskich.
Pani Renata Mochnaczewska jak zawsze przygotowała prezentację multimedialną, wiele atrakcji plastycznych.
Dzieci miały okazję poznać kulturę i zabytki słonecznej Hiszpanii, przeczytały bajkę tego kraju pt." Ropuch".
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe, ciepłe i słodkie przyjęcie.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy miś to zupełnie wyjątkowy przyjaciel z dzieciństwa. Wierny, kochany, zawsze gotowy do przytulenia, cierpliwy powiernik dziecięcych sekretów.

Co roku w listopadzie przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. Ustanowiono go w 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. Historia pluszaka wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1902 roku. Wtedy to prezydent USA Theodore Roosevelt – zapalony myśliwy – nie dopuścił do zastrzelenia małego niedźwiadka. Wykorzystano zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto sprzedawać zabawki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów. Światowy Dzień Pluszowego Misia był znakomitą okazją, aby przybliżyć przedszkolakom literaturę, której bohaterami są misie. 
        Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły pod kierunkiem pani Stanisławy Ślązak zorganizowała również  Światowy Dzień Pluszowego Misia. Celem tego święta jest:
-kształtowanie i rozwijanie zainteresowań literackich i artystycznych
-kształtowanie poczucia szacunku dla zabawek i książek
-rozwijanie aktywnej postawy w czasie spotkania
-zachęcanie do słuchania i czytania książek o określonej tematyce.
       Pluszowymi misiami bawią się dzieci na całym świecie od wielu, wielu lat. Bajki o Misiu Uszatku czy Kubusiu Puchatku konkurują obecnie z bohaterami kreskówek o obco brzmiących imionach. Mimo to pluszowego misia kochają wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli.

Inscenizacja legendy o Piaście

Wersja w języku polskim:

Wersja w języku angielskim:

Turniej czytelniczy ”Z książką za pan brat ”

Odbył się również konkurs czytelniczy pt.”Z książką za pan brat ” w klasie IV „a”. Pytania dotyczyły znajomości bajek , baśni oraz legend tj. Calineczka, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Koziołek Matołek, wiersze J.Tuwima i J. Brzechwy oraz innych znanych i lubianych przez dzieci.

I miejsce zdobyła Rudawska Julka

II miejsce – Petrycka Eliza

III miejsce Mochnaczewska Małgorzata

IV miejsce – Sobiłło Mateusz.

P1090101 P1090103

 

Turniej czytelniczy ” Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”

W chwili kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym, należy w uczniach od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę i chęć czytania. Należy uświadamiać dzieciom, że książka jest zawsze modna. To właśnie ONA rozbudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat, jest wiarygodnym źródłem wiedzy. To dzięki książce możemy miło spędzić czas wolny. Książka nigdy nas nie zawiedzie – jest naszym najlepszym przyjacielem. Po to aby komputery, telewizja i prasa młodzieżowa nie wyparła książki, warto docierać do czytelnika indywidualnie, rozmawiać o literaturze, organizować imprezy czytelnicze, konkursy.  Żadna cywilizacja nie może istnieć bez słowa drukowanego w postaci książki. Więc dbajmy o to WSZYSCY.

Nauczycielka biblioteki Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły pani Stanisława Ślązak zorganizowała dla uczniów klas II konkurs czytelniczy pt.” Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”. Celem konkursu było utrwalenie wiadomości o bohaterach książki A.A. Milne „Kubuś Puchatek”, wykorzystanie tekstu literackiego do zabawy, propagowanie utworów klasyków literatury dziecięcej, integrowanie zespołów klasowych oraz kształcenie umiejętności  pracy w grupach . Dzieci zmagały się z różnymi konkurencjami tj. krzyżówki, wykreślanki, szyfry wyrazowe, szarady, odgadywaniem postaci przedstawionych na rysunkach.

 Najlepszą drużyną w klasie II „b” okazał się zespół w składzie: Ania Aronowska, Klaudia Ciężka, Natalia Kowalczuk, Karolina Jańczuk.

Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie :Michał Kowalczuk, Jakub Zając, Błażej Wlach, Jarosław Bednarczuk.

Trzecie miejsce egzekwo zajęły drużyny : Jarosław Mochnaczewski, Gabriel Reguła, Kamil Sułkowski, Mateusz Wierzbicki oraz drużyna w składzie : Romak Katarzyna, Alan Jonak, Anna Juźwiak, Julia Kiryk.

Najlepszą drużyną w klasie II”a” okazał się zespół w składzie Kacper Pańko, Jaś Lickindorf, Bartek Kalinowski, Szymon Dudka, Michał Wężyk.

Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie Magda Haczkiewicz, Anna Makowska, Klaudia Kasprzak, Anna Jaros.

Trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie Aleksandra Urbańczyk, Daria Adamczyk, Eliza Tymoszuk, Amelka Tyczyńska.

Miejsce czwarte zajął zespół w składzie : Jakub Bogucki, Tomasz Pochylczuk,  Bartek Żuk, Rafał Brzezicki.

Turniej czytelniczy klas pierwszych „Snują się baśnie, bajeczki”

      W ramach realizacji projektu Comenius „ W krainie baśni, bajek i legend” oraz akcji „Październik miesiącem bibliotek szkolnych” nauczyciel biblioteki Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle pani Stanisława Ślązak zorganizowała dla najmłodszych czytelników turniej czytelniczy , którego celem było doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości o znanych baśniach i bajkach oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zadania konkursowe były bardzo różnorodne. Dzieci układały bajkowe puzzle, odgadywały tytuły bajek na podstawie przeczytanego fragmentu , zagadki lub rekwizytu. Każda klasa podzielona została na drużyny, w której wybrany został kapitan drużyny odpowiadający na pytania. Każda z drużyn starała się zdobyć jak najwięcej punktów. Ostatnim zadaniem turnieju było kolorowanie obrazków i tworzenie klasowych książeczek „Kot w butach” , „Śpiąca Królewna”. Podczas kolorowania dzieci słuchały tych bajek czytanych przez nauczyciela bibliotekarza oraz wychowawców klas panią Ewę Kurzydłowską i panią Barbarę Klamer.

W klasie I”a „

-pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie:

Flis Mateusz, Malinowski Martin, Rydel Dawid, Czerwiński Adrian, Nowaczewski Wojciech

-drugie miejsce zajęła drużyna w składzie :

Wojciechowska Julka, Sławińska Nikola, Szpyrka Julka, Szumiata Weronika, Sitarczuk Roksana

-trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie:

Michalczuk Dawid, Zubko Kacper, Juźwiak Cezary, Hubczak Mateusz

W klasie I”b”

-pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie:

Ciężka Kinga, Gawron Aleksandra, Bazylewicz Karolina, Szymańska Weronika, Seredyńska Martyna

-drugie miejsce zajęła drużyna w składzie :

Wróbel Amelia, Stawiarski Dawid, Kozar Bartosz, Tkaczyk Nina, Białek Karolina

-trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie:

Kaczyńska Laura, Najuch Wiktor, Nowaczewski Kacper, Kuna Gabriela

-czwarte miejsce zajęła drużyna w składzie:

Pochylczuk Krzysztof, Bednarczuk Michał, Zbirowski Mateusz, Porada Dawid

Podsumowaniem turnieju było wręczenie nagród i dyplomów przez panią Dyrektor Agnieszkę Harpeniuk. Nasze zmagania uwieczniliśmy na zdjęciach.

,,Podróże po Europie” klasy I a

W ramach programu Comenius kl. I a wraz z wychowawczynią p. Ewą Kurzydłowską odbyła ,,Podróże po Europie” – Turcji i Hiszpanii. Spotkania te przeprowadzone zostały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle w miesiącu wrześniu i październiku 2014 roku. Dzieci miały okazję poznać ciekawe miejsca i zabytki obu państw. Wysłuchały też baśni tureckiej i hiszpańskiej oraz obejrzały film animowany ,,Bolek i Lolek w Hiszpanii”. Zwieńczeniem obu zajęć był słodki poczęstunek.

Dziękujemy serdecznie Paniom: Renacie Mochnaczewskiej i Bożenie Gruszce za miłe przyjęcie i bardzo ciekawe przeprowadzenie zajęć bibliotecznych.

IMG_0437 IMG_0438 IMG_0441 IMG_0442

Święto pieczonego ziemniaka 2014

Tradycyjnie już w pierwszych dniach kalendarzowej jesieni w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle obchodzone jest Święto Pieczonego Ziemniaka. Już na kilka dni przed ziemniaczaną imprezą dzieci przynosiły do szkoły ziemniaki na ognisko. Opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Stanisława Ślązak i pani Jadwiga Bartoszek wspólnie z uczniami  przygotowały wiele zabaw i konkurencji, gdzie głównym rekwizytem miał być ziemniak. W końcu nadszedł oczekiwany przez uczniów dzień ziemniaczanych zabaw. Cała uroczystość odbyła się po  lekcjach. Uczniowie wraz opiekunami  udali się na teren przyszkolny, gdzie  już wcześniej zostało rozpalone ognisko przez pracownika naszej szkoły. Kiedy ziemniaki nabierały  w ognisku smaku oraz „rumieńców”, cała społeczność szkolna udała się na boisko szkolne, gdzie czekały przygotowane wcześniej ziemniaczane konkurencje: (rzut ziemniakiem do celu, ziemniaczany slalom, sadzenie ziemniaków)… Trzeba przyznać, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowanych na ten dzień w konkursach i zabawach. W ramach realizacji projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend" wysłuchaliśmy też  bajki o ziemniaku i informacji dotyczących potraw ziemniaczanych. Końcowym efektem ziemniaczanego święta była degustacja upieczonych ziemniaków. Smakowały one jak potrawy z najlepszej kuchni świata. Wszyscy doskonale się bawili przy pięknej, słonecznej pogodzie. Wszyscy  w wyśmienitych humorach udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się dyskoteka szkolna z okazji święta wszystkich chłopców.

Dni literatury europejskiej

W dniach 8 – 18  września  2014 r. w Szkole Podstawowej odbywały się European Literature Days (Dni Literatury Europejskiej) zorganizowane w ramach projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend”. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę znanych pozycji książkowych z dziecięcej literatury europejskiej. W ramach podsumowania tego wydarzenia przeprowadzono głośne czytanie baśni, bajek i legend. Panie Stanisława Ślązak, Katarzyna Bajerczak oraz Aleksandra Jerzyna zapoznały uczniów  z turecka baśnią ‘O milczącej córce sułtana” oraz bajką „Kopciuszek” w języku angielskim. Oto kilka zdjęć ze wspólnego czytania:

Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle

23września 20014r. klasa I b SP. razem z wychowawczynią p. Barbarą Klamer, w ramach programu Commenius, była w GBP by zapoznać się z literaturą polską i obcą.
Pani Renata Mochnaczewska przygotowała prezentację multimedialną, konkurs plastyczny oraz słodki poczęstunek. Dzieci miały okazję do wysłuchania bajki tureckiej o rybaku i dżinie oraz zapoznania się z kulturą turecką. Jak zwykle atmosfera spotkania była bardzo dzieciom przyjazna. Za spotkanie uczniowie klasy
I b serdecznie dziękują pani bibliotekarce, Renacie Mochnaczewskiej.

Dni literatury europejskiej

W dniach 26 – 30 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej odbywały się European Literature Days (Dni Literatury Europejskiej) zorganizowane w ramach projektu Comenius „W krainie baśni, bajek i legend”. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę znanych pozycji książkowych z dziecięcej literatury europejskiej. W ramach podsumowania tego wydarzenia, w piątek (30 maja), przeprowadzono konkurs czytelniczy, w którym brali udział przedstawiciele klas IV, V i VI. Uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – klasa VI

II miejsce – klasa V

III miejsce – klasa IV

Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy klasowe oraz drobne upominki w postaci pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego.,

Wizyta w Anglii

Dnia 7 kwietnia 2014 r. dwoje uczniów z kl. VI – Aleksandra Śmiałko i Mateusz Szewczyk, na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Kuczyńską, Panią Irminą Klamer i panią Katarzyną Bajerczak poleciało do Anglii w celu złożenia wizyty partnerskiej w szkole podstawowej Courthouse Green w Coventry koło Birmingham. Uczniowie zostali zakwaterowani u rodzin angielskich nauczycieli, natomiast panie nauczycielki nocowały w hotelu Allesley.

