Konkurs NATURA 2000

Zespół Szkół w Horodle przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „NATURA 2000-NATURALNA INSPIRACJA” realizowanego w ramach projektu „Natura 2000 ” . Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych od której nasza szkoła otrzymała 10 pakietów edukacyjnych . Pakiety zostały przekazane koordynatorowi  podczas szkolenia zorganizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Chemie. Z tego względu, że nasza szkoła położona jest bezpośrednio nad Bugiem , a tu znajduje się właśnie obszar Natura 2000-Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu przystąpiliśmy do realizacji działań konkursowych, które dotyczą promowania lokalnych aktywności na temat obszaru Natura 2000.        

13 maja w szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Strzelce panem Markiem Danilczukiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela przyrody panią Stanisławę Ślązak i nauczyciela biologii panią Joannę Grzeszczuk dla dwóch grup wiekowych klas IV-VI oraz klasy III GP i I klasy LO. Tematem spotkania była pogadanka na temat obszaru Natura 2000- Dolina Środkowego Bugu. Uczniowie zostali zapoznani z krótką prezentacją oraz obejrzeli film edukacyjny na temat form ochrony przyrody oraz działań leśników zmierzających w tym kierunku.

Obszary sieci Natura 2000 występujące na obszarze Nadleśnictwa Strzelce bogate są w florę i faunę unikalną na skalę europejską.

Obszar Specjalnej Ochrony – PLB 060003 Dolina Środkowego Bugu – Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r., Dz. U. nr 229, 2313. Jest to obszar o powierzchni 25 732,7 ha w gminach Kodeń, Sławatycze, Terespol, Dorohusk, Dubienka, Ruda Huta, Mircze, Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów Hanna, Włodawa, Wola Uhruska. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce zajmuje obszar 208,15 ha. Obszar ten obejmuje 2 lewobrzeżne fragmenty doliny Bugu na odcinku, gdzie rzeka ta przepływa przez Wyżynę Zachodniowołyńską: południowy fragment znajduje się w rejonie Kryłowa, a północny w rejonie Czumowa. Występuje tu 7 zidentyfikowanych rodzajów siedlisk przyrodniczych, poznano 176 gatunków ryjkowców, występuje tu jedno z dwóch znanych w Polsce stanowisk żmijowca czerwonego, 14 gatunków zwierząt z Załącznika II.
 
Obszar Specjalnej Ochrony – PLB 060007 Lasy Strzeleckie – Obszar powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 21.07.2004 r., Dz. U nr 229, poz. 2313. Zajmuje powierzchnię 8 749,4 ha na terenie gmin Białopole, Dubienka, Horodło i Hrubieszów. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce obejmuje obszar 7997 ha. Jest to obszar położony w pobliżu granicy polsko – ukraińskiej, między Bugiem a Wełnianką. Fragmenty ostoi są silnie podtopione. Dominują drzewostany dębowo – grabowe. W granicach ostoi występują gatunki ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Wartość przyrodnicza i znaczenie Lasów Strzeleckich pod względem ornitologicznym (ostoja ptasia o randze europejskiej E 69).

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

8 00 Zbiórka uczestników uroczystości

9 00 Msza Święta w kościele pw. św. Jacka w Horodle

10 45 Uroczystość 70-lecia oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej

14 00Zwiedzanie wystawy malarstwa batalistycznej Stanisława Bodesa

15 00 Przyjęcie dla gości w sali konferencyjnej w Starym Liceum

16 00 Zwiedzanie wystawy Brygidy Serafin- krakowskiej artystki związanej z założycielką liceum Stanisławą Bojarską w Starej Remizie w Horodle

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Występy grup rekonstrukcji historycznych

  • Goci- Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów

  • Potop Szwedzki-Bractwo Rycerskie z Zamościa

  • Wczesne średniowiecze

Paintball

Zabawy dla najmłodszych

Degustacja tradycyjnej grochówki i kaszy z mięsem

Możliwość zakupu pamiątek okolicznościowych

INFORMACJA DLA GOŚCI ZAPROSZONYCH

Goście instytucjonalni podejmowani będą poczęstunkiem w sali konferencyjnej w budynku Starego Liceum.

Potwierdzenia uczestnictwa do 3 czerwca 2015r. pod numerem telefonu do ZS w Horodle (84)6515331

Absolwentów fundatorów popiersia i tablicy pamiątkowej- Komitet Organizacyjny do Spraw Ufundowania Popiersia Stanisławy Bojarskiej zaprasza na obiad do restauracji „Sława” w Horodle o godzinie 15oo.

Potwierdzenia uczestnictwa do 25 czerwca 2015r. pod numerem telefonu do Pani Haliny Bacańskiej (84)65115448

Absolwentów, którzy potwierdzą udział w obchodach zapraszamy na obiad do restauracji „Sława” w Horodle o godzinie 1500.

