160 lat temu, 10 października 1861r. odbyła się Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle. Uczestniczyło w niej ok. 10 tys. przedstawicieli rozmaitych stanów społecznych i wyznań, m.in. unici i katolicy.
         Celem manifestujących było odnowienie Unii zawartej między Polską a Litwą w Horodle oraz zawarcie unii Polski i Litwy z Rusią. Rosyjskie władze natychmiast dowiedziały się o planowanym zjeździe. Dostrzegły w nim niebezpieczeństwo i chciały mu zapobiec. Rezydujący w Lublinie gen. Chruszczow otrzymał od namiestnika Lamberta rozkaz wymarszu wojsk w okolice Horodła. 9 października, na polach pod Horodłem stanęło ok. 1,5 tys. piechoty rosyjskiej, 1 tys. konnicy oraz oddział artylerii. Władze carskie nie pozwoliły manifestującym wejść do Horodła dlatego też, na przedpolach miasteczka została odprawiona Msza Św., podczas której doszło do uroczystego odnowienia Unii Horodelskiej. Akt wskazywał na potrzebę współpracy Polski, Litwy i Rusi w celu odzyskania niepodległości. Był wizją wolnego i niepodległego państwa. Pod aktem złożono 8 tys. podpisów. Na pamiątkę tego wydarzenia postanowiono usypać Kopiec, którego uroczyste podwyższenie do obecnej wielkości nastąpiło 10 sierpnia 1924 r.