Pierwszy dzień pobytu w szkole był niezapomnianym wrażeniem, ponieważ wszyscy (wraz z partnerami z Hiszpanii i Turcji) zostaliśmy powitani przed budynkiem szkoły na czerwonym dywanie, gdzie czekali na nas uczniowie tamtejszej szkoły trzymający flagi państw biorących udział w projekcie. Każdego dnia mieliśmy okazję zwiedzać nowy budynek szkoły, uczestniczyć w jej codziennym życiu i doświadczyć jakże odmiennego od naszego systemu edukacji. Przebywaliśmy na lekcjach w różnych oddziałach, uczestniczyliśmy w uroczystościach przygotowanych specjalnie na nasz przyjazd. Specjalnie dla nas zorganizowano warsztaty informatyczne z posługiwania się aplikacjami do tworzenia książek oraz szkolenie z "kreatywnego" opowiadania. Ponad to zwiedzaliśmy znane miejsca, m.in. słynną katedrę w Coventry. Mieliśmy niebywałą okazję zawitać w Stratford-upon-Avon, czyli rodzinnej miejscowości Williama Szekspira, gdzie zorganizowano dla nas piknik nad rzeką Avon.

Każdy dzień dostarczał nam niezapomnianych wrażeń. Wszyscy zasmakowaliśmy w angielskiej kuchni, delektując się tradycyjnymi potrawami, m. in.: Sunday roast, fish and chips, full English breakfast czy cauliflower cheese.

11 kwietnia pożegnaliśmy się z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi i z łezką w oku, bogaci w nowe doświadczenia wróciliśmy do Polski.

Wspomnienia z Turcji

Na 23 lutego 2014r. zaplanowany był wyjazd do Turcji. Mieliśmy lecieć samolotem linii Lufthansa z Warszawy do Ankary z przesiadką w Monachium. Początkowo lot samolotem wydawał się straszny, ale gdy turbulencje ustały było już całkiem fajnie. Widoki z okna robiły wrażenie. Podróż zakończyliśmy nocą. Turcja nocą wydawała się tajemnicza. 

            Na miejscu, po przyjeździe do naszych rodzin, gdzie mieliśmy spędzić cztery dni, miło nas powitano. Mieszkałem u super rodziny, w której był dziewięcioletni chłopiec.

            Każdego dnia zwiedzaliśmy znane tureckie miejsca, np. Mauzoleum Ata  Turka, Górę Wojny (im wyżej tym większe były kolumny), zobaczyliśmy muzeum sztuki antycznej w Gordion – frygijskie starożytne miasto  – okolice Polatli, któro powiązane jest z legendą o królu Midasie – widzieliśmy jego grobowiec. Widzieliśmy również defiladę wojska tureckiego, byliśmy w meczecie.

            Codziennie jedliśmy tradycyjne tureckie jedzenie. Potrawy były bardzo pikantne, piliśmy dużo herbaty w tradycyjnej szklance przypominającej tulipana.

            Na powitanie uczniowie przygotowali występy artystyczne, w których uczniowie byli przebrani za bohaterów baśniowych – rozpoznaliśmy Królewnę Śnieżkę i  Siedmiu Krasnoludków, Roszpunkę, Czerwonego Kapturka. Pokazali nam taniec pingwinów, grała turecka orkiestra wojskowa.

            Zwiedzaliśmy szkołę, w które ściany ozdobione były pracami plastycznymi uczniów. Organizatorzy zabrali nas na warsztaty gry na bağlama – instrumencie strunowym, malowaliśmy również kwiaty na wodzie – sztuka ta nazywa się Ebru – malowanie farbami po wodzie – tradycyjna sztuka ludowa.

            Wycieczka do Turcji była bardzo ciekawa i zmotywowała mnie do rozmów i porozumiewania się w języku angielskim, poznałem tamtejsza kulturę. Rodzina u której mieszkałem zaprosiła mnie bym ja kiedyś odwiedził. Być może to kiedyś zrobię.

