ŚLUBUJEMY CI SZKOŁO…

      Dzień 10 listopada 2016 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klas  I szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania.
      Uczniowie klasy I szkoły podstawowej przygotowali, specjalnie na tę okazję, swój program artystyczny. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
      Po złożeniu ślubowania i zaprezentowaniu się w części artystycznej Pan Dyrektor Jan Hajkowski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Dzieci zostały przyjęte do braci uczniowskiej naszej szkoły. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.
            Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Uczniom życzymy wielu sukcesów  w murach naszej szkoły.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

       „Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć”. Tymi słowami Świętego Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczysty apel z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciekawej prezentacji przygotowanej przez uczniów naszego Liceum przypomniano piękne i wzniosłe momenty z historii naszego kraju. Następnie młodzież przygotowała krótką cześć artystyczną  w pięknej oprawie muzycznej szkolnego chóru.

11 listopada młodzież Zespołu Szkół w Horodle uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym walczących żołnierzy Armii Krajowej. Tego dnia wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

       8 listopada 2016 roku w klasie III b SP pani Iwona Słupska przeprowadziła zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom problematyki pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci nauczyły się, co robić krok po kroku, gdy będą świadkami wypadku. Ćwiczyły resuscytację, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak wykonywać opatrunki, pomóc koledze, który zemdlał. Nauczyły się też, że bezpieczeństwo ,,ratownika” jest najważniejsze.
      Bardzo dziękujemy pani Iwonie Słupskiej za tak ciekawe spotkanie i mamy nadzieję,że to pierwsze z wielu.

Liceum w Horodle realizuje program „Ars, czyli jak dbać o miłość”.

Program edukacyjny stanowi część Projektu pt. „Profilaktyczny program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło program patronatem honorowym.

W ramach tego programu odbyły się zajęcia warsztatowo-informacyjne z klasami 1-3 liceum polegające na uświadomieniu młodzieży, czym jest miłość i jak ważną rolę w miłości odgrywa życie. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol etylowy, nikotyna, narkotyki). Grupą docelową są młode kobiety, chociaż program ma charakter koedukacyjny. Autorzy programu wychodzą z założenia, że wiedza, postawy i zachowania mężczyzn mają znaczenie dla zdrowia kobiet, dlatego w programie pracujemy jednocześnie z młodymi kobietami i mężczyznami jednocześnie.

Program podzielony jest na 3 części:

 1. Ars vivendi – sztuka życia – rozważania na temat: W jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości?

 2. Ars amandi – sztuka kochania – rozważania na temat: W jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi?

 3. Ars generandi – sztuka rodzenia – analiza: W jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.

Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach.

Szkolny koordynator programu: Jadwiga Jastrząb-Pakuła

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W naszej szkole promocja czytelnictwa odbywa się na różne sposoby. Jednym z nich są obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W ramach tych obchodów odbyły się liczne konkursy czytelnicze, plastyczne oraz spotkania w bibliotece szkolnej:

 1. Konkurs plastyczny „Zakładka do książki” dla klas 0-VI;
 2. Konkurs plastyczny „Ilustracja ulubionej bajki” dla klas I-VI;
 3. Konkurs plastyczno-techniczny „Wieniec dla Ligii” dla klas I-VI;
 4. Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „Oto jest Kasia” dla klasy III b;
 5. Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „O psie, który jeździł koleją” dla klasy III a;
 6. Konkurs czytelniczy „Akademia Pana Kleksa„ dla klasy IV b;
 7. Konkurs plastyczny na komiks ”W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza” dla klas IV-VI (etap regionalny);
 8. Konkurs czytelniczy „Booktalking, czyli gawęda o książce Henryka Sienkiewicza” (etap regionalny.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy!