WARSZTATY EKOLOGICZNE

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Horodle: Anna Gruszka, Filip Bogowski i Jakub Lemiński  15 lutego 2024r. uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie się do etapu wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”,  poszerzenie wiedzy z zakresu biologii i ekologii oraz integracja z innymi finalistami konkursu.
Młodzież  wzięła udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego, dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne, takich jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody, ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami, rolnictwo ekologiczne, energetyka odnawialna.  Zwiedzili laboratoria i zapoznali się z metodami badawczymi stosowanymi w naukach przyrodniczych. 
Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające,  dostarczyły wielu wrażeń i emocji. Nasza uczniowska reprezentacja poszerzyła  swoją wiedzę i umiejętności, by 15 marca 2024r. wypaść jak najlepiej  podczas testu finałowego. 
Opiekę nad uczniami konkursu sprawuje pani Iwona Siemionek.