Potwierdzenia uczestnictwa do 3 czerwca 2015 r. pod numerem telefonu do ZS w Horodle(84)6515331

Matura!!!

Absolwenci naszej szkoły przystąpili do egzaminów maturalnych, które rozpoczęły się 4 maja. Tak jak w szkołach w całej Polsce odbyły się egzaminy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, rosyjskiego, geografii, biologii,chemii, historii. Teraz pozostaje oczekiwanie na wyniki, które poznamy po koniec roku szkolnego. Trzymamy kciuki!!!

Co nowego w świetlicy szkolnej?

Ulubioną formą spędzania czasu wolnego przez grupę świetlicową są zabawy ruchowe z chustą animacyjną. Kolorowa chusta przyciąga wzrok, wzbudza zainteresowanie i zaciekawienie wszystkich uczestników zabawy. Chusta animacyjna umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach, integruje grupę, pobudza wyobraźnię,  a także ćwiczy refleks i spostrzegawczość. Zabawy wywołują dobry nastrój i psychiczne odprężenie. Chusta jest atrakcyjna dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie najchętniej biorą udział w takich zabawach jak: „Bilard”, „Sztorm na morzu”, „Rekin”, „ Uciekaj do domu”, „Kolorowe wycieczki” oraz „Zaspa”. Ta pomoc dydaktyczna może mieć wiele zastosowań, jeśli stworzy się atmosferę sprzyjającą kreatywności; uczy dobrej i mądrej zabawy. Kolorowa chusta dostarcza dzieciom wiele radości i uśmiechu na twarzach.
Grupa świetlicowa poznała origami – technikę składania papieru. Dzięki czemu dzieci stworzyły papierowe akwarium w którym zamieszkał krab i kolorowe rybki.
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki dzieci przygotowały życzenia dla mamy ukryte w samodzielnie wykonanych kopertach.
A oto zdjęcia ukazujące przebieg zajęć, realizowanych przez p. M. Bazylewicz.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W dniach od 8-15 maja z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodziliśmy w całej Polsce Tydzień Bibliotek. Motywem przewodnim naszej biblioteki było hasło "ZNANE I LUBIANE". Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle pod kierunkiem pani Stanisławy Ślązak po raz kolejny włączyła się w obchody, proponując ciekawy program. Obchody święta rozpoczęliśmy od przygotowania gazetki w holu dotyczącej znanych i lubianych baśni i bajek pisarzy polskich i zagranicznych. W bibliotece odbyły się zajęcia dla grupy dzieci najmłodszych z oddziałów przedszkolnych, dotyczące znajomości bajek i postaci w nich występujących pt.”Baśnie , bajeczki”. Pozostali uczniowie klas I-III uczestniczyli w międzyklasowych konkursach czytelniczych. W klasie Ia odbyło się również głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima. W klasach pierwszych odbył się konkurs pt.”Świat baśni Andersena”, w klasach drugich i trzeciej konkurs czytelniczy „Znam baśnie Andersena”. A tak przedstawiają się wyniki konkursów:

Klasa Ib:
I miejsce-  Gawron Aleksandra
                  Mrozowski Bartosz
II miejsce- Bazylewicz Karolina
                  Kozar Bartosz
III miejsce- Ciężka Kinga
Klasa Ia:
I miejsce- Wojciechowska Julia
II miejsce- Czerwiński Adrian
III miejsce- Malinowski Martin
                   Szumiata Weronika
Klasa IIa:
I miejsce – Lickindorf Jan
                 Makowska Anna
                 Haczkiewicz Magdalena
II miejsce- Adamczuk Oskar
III miejsce-Wężyk Michał
                Wierzbicka Ewa
                 Kasprzak Klaudia
Klasa IIb:
I miejsce-  Aronowska Anna
II miejsce- Jańczuk Karolina
                  Sułkowski Kamil
                  Gołębiowska Aleksandra       
                  Borsukiewicz Agnieszka
III miejsce -Ciężka Klaudia
                    Reguła Gabriel
Klasa III:
I miejsce- Grabowska Gabriela
II miejsce- Małkowicz Weronika
III miejsce- Juźwiak Oliwia
W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła Gabriela Grabowska, drugie Aronowska Anna, trzecie Małkowicz Weronika. Nasz bogaty w wydarzenia tydzień bibliotek na pewno można zaliczyć do udanych.

