160 lat temu, 10 października 1861r. odbyła się Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle. Uczestniczyło w niej ok. 10 tys. przedstawicieli rozmaitych stanów społecznych i wyznań, m.in. unici i katolicy.
         Celem manifestujących było odnowienie Unii zawartej między Polską a Litwą w Horodle oraz zawarcie unii Polski i Litwy z Rusią. Rosyjskie władze natychmiast dowiedziały się o planowanym zjeździe. Dostrzegły w nim niebezpieczeństwo i chciały mu zapobiec. Rezydujący w Lublinie gen. Chruszczow otrzymał od namiestnika Lamberta rozkaz wymarszu wojsk w okolice Horodła. 9 października, na polach pod Horodłem stanęło ok. 1,5 tys. piechoty rosyjskiej, 1 tys. konnicy oraz oddział artylerii. Władze carskie nie pozwoliły manifestującym wejść do Horodła dlatego też, na przedpolach miasteczka została odprawiona Msza Św., podczas której doszło do uroczystego odnowienia Unii Horodelskiej. Akt wskazywał na potrzebę współpracy Polski, Litwy i Rusi w celu odzyskania niepodległości. Był wizją wolnego i niepodległego państwa. Pod aktem złożono 8 tys. podpisów. Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiono usypać Kopiec, którego uroczyste podwyższenie do obecnej wielkości nastąpiło 10 sierpnia 1924 r.

WARSZTATY EKOLOGICZNE

      W dniach 18 – 19 września 2021 roku harcerze z przyszkolnych drużyn 4 DH i 2 WDH wzięli udział w Zlocie Hufca Hrubieszów. Podczas zlotu uczniowie wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata, sprzątając okolice OSW Starosiele, gdzie odbyło się spotkanie.  Ponadto, podczas warsztatów ekologicznych, młodzież dowiedziała się, jak wielkim problemem dla przyrody jest używanie plastiku, poznała zasady właściwej segregacji śmieci, oraz jej konieczności. Uświadomiła sobie, że plastik to całkiem nowy wynalazek, bez którego żyli nasi przodkowie.

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

      Wrzesień to miesiąc, w którym tradycyjnie odbywa się wielkie „Sprzątanie świata” Nieprzerwanie od 28 lat cała Polska bierze udział w tej wspólnej, powszechnej lekcji poszanowania środowiska. Nie inaczej było i w tym roku. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID – 19, uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli, że Ziemia to nasz wspólny dom i należy o niego dbać.

16 września cała społeczność szkolna – począwszy od najmłodszych uczniów aż po maturzystów – zaopatrzona w worki i rękawiczki ruszyła w teren, by usunąć śmieci zalegające w najbliższej okolicy. Uprzątnęliśmy plac wokół szkoły, wiatę przystankową, a także miejsce pamięci narodowej, w sumie gromadząc 97 kg śmieci.
W akcji „Sprzątanie świata” nie chodzi jednak tylko o to, by sprzątać, znacznie ważniejsze jest to, by nie śmiecić. Dlatego też akcja nie dobiegła jeszcze końca – w każdej klasie zaplanowane są również zajęcia promujące postawy ekologiczne.

Mając na myśli tegoroczne hasło – „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”, zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. W końcu zmiany zaczynają się od rzeczy małych, które wielokrotnie powtarzane w perspektywie czasu stają się wielkie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Organizatorzy:
Samorządy Uczniowskie SP i LO

NARODOWE CZYTANIE 2021

   Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała  lekturę „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Akcja, przygotowana przez bibliotekę szkoły podstawowej i liceum, przeprowadzona została w dwóch grupach wiekowych. W poniedziałek 6 września uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum zgromadzeni  na korytarzu szkolnym mieli okazję poznać atmosferę mieszczańskiego domu z początków ubiegłego stulecia, usłyszeli fragmenty dramatu Zapolskiej pięknie odczytane przez Annę Gruszkę, Maję Franczak i Kingę Wierzbicką z klasy VII B. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    Niektórzy myślami są już przy maturze, inni stawiają  w murach szkoły pierwsze kroki i poznają kolegów, ale wszystkich łączy jedno – rozpoczęli właśnie rok szkolny 2021/2022.
   Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele św. Jacka, a następnie była kontynuowana w sali gimnastycznej, gdzie Dyrektor szkoły Pan Jan Hajkowski powitał serdecznie Wójta Gminy Horodło Pana Krzysztof Bożka, nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników  szkoły.
   Zarówno Pan Wójt, jak i Pan Dyrektor w swoich przemówieniach życzyli uczniom powodzenia, jak najlepszych ocen, jak najmniej problemów i smutków. Skierowali do dzieci i młodzieży słowa zachęty do owocnej nauki.  Zadeklarowali także swoją pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom.
  W trakcie inauguracji Pan Wójt wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Panu Janowi Hajkowskiemu, który z kolei przedstawił swoich zastępców – Panią  Agnieszkę  Harpeniuk oraz Panią  Edytę  Woroniewicz – Fornal, a także  nowego nauczyciela przedmiotu „Elementy wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej”, którym jest Pan płk Marek Wrona.
  Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami w klasach.

POWITANIE PO WAKACJACH!

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle informuje, że  rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się  1 września 2021 r. (środa) i będzie przebiegać według następującego harmonogramu: 

  • 8:40 – msza św. w kościele parafialnym ( uczestnictwo indywidualne ),
  • 9:30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej,
  • 10:00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
  • 10:30 – odwozy do domu w różnych kierunkach.