DRODZY RODZICE!

Przed Państwem, dziećmi i nauczycielami wyzwanie, jakiego nikt z nas nie przewidywał. Od poniedziałku rozpoczynamy zdalne nauczanie, czyli kształcenie na odległość. W tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość.

Prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi poniżej informacjami, które pomogą odpowiednio przygotować się do tej formy nauki i pracy.

Jak zapewnić dzieciom właściwe warunki do nauki w domu:

1. Proszę wyznaczyć dziecku stałe miejsce do nauki- najlepiej dobrze oświetlone biurko (stolik), na którym będą znajdowały się książki, zeszyty, komputer z dostępem do Internetu (lub inny sprzęt np. laptop, tablet itp.).
2.Razem z dzieckiem zaplanujcie czas nauki – najlepiej w godzinach porannych.
3. Jeżeli w domu znajduje się jeden komputer, który trzeba dzielić z rodzeństwem, proszę ustalić z dziećmi grafik korzystania z urządzenia.
4. W czasie nauki należy wyłączyć tzw. rozpraszacze, czyli telewizor, radio lub inny sprzęt do odtwarzania muzyki.
5. Ze względu na higienę pracy przed monitorem komputera, wskazane jest robienie przerw w czasie pracy – na każdą godzinę pracy 10 minut przerwy na przewietrzenie pokoju, mały posiłek, wykonanie prostych ćwiczeń fizycznych np. skłony, przysiady, wymachy ramion itp.
6. Rodzice mogą pomagać dziecku w nauce. Należy jednak unikać wyręczania w go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu (kontakt za pośrednictwem poczty mailowej przypisanej każdemu nauczycielowi lub telefoniczny).

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki:

1. Proszę uświadamiać dziecku, że obecny stan jest przejściowy.
2. W rozmowach należy podkreślać rolę nauki i samokształcenia w życiu każdego człowieka.
3. Wskazywać plusy zdalnego nauczania – rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za swój rozwój, systematyczności itp.

4. Wzmacniać pozytywnie samodzielną pracę dziecka, nagradzać jego osiągnięcia .
5. Zachęcać dziecko, aby w kontaktach z rówieśnikami ( w dozwolonych obecnie formach) wspierali się i motywowali w nauce.
6. Jak najczęściej rozmawiać z dzieckiem, by pomóc mu w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania, przestrzegać przed bagatelizowaniem zagrożeń i fałszywymi informacjami , wskazywać im sprawdzone źródła informacji.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

1. Proszę ustalić z dzieckiem zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Należy chronić dziecko przed kontaktem z nieodpowiednimi treściami. Warto mieć wgląd w ekran komputera czy urządzenia mobilnego, z którego korzysta dziecko.
3. Proszę zwrócić uwagę na treści samodzielne publikowanie w sieci, szczególnie należy chronić dane osobowe, prywatne informacje,zdjęcia.
4. Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem, kiedy natrafi w sieci na nieodpowiednie treści lub inne niepokojące sytuacje, natychmiast Państwa o tym poinformuje.
5. Udostępniając dziecku urządzenie z dostępem do Internetu, należy odpowiednio skonfigurować ich system operacyjny. Powoduje to znaczne ograniczenie dostępu do szkodliwych treści.

  • W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android można odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube.

  • W nowszych wersjach systemu istnieje możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka.

  • Na urządzeniach mobilnych z systemem IOS (iPad, IPhone) można ograniczyć dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych. Określa się tam min. ograniczenie wiekowe dotyczące wyświetlanych filmów oraz używanych programów.

  • Jeśli dziecko korzysta z Internetu na komputerze wyposażonym w system Windows 7, można aktywować moduł ochrony rodzicielskiej, który umożliwia kontrolowanie czasu korzystania z komputera oraz ograniczenia dostępu do wskazanych gier i aplikacji. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online.

Pomoc dla rodziców w sprawach bezpieczeństwa w Internecie:
Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem.
– 800 100 100 – zgłoszenia anonimowe i bezpłatne, linia czynna od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.