Szkolny konkurs czytania

W dniu 30.03.2015 r. odbył się w naszej szkole  konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Wzięły w nim udział klasy  I – III Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle. Głównym celem konkursu było przede wszystkim motywowanie do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania, kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów zapamiętanych wiadomości oraz  doskonalenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego czytania głośnego, a  także  kształtowanie  umiejętności współzawodnictwa  i współdziałania.
           Organizatorem konkursu była pani Stanisława Ślązak- nauczyciel bibliotekarz oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej pani Ewa Kurzydłowska, pani Halina Jeżyna i pani Elżbieta Bielecka.

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi.

A oto szczegółowe wyniki:

Klasa I”a”:

I miejsce – Martin Malinowski

II miejsce- Julka Wojciechowska

III miejsce- Kacper Daruk

IV miejsce- Weronika Szumiata

Klasa II”a”:

I miejsce – Magdalena Haczkiewicz

II miejsce- Ewa Wierzbicka

III miejsce- Anna Jaros

IV miejsce- Amelia Tyczyńska

Klasa III:

I miejsce – Gabriela Grabowska

II miejsce- Paulina Wójcik

III miejsce- Julia Papierz

IV miejsce- Ewelina Szpyrka