Rekrutacja

Drodzy uczniowie serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

Warunki   rekrutacji   do Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły zarówno do oddziału przedszkolnego jak i do klasy pierwszej zamieszczone są w zakładce Szkła Podstawowa

Warunki   rekrutacji   do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej zamieszczone są w zakładce Liceum.