REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ OBRAZEM OPOWIEDZIANA”

TEMATYKA KONKURSU:

Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła: „ Moja miejscowość obrazem opowiedziana”, aktualnego obrazu mojej miejscowości, ciekawych miejsc, zabytków, miejsc pamięci Horodła i okolic. Prace mogą ukazywać najciekawsze zakątki historyczne i przyrodnicze Gminy Horodło.

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno i oryginalność naszego regionu,
 • Wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinna miejscowością,
 • Inspirowanie do pracy twórczej,
 • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci,
 • Wzbogacenie warsztatu plastycznego.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 4-5.

KRYTERIUM OCENY PRAC:

 • wrażenia artystyczne
 • zachowanie tematyki konkursu
 • samodzielność wykonania pracy
 • staranność wykonania

TECHNIKA I FORMA PRAC

 • uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A3 – dowolna techniką plastyczną

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

 • oceniane będą prace wykonane wyłącznie SAMODZIELNIE .
 • praca powinna być opisana : imię i nazwisko ucznia, klasa.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

 • ostateczny termin dostarczenia pracy konkursowej: 15 październik 2021 r.
 • opisane prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki.