REGULAMIN GRY TERENOWEJ: ŚLADAMI WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

CELE GRY:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości i regionu.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych oraz współpracy w grupie .
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii miejscowości oraz miejsc z nią związanych.
 • Propagowanie aktywności fizycznej.

UCZESTNICY GRY:

 • Gra terenowa adresowana jest dla uczniów kas 1-3 LO

ZASADY GRY – REJESTRACJA GRUP

 • Gra terenowa: „Śladami Władysława Jagiełły i Unii Horodelskiej” będzie przebiegać według dwóch tras:

TRASA 1 : SZLAKIEM WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

TRASA 2 : SZLAKIEM MANIFESTACJI HORODELSKIEJ.

 • Każda z klas wybiera zespół liczący max 6 osób ( pozostała część klasy stanowi PUNKT KONSULTACYJNY)
 • Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze terenowej.

ZASADY GRY- START GRY

 • PUNKT STARTOWY I FINAŁOWY gry znajduje się na placu przed budynkiem szkoły.
 • Czas trwania gry- max. 4 godz. lekcyjne.
 • Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do GRY.
 • Odbierając kartę do GRY , kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki GRY i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.
 • START GRY przewidziany jest na godz. 8.30. Uczestnicy gry ruszają w trasę po sygnale Organizatora.
 • Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma kopertę z zawartością – karty do GRY TERENOWEJ oraz koszulkę uczestnika.

ZASADY GRY – DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO.

 • Punkt Konsultacyjny – udziela uczestnikom GRY TERENOWEJ wskazówek i potrzebnych informacji.

ZASADY GRY- ZADANIA

 • Uczestnicy Gry mają do wykonania 10 zadań, których przebieg kontrolowany jest przez Organizatora.
 • Zadaniami drużyny kieruje jej KAPITAN.
 • Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty, które wpisuje na KARTĘ DO GRY.
 • Kolejność wykonania zadań jest dowolna.
 • Drużyna może konsultować się przy wykonywaniu zadania WYŁĄCZNIE ze swoim PUNKTEM KONSULTACYJNYM.

ZASADY GRY – ZAKOŃCZENIE GRY

 • Gra kończy się o godz. 11.20 w PUNKCIE STARTOWYM.
 • Każda z drużyn kończy wykonane zadania oddając KARTĘ DO GRY w PUNKCIE FINAŁOWYM.
 • Czas wykonania wszystkich zadań liczy się od momentu dotarcia na Punkt Finałowy i zdania karty w Punkcie
 • W momencie zdania karty do gry w PUNKCIE FINAŁOWYM musi być obecna cała drużyna.
 • W karcie zostaje odnotowana godzina jej zdania.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I NAGRODY

O miejscu drużyny w rankingu na zakończenie GRY TERENOWEJ decydują kolejno:

 • Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w regulaminie.
 • Łączny czas wykonania wszystkich zadań, rozumiany od momentu startu gry do momentu oddania Karty Gry w PUNKCIE FINAŁOWYM

WAŻNE TERMINY

 • Zgłaszanie drużyn klasowych: 20 października 2021 r
 • Wybór trasy : 20 października 2021 r.
 • Termin gry terenowej: 27 października 2021r