Liceum w Horodle realizuje program „Ars, czyli jak dbać o miłość”.

Program edukacyjny stanowi część Projektu pt. „Profilaktyczny program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło program patronatem honorowym.

W ramach tego programu odbyły się zajęcia warsztatowo-informacyjne z klasami 1-3 liceum polegające na uświadomieniu młodzieży, czym jest miłość i jak ważną rolę w miłości odgrywa życie. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol etylowy, nikotyna, narkotyki). Grupą docelową są młode kobiety, chociaż program ma charakter koedukacyjny. Autorzy programu wychodzą z założenia, że wiedza, postawy i zachowania mężczyzn mają znaczenie dla zdrowia kobiet, dlatego w programie pracujemy jednocześnie z młodymi kobietami i mężczyznami jednocześnie.

Program podzielony jest na 3 części:

  1. Ars vivendi – sztuka życia – rozważania na temat: W jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości?

  2. Ars amandi – sztuka kochania – rozważania na temat: W jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi?

  3. Ars generandi – sztuka rodzenia – analiza: W jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.

Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach.

Szkolny koordynator programu: Jadwiga Jastrząb-Pakuła