ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Horodle odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych, przypomina o tym, że Polska nie zawsze była wolnym i suwerennym krajem. Przygotowany z tej okazji montaż słowno – muzyczny był wyrazem hołdu dla tych, którzy polegli w boju lub podejmowali inne działania narodowowyzwoleńcze. Uświadomił także zebranym, że to w ich rękach złożony jest los naszego kraju i każdy ponosi za niego odpowiedzialność.

Rocznicowe uroczystości podniosły rangę innego wydarzenia, które miało miejsce tego dnia, a mianowicie ślubowania i pasowania klas pierwszych. Każde dziecko, rozpoczynając naukę, z niecierpliwością czeka na ten moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Uroczystość poprzedza wiele przygotowań. Uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa i obowiązki. I w końcu nadchodzi ten dzień….

Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce!

CEZARY FORNAL WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

        W dniu 07 listopada 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Do grona 237 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego należy uczeń

Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Cezary Fornal.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich (kończących się egzaminem dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen.

HARCERZE ODEBRALI OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

5 listopada harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej działającej w Zespole Szkół w Horodle odebrali Ogień Niepodległości przywieziony z Ukrainy przez Sztafetę Ognia Niepodległości.

Piękna tradycja Sztafety Ognia Niepodległości została zapoczątkowana w 2000 roku przez harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Zgierz. Każdego roku grupa 12 osób udaje się do Kostiuchnówki – niewielkiej miejscowości na Wołyniu, gdzie w dniach 4 – 6 lipca 1916 roku odbyła się bitwa z udziałem Legionów Polskich dowodzonych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego – by tam uporządkować groby polskich żołnierzy.

Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień z mogiły na cmentarzu w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką i rozpoczynają 700 kilometrową sztafetę rowerową. Ogień Niepodległości za pośrednictwem sztafety dociera do wielu miast, aby ostatecznie zapłonąć podczas uroczystości państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 11 listopada.

Ogień  Niepodległości  ma  ochronić  od  zapomnienia  pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, dzięki któremu możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Odebrany przez horodelskich harcerzy ogień zapłonie podczas uroczystego apelu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny.

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 27 – 28 października 2017 r. młodzież liceum wraz z wychowawczynią – panią Jadwigą Jastrząb – Pakułą i opiekunem – panem Dariuszem Tuzem uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, połączonej ze zwiedzaniem muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i zamku w Ogrodzieńcu.

Pierwszego dni wycieczki maturzyści odwiedzili Oświęcim, by tam na terenie byłego obozu koncentracyjnego z czasów II wojny światowej wziąć udział w wyjątkowej lekcji historii. Wsłuchując się w słowa przewodnika, uczniowie zwiedzali baraki więzienne, krematoria, łaźnie dla więźniów i oglądali ekspozycje upamiętniające ofiary Holokaustu. Wizyta w obozie zagłady była dla wszystkich dużym przeżyciem, pobudziła do refleksji nad tym, do czego może być zdolny człowiek i stanowiła lekcję, którą z pewnością maturzyści zapamiętają na długo.

Następny dzień wyprawy rozpoczął się od spaceru po ruinach malowniczego zamku w Ogrodzieńcu, niemego świadka wielu wydarzeń historycznych oraz miejsca ekranizacji „Zemsty” Aleksandra Fredry w reżyserii Andrzeja Wajdy. Później maturzyści wyruszyli w drogę do Częstochowy – głównego celu swojej pielgrzymki. W klasztorze na Jasnej Górze wypełnionym setkami młodych ludzi, trzecioklasiści mogli powierzyć Matce Bożej intencje, z jakimi przyjechali. Był to czas na wspólną modlitwę, udział w nabożeństwie drogi krzyżowej oraz mszy świętej sprawowanej w intencji maturzystów. Po Apelu Jasnogórskim licealiści pełni wrażeń i niezwykłych przeżyć ruszyli w drogę powrotną do domu.

Udział w pielgrzymce był okazją do wspólnej refleksji nad własną przyszłością, modlitewnego skupienia oraz przyniósł nowe siły, motywację do nauki i pozytywnego działania – teraz czas na wytrwałą pracę nad sobą.

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE „BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ”

27 października 2017 r. uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w pogadance profilaktycznej prowadzonej przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa i miało na celu rozwijanie postaw asertywnych – umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie różnego rodzaju niebezpieczeństw.
Funkcjonariusze omówili  tematykę nałogów, patologii, agresji oraz innych zagrożeń, jakie mogą spotkać młodego człowieka na terenie szkoły lub też poza nią. Poruszono także kwestię odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia i przestępstwa.

