Zespół Szkół w Horodle buduje plac zabaw dla dzieci!

Już na wiosnę ruszy budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Horodle. Fundusze na budowę,  szkoła pozyskała dzięki udziałowi w projekcie  Wolontariatu Pracowniczego Banku BPH w Zamościu oraz dzięki hojności Urzędu Gminy w Horodle.  Całkowity koszt inwestycji wyniesie 15 tys. złotych z czego kwota 5 tys. pochodzi  ze środków pozyskanych w ramach projektu.
Słowa podziękowania kierujemy do władz Gminy Horodło Pana Wójta Krzysztofa Bożka, radnych Gminy Horodło oraz Pani Skarbnik Marty Maciejewskiej za wsparcie finansowe udzielone na budowę placu zabaw dla dzieci.
Serdeczne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Kozarowi  kierownikowi  oddziału Banku BPH w Zamościu za zainteresowanie potrzebami 
naszych uczniów, za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu.