„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

   Program " Akademia Bezpiecznego Puchatka", nad którym patronat objął Komendant Główny Policji i Kuratorium Oświaty, realizowany był przez klasę I szkoły podstawowej w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.
  Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także w szkole, domu i w czasie zabaw.
   Na podstawie proponowanych materiałów przeprowadzone były zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Przy współudziale rodziców powstały prawdziwe "dzieła sztuki"- plakaty promujące bezpieczne zachowania na drodze,
podczas wypoczynku w górach i nad wodą.
Uczestnicy programu otrzymali książeczki "Dołącz do Akademii Bezpiecznego Puchatka".
   Realizacja programu wspomogła kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego.
Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
   Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie i uzyskaniem certyfikatu "Akademia Bezpiecznego Puchatka".