REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU WIEDZY : „CO WIEMY O NASZEJ MIEJSCOWOŚCI?”

CELE KONKURSU JEST :

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości i regionu.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii miejscowości oraz miejsc z nią związanych.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 6-8.

ZASADY KONKURSU:

Zakres konkursu obejmuje najważniejsze wydarzenia z historii Horodła:

 • Okoliczności podpisania aktu Unii w Horodle 2 października 1413 r.
 • Okoliczności Manifestacji Horodelskiej z 10 października 1861r.
 • Okoliczności usypania i podwyższenia Kopca Unii Horodelskiej
 • Wiedza ogólna na temat zabytków Horodła, miejsc pamięci.
 • Historię szkół horodelskich na tle historii Horodła.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 • Etap 1: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, albumu, ulotki dotyczącej jednego z wybranych zagadnień obejmujących zakres konkursu
 • Etap 2 : Eliminacje szkolne: test wiedzy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi ( krótkie odpowiedzi)

Każda klasa wybiera 3- osobowy zespół , który wykona prezentację multimedialną, album, ulotkę itp.

Każda klasa wybiera 4- osobowy zespół, który zmierzy się w teście wiedzy w eliminacjach podczas międzyszkolnego turnieju wiedzy.

WAŻNE TERMINY:

 • Termin zgłoszenia drużyn : 11 październik 2021 r.
 • Międzyszkolny turniej wiedzy : 20 października 2021 r.