Światełko Pokoju

20.12.2012 roku na przejściu granicznym w Zosinie odbyła się uroczystość przekazania przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju Ukrainie. Tegoroczne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przebiega pod hasłem  "Odważ  się  być  dobrym". To światło z Betlejemskiej Groty to symbol pokoju, miłości oraz Chrystusa który przychodzi aby dać nam nadzieję. W przekazaniu światełka uczestniczyły hufce harcerskie, przedstawiciele naszej Szkoły, Urzędu Gminy, Urzędu Powiatu ,Urzędu Służby Celnej, Straży Granicznej, oraz Księża dziekani z Hrubieszowa a także ks. Kan Henryk Krukowski proboszcz naszej parafii na której znajduje się przejście graniczne. Stronę Ukraińską reprezentowali przedstawiciele tamtejszego hufca harcerzy, młodzież szkolna, przedstawiciele miejscowej władzy a także duchowni obrządku Rzymsko-katolickiego  i prawosławnego. Młodzież naszej szkoły przygotowała krótką część artystyczną i śpiew kolęd. Po przekazaniu światełka odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna, złożenie życzeń Bożonarodzeniowych i noworocznych oraz przełamanie się opłatkiem.