Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję… nie niszczę, nie śmiecę, tylko recytuję…” zorganizowanego w ramach projektu Comenius „W krainie  baśni, bajek i legend” oraz Światowego Dnia Ziemi.

I. Cele konkursu:

1.Popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej;
2.Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
3.Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
4.Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
5. Nawiązanie współpracy, integracja dzieci.

II. Regulamin

1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

2. Warunki uczestnictwa:
2.1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z  oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.
2.2. Każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie troje dzieci, wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.
2.3. Zgłoszenia udziału należy dokonać  w terminie do 15.04.2015r.
2.4. Opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji tekst wiersza (najlepiej wraz ze zgłoszeniem dziecka do konkursu)
3. Jury:
3.1. Komisję konkursową powołuje organizator
3.2. Decyzja komisji jest niepodważalna
4. Kryteria oceny:
4.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów.
4.2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• tempo
• intonacja
• interpretacja tekstu poetyckiego
• znajomość tekstu
• operowanie głosem
5. Nagrody:
5.1. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Recytacji
5.2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
5.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.