NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

     12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce niecodzienna uroczystość. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczciła dwa wydarzeni, Dzień Edukacji Narodowej oraz upamiętnienie uczestnika walk o Monte Cassino ppor. Józefa Dańczuka.
   W pierwszej części akademii członkowie Hrubieszowskiego Koła Kolekcjonerów p. Mieczysław Zapała i p. Jan Kalisz przybliżyli postać pochodzącego z Horodła ppor. Józefa Dańczuka uczestnika walk o Ankonę, Bolonię i Monte Cassino. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi krewni p. Dańczuka. Wielu pozytywnych emocji dostarczył występ zespołu wokalnego ze Straży Granicznej w Hrubieszowie.
      Druga część uroczystości związana była ze Świętem Edukacji Narodowej. Pan dyrektor Jan Hajkowski wręczając nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły dziękował za życzliwość, jaką obdarzają uczniów  na co dzień, wyrozumiałość i cierpliwość. Ciepłe słowa uznania kierował także do nauczycieli emerytów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń uczniów.
     Słowa uznania i serdeczne życzenia kierowali pod adresem pana dyrektora i nauczycieli zaproszeni goście, pan wójt Krzysztof Bożek i przewodniczący Rady Gminy p. Paweł  Kłosiński
    Dopełnieniem tej miłej atmosfery stał się występ artystyczny uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Irminy Klamer i chóru szkolnego pod kierunkiem p. Roberta Jerzyny.