SZKOLNE KOŁO CARITAS NA SYMPOZJUM NAUKOWYM

W październiku 2017 r. delegacja Szkolnego Koła Caritas wzięła udział w sympozjum naukowym zatytułowanym „Święty Brat Albert – człowiek, który był dobry jak chleb”, w trakcie którego przedstawiano sylwetki Brata Alberta i Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. Konferencja odbyła się z związku z trwającym Rokiem Brata Alberta i wpisała się w szereg innych wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich, patrona  Caritas Diecezjalnej.

„CO JESIEŃ W WORKU NIESIE?” – WYCIECZKA PIERWSZOKLASISTÓW

     18 października 2017 r. uczniowie klasy I szkoły podstawowej razem z  mamami: panią Lidią Bogucką  i panią Eweliną Kowalczuk oraz wychowawczynią Barbarą Klamer wybrali się na wycieczkę po Horodle.  Zaopatrzeni w ,,sprzęt badawczy” szukali odpowiedzi na pytanie „Co jesień w worku niesie?”
Korzystając z pięknego, jesiennego słońca, pierwszoklasiści zbierali kasztany, liście, żołędzie. Po dwóch godzinach poszukiwań ze zgromadzonymi ,,darami jesieni” zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do szkoły.
   Nie wiadomo jednak czy do końca udało się dociec, co znajduje się w jesiennym worku…

LICEALIŚCI NA WYCIECZCE INTEGRACYJNO – EDUKACYJNEJ

      18 października 2017r. uczniowie liceum wzięli udział w wycieczce integracyjno – edukacyjnej do Hrubieszowa.

      Na początku licealiści odwiedzili Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica, gdzie uczestniczyli w lekcji muzealnej o tematyce „Sławni hrubieszowianie”. Następnie, korzystając z pięknej pogody, udali się na spacer śladami Bolesława Leśmiana, Wiktora Zina i Henryk Orensteina, by później skierować swoje kroki do największej atrakcji turystycznej miasta – unikatowej w skali Europy cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

     Ostatnim przystankiem na trasie wycieczki była Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie. Dla licealistów realizujących innowację „Elementy wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej” wizyta ta okazała się bardzo emocjonująca. Podczas zwiedzania placówki uczniowie zapoznali się
ze specyfiką pracy funkcjonariusza straży granicznej, odwiedzili strzelnicę
i poznali tajniki pilotowania śmigłowca.

      Pełen wrażeń wyjazd był inicjatywą przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego liceum.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2017 r. w Zespole Szkół w Horodle miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie całej społeczności szkolnej rozpoczęło sie od przemówienia pana dyrektora Jana Hajkowskiego, który złozył życzenia wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom szkoły, a także wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pracę na rzecz szkoły.

Wyrazem wdzięczności za trud włożony w edukację i wychowanie były kwiaty i życzenia od społeczności uczniowskiej oraz rodziców.

Wiele ciepłych słów padło też ze strony gości, którzy uświetnili akademię swoją obecnością, a byli to: Przewodniczący Rady Gminy Horodło Paweł Kłosiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle ppłk Marek Wrona, ksiądz kanonik Henryk Krukowski oraz nauczyciele – emeryci: pani Danuta Sahajko, pan Ryszrd Dziewiczkiewicz, pan Kazimierz Dejer.

Zwieńczeniem uroczystości była humorystyczna część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I liceum i mini koncert w wykonaniu grupy wokalnej ze szkoły podstawowej.

Usmiechy na twarzach zebranych są dowodem na to, że był to dzień, który upłynął w wyjątkowej atmosferze.

WYCIECZKA DO CHEŁMA I PAWŁOWA

         4 października 2017r. uczniowie klasy II szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce do Chełma i Pawłowa.
      W Chełmie odwiedzili w podziemiach kredowych Ducha Bielucha. W Pawłowie natomiast zwiedzili Muzeum Bednarstwa i Garncarstwa oraz wzięli udział w warsztatach garncarskich. Wszyscy drugoklasiści pracowali przy kole garncarskim z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem. Wykazując się niezwykłą pomysłowością w tworzeniu różnych rzeczy z gliny, stworzyli prawdziwe dzieła sztuki.
      Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci, ale w planach jest już następny, trzydniowy wyjazd  do Warszawy!