Wycieczka przedszkolaków

14.05.2015r dzieci z oddziałów przedszkolnych z wychowawczyniami : J. Bartoszek,  E. Kuczyńską  i asystentem   p.  M. Bazylewicz  udały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Strzelce. Na miejscu zostaliśmy serdecznie powitani przez pracownika Nadleśnictwa p. Wrześniewską –Tor, która była naszym przewodnikiem i wręczyła nam pamiątkowe opaski odblaskowe z logo Nadleśnictwa. Zwiedziliśmy zabytkowy Pałac, spacerowaliśmy ścieżką ekologiczną, poznaliśmy zasady zachowania się w lesie. Na koniec – niespodzianka – piekliśmy samodzielnie kiełbaski. Uczta była wyśmienita, pogoda doskonała i  humory wspaniałe.
Dziękujemy za mile spędzony czas.
Dziękujemy też rodzicom za pomoc w organizacji wycieczki: p. Nieczyporowskiej za zakup kiełbasek, p. Potaczało i p. Matwiejczuk za zakup pozostałych produktów spożywczych niezbędnych do grillowania.
Podczas naszej nieobecności rodzice dzieci oddziału przedszkolnego – starszaki zrobili nam niespodziankę – remont klasy. Pomieszczenie zostało odmalowane i pięknie posprzątane. Kierujemy gorące podziękowania p. Aronowskiej, p. Sobiłło, p. Iwan, p. Tyczyńskiej, p. Gołębiowskiej oraz panu Mochnaczewskiemu i p. Szymańskiemu.

Co nowego w I b?

  Pierwsze dni maja to wielkie święta narodowe. Z tej okazji na zajęciach uczniowie mogli przypomnieć sobie symbole państwowe i rozmawiać o tym, czym jest patriotyzm.

   Przy omawianiu tematów związanych z obliczeniami pieniężnymi i wagowymi odbyliśmy wycieczkę do sklepu. Dzięki uprzejmości pani Doroty Sałdaczuk  mogliśmy  praktycznie sprawdzić jak waży się towary, w jakich jednostkach występują.

 Oczywiście, byliśmy też w sadzie……

   I na zakończenie.

  Byliśmy z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej. Panie przygotowały dla nas konkurs czytania baśni Andersena. Były nagrody, niespodzianki i wiele radości. Rozstrzygnięty został też konkurs plastyczny, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!!!!!!!!!

1. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DOTYCZĄCEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna i stołówka szkolna Zespołu Szkół w Horodle.
1.Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych klas 0-III.
2. Cele konkursu:
– propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
– rozwój świadomości zdrowotnej uczniów,
– rozwijanie zdolności manualnej,
– doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
– integracja dzieci i młodzieży
 3. Zasady wykonania prac:
 

Temat: Spożywanie śniadań i obiadów w szkole

 – uczniowie klasy III wykonują indywidualnie pracę w formie plakatu, rysunku z zastosowaniem dowolnych technik plastycznych (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, itp.) w formie minimum A3 z dołączonym przez siebie wymyślonym  hasłem.
 –  uczniowie klas 0- III  wykonują jedną indywidualną pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
4.Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa.
5. Prace konkursowe należy składać osobiście do 22 maja 2015roku do świetlicy szkolnej.
6. Oceniane będą:
– staranność i pomysłowość wykonania,
– atrakcyjność plastyczna pracy,
– walory edukacyjne załączonego hasła promującego zdrowe, pyszne obiady i zdrowe odżywianie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego planowane jest 25 maja 2015 roku (poniedziałek o godz.10.00).
8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu oraz prezentację najciekawszych prac na korytarzu przy stołówce szkolnej.

Nauczymy się tego kraju na pamięć…

    Pod hasłem: Nauczymy się tego kraju na pamięć…  w Zespole Szkół w Horodle odbyła się akademia poświęcona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy II B gimnazjum: Kamila Koza, Piotr Rudawski, Katarzyna Ciężka i Edyta Jabłońska przygotowali ciekawy materiał historyczny w formie prezentacji multimedialnej. Młodzież wyeksponowała treści świadczące o wyjątkowym charakterze ustawy rządowej oraz jej znaczeniu w reformowaniu ówczesnego państwa.  Pieśni patriotyczne wykonał chór ze szkoły podstawowej.
    Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Edyty Woroniewicz – Fornal i Roberta Jerzyny.

Zakończenie roku klasy III

24 kwietnia 2015r. to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień zajęć dydaktycznych w szkole. W Zespole Szkół w Horodle odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem absolwentów klas maturalnych. Na uroczystości obecni byli rodzice absolwentów, wychowawcy i nauczyciele. Jak zawsze w takich chwilach nie zabrakło czasu na przemówienia, wspomnienia, a dla najlepszych nagrody i wyróżnienia które zostały wręczone przez dyrektora Arnolda Bogowskiego

Koleżanki i koledzy! Teraz możecie skupić się na nauce do matury, a później oczekiwać na moment, w którym do Waszych rąk trafi świadectwo maturalne

Gratulujemy wytrwałości i życzymy powodzenia na maturze!