                                                                                                                                                      Mikołaj Papierz

Festiwal baśni, bajek i legend

               Dnia 5 kwietnia 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Króla w Władysława Jagiełły w Horodle, przy współpracy Gminnego Domu Kultury i pod patronatem Wójta Gminy Horodło , zorganizowała w ramach projektu Comenius  festiwal "W krainie baśni, bajek i legend" . Udział w imprezie wzięli uczniowie klas 0 -VI oraz maluchy z Samorządowego Przedszkola w Strzyżowie. Dzieci wystawiały przedstawienia teatralne na motywach znanych baśni.

             Na otwarcie festiwalu  przedstawiono bajkę w języku angielskim  „Czerwony Kapturek” –  „Little Red Riding Hood” (poza konkursem).   Bajkę przedstawili uczniowie kl. VI przygotowani przez Panie Katarzynę Bajerczak oraz Aleksandrę Jerzynę.

                Wśród najmłodszych I miejsce zajęły dzieci z grupy 6-latków z Zespołu Szkół w Horodle przygotowywane przez Panią Ewę Kurzydłowską, które zaprezentowały sztukę " Pasażerowie lokomotywy". Tuż za nimi uplasowały się przedszkolaki ze Strzyżowa przygotowywane przez Panią Beatę Dumę. III miejsce zajęła grupa 5- latków ze szkoły w Horodle, którą przygotowała Pani Jadwiga Bartoszek.

                W kategorii klas I- III  I miejsce zajęła klasa III "a", która zaprezentowała się przedstawieniem pt. "Wesoła Ludwika". Uczniów przygotowywała Pani Cecylia Marzec. II miejsce przypadło klasie I "b", która pod czujnym okiem Pani Irminy Klamer wystawiła "Czerwonego Kapturka inaczej".  Wśród nagrodzonych znalazła się też klasa II, którą przygotowywała Pani Elżbieta Bielecka. W kategorii klas IV-VI I miejsce przypadło grupie uczniów, którzy przy współpracy z Panią Stanisławą Ślązak i Panią Agnieszkę Łaskarzewską wystawili  "Księżniczkę na ziarnku grochu".

Imprezie towarzyszył również poczęstunek w postacie kanapek i zapiekanek przygotowanych przez rodziców.

Zaproszenie

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie !

Zespół Szkół w Horodle

ma zaszczyt zaprosić do udziału w Festiwalu Teatralnym

 „ W krainie baśni, bajek i legend ”

Który odbędzie się   5 kwietnia 2014 r.

w Domu Kultury w Horodle

Patronat honorowy objął Wójt Gminy Horodło

Pan Krzysztof Bożek

CELEM FESTIWALU JEST:

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno słowa pisanego i mówionego.
2. Pobudzenie zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć.
3. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych, służących scenicznej prezentacji wybranego utworu literackiego z możliwością wykorzystania środków charakterystycznych dla małych form.
4. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności i zdobywania nowych umiejętności  artystycznych.
R E G U L A M I N FESTIWALU

Akcja czytania baśni, bajek i legend w języku angielskim

W lutym ruszyła akcja czytania baśni, bajek i legend na zajęciach języka angielskiego. Akcja ta odbywała się w ramach realizacji projektu Comenius „In the land of fables, fairy tales and legends”. Uczniowie czytali znane bajki i baśnie w języku angielskim.

Oto kilka zdjęć:

„WRÓŻKA DOBRA RADA I JEJ RADY”

      Dnia 25.02.2014r. naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście – aktorzy ze Studium Teatralnego w Białymstoku.  Podczas inscenizacji  zaprezentowali uczniom i przedszkolakom przykłady negatywnych zachowań, między innymi gadulstwo, brak dbałości o higienę, narzekanie i marudzenie, kłótliwość czy też brak posłuszeństwa wobec rodziców. „Wróżka Dobra Rada i jej rady”, bo taki tytuł miało przedstawienie, został entuzjastycznie przyjęty przez młodych widzów i grono pedagogiczne. Przystępna forma przekazywanych treści umożliwiła uczestniczącym w imprezie dzieciom nie tylko dokonanie oceny zachowania bohaterów przedstawienia, ale również skonfrontowanie ich ze swoim sposobem bycia i postępowania na co dzień.

Konkurs czytelniczy ,,Mistrz Pięknego Czytania”

20 lutego 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkoły podstawowej. W konkursie wzięły udział klasy III a i III b z Zespołu Szkół w Horodle. Jak zwykle pani bibliotekarka Renata Mochnaczewska stworzyła bardzo przyjazne warunki i ciepłą atmosferę. Dzieci były bardzo zadowolone z konkursu. Wszyscy uczestnicy dostali książki i dyplomy .Laureatką konkursu została Małgorzata Mochnaczewska. Uczniów do konkursu przygotowywały wychowawczynie pani Cecylia Marzec i pani Barbara Klamer.

UCZNIOWIE W KINIE STYLOWY

       Dnia 18.02.2014r. uczniowie klas IV-VI pod opieką Pana Dariusza Tuza, Pani Gertrudy Kasprzak i Pani Agnieszki Łaskarzewskiej udali się do Zamościa, gdzie w kinie „Stylowy” obejrzeli film animowany „LEGO. Przygoda” , który opowiada historię Emmeta, zwyczajnej, niewychylającej się i zupełnie przeciętnej minifigurki LEGO, którą przypadkowo wzięto za bardzo niezwykłą postać, stanowiącą klucz do ocalenia całego świata. W ten sposób Emmet dołącza do niesamowitej drużyny, która ma do wykonania pełną przygód i niebezpieczeństw misję powstrzymania złowrogiego tyrana – misję, do której Emmet jest kompletnie i przezabawnie nieprzygotowany. Bajka wywarła na uczniach duże wrażenie, szczególnie, że niektórzy z nich pierwszy raz mogli obejrzeć produkcję wykonaną w systemie 3D.

Sprawozdanie z konkursów czytelniczych.

Regulamin szkolnego Konkursu Plastycznego

    W bibliotece Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle w grudniu i styczniu odbywały się liczne konkursy czytelnicze i plastyczne dla uczniów naszej szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego grupy 6-latków brały udział w konkursie plastycznym pt.”Najpiękniejsza ilustracja do legendy o Smoku Wawelskim”. Wszystkie prace były bardzo ładne , ale komisja wybrała najładniejsze uwzględniając staranność, pomysłowość oraz inwencję twórczą dzieci i przyznała nagrody:

I m – Wojciechowska Julka

II m- Szumiata Weronika

III m- Wróbel Amelka

Sławińska Nikola

Natomiast uczniowie klasy II zmagali się z pytaniami w konkursie czytelniczym „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Najlepsi okazali się :

I m-Gabriela Grabowska

II m- egzekwo : Ewelina Szpyrka, Jakub Rydel, Oliwia Juźwiak

III m- Patrycja Baraniuk

W zmaganiach konkursu czytelniczego uczestniczyli również uczniowie klasy VI. Konkurs czytelniczy pt. „ Nie daj plamy ” miał charakter pisemny i  polegał na operowaniu przysłowiami polskimi pojawiającymi się w codziennym życiu. Najlepsi okazali się :

I m- Ulanicki Piotr i Bartosz Szargan

II m- Magierka Magdalena

III m- Stepaniuk Natalia

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Bal Maskowy

Regulamin BALU KARNAWAŁOWEGO

    Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się zabawić. Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w sobotę 11 stycznia.
W tym dniu stołówka szkolna zmieniła się w salę taneczną, bajecznie ozdobioną kolorowymi balonami i serpentynami. Oprawą muzyczna zajęli się starsi koledzy z liceum wcielając się w rolę dj-ów, a nasi niezastąpieni rodzice – przygotowaniem poczęstunków w klasach.
Z wielką niecierpliwością na zabawę choinkową czekali uczniowie, zwłaszcza klas młodszych, w uwagi na ogłoszony przez szkołę konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera baśni, bajki lub legendy.
Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było odnaleźć barwne motyle, dobre wróżki, urzekające księżniczki. Nie zabrakło odważnych Batmanów, spidermanów, kowbojów i piratów. Wielkich emocji dostarczyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie.  Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Sebastian Wróbel, drugie Julia Rudawska – przebrana za Szecherezadę, trzecie – Bartek Mrozowski (pirat).
Ponadto jury wybrało również: Króla i Królową balu, którymi zostali Maciek Patyjewicz i Małgosia Mochnaczewska, Miss i Mistera szkoły – Julka Papierz i Dawid Michalczuk, Miss Publiczności – Kinga Bobczuk. Mistera foto – Paweł Jerzyna.
Zwycięzcy otrzymali korony i pamiątkowe szarfy ufundowane przez Radę Rodziców. Każdy uczestnik balu otrzymał batonik.

Konkursu  na okładkę zbioru opowiadań

Regulamin konkursu

      Dnia  16.01.2014 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu  na okładkę zbioru opowiadań inspirowanych opowiadaniem „Dziewczynka z zapałkami”. Konkurs przeprowadzono w ramach projektu Comenius  „W KRAINIE BAŚNI, BAJEK I GEND”.

Laureatami konkursu zostali:

Małgorzata Bojarska kl.V

Patrycja Wożnica kl.V

Paweł Jerzyna kl.IV

Oto prace konkursowe: 

Bajki pisane przez naszych uczniów

WIELKI BAL
BAŚŃ O WARTOŚCI PRZYJAŹNI
CHŁOPIEC Z ZAPAŁKAM1
DZIADEK
KSIĘŻNICZKA Z ZAPAŁKAMI
MŁYNARZ O DOBRYM SERCU
NIEPOTRZEBNE DZIECKO
O DZIEWCZYNCE, KTÓRA
O BIEDNEJ DZIEWCZYNCE
ROSE I BELLA
SKARBONKA Z ZAPAŁKAMI I TAJMNICA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
SPEŁNIONE MARZENIE
UZDOLNIONE DZIECKO

Wycieczka do Biblioteki Publicznej

      Dnia  22  XI  2013r.  klasa III a udała się do Biblioteki Publicznej. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z księgozbiorem i pokazała gdzie można znaleźć książki z bajkami i legendami. Następnie dzieci wysłuchały legendy pt. „Lwy z Gdańska” i rozwiązywały krzyżówkę dotyczącą jej treści. Na zakończenie uczniowie mogli wypożyczyć sobie wybrane książeczki.

Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Horodle – klasy I b i III b S.P.

 

      W listopadzie uczniowie z klasy I b i III b Szkoły Podstawowej w Horodle odwiedziły razem z wychowawczyniami Irminą Klamer i Barbarą Klamer Gminną Bibliotekę Publiczną w Horodle. Dla wielu z nich było to kolejne spotkanie w bibliotece. Pani bibliotekarka Renata Mochnaczewska bardzo ciepło wszystkich powitała, przypomniała dzieciom o pracy w bibliotece, o tym czego nie wolno robić , jak dbać o wypożyczone książki. Następnie wyjęła z półek książki dla dzieci i każdy mógł sobie wybrać coś dla siebie. Potem dzieci wysłuchały fragmentu baśni pt:,,Złotowłosa i trzy niedźwiadki” czytanej przez bibliotekarkę i chętnych uczniów.
Na koniec uczniowie mieli zorganizowany słodki poczęstunek i dostały lizaki za kulturalne zachowanie się w bibliotece.
Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze, a dzieci obiecały, że na pewno jeszcze nie raz bibliotekę odwiedzą.
To było bardzo ciekawe spotkanie, za które pani Renacie Mochnaczewskiej serdecznie dziękujemy.

Święto Książki

      Dnia 21 XI 2013 r. klasa III a zorganizowała „Święto Książki”. Uczniowie przynieśli swoje ulubione książki,  następnie wymienili się nimi. Dzieci brały udział w różnych zabawach pod hasłem „Z książką na wesoło”, wcielały się w postaci z bajek i odgrywały scenki. Potem złożyły wizytę w bibliotece szkolnej, gdzie słuchały legend i baśni oraz wykonywały prace plastyczne.

Horodelska  Legenda

W miesiącu listopadzie poszukiwaliśmy informacji na temat legend związanych z miejscowością i regionem. Na ich podstawie powstała prezentacja, oto ona "Horodelska legenda".

Konkurs plastyczny

regulamin konkursu

Dnia 28.10.2013r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt." Ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy".

Laureatami konkursu zostali:

– Aleksandra Gołębiowska kl.I b

– Julia Papierz kl. II

– Izabela Mrozowska kl.III a

– Wiktor Kosmala kl. III b

– Anna Juźwiak kl.I b