NAGRODA KONKURSOWA-WYCIECZKA DO WARSZAWY

    W dniu 05. 04.2017r. laureaci konkursu historycznego: Rafał Szymonik, Damian Matwiejczuk, Cezary Fornal, Michał Szymański, Krystian Porada, Anna Wołoszyn, Alina Małkowicz, Michał Lekan, Dominika Kruk pod opieką nauczyciela historii Arnolda Bogowskiego uczestniczyli w ramach nagrody w jedniodniowej wycieczce do stolicy naszego kraju.

       W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili gmach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pałac Prezydencki. Podczas tych wizyt mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z miejscem pracy senatorów oraz Prezydenta RP. Dodatkową atrakcją był uroczysty obiad w sali jadalnej sejmu oraz zwiedzanie Starego Miasta Warszawy.

     Fundatorem i organizatorem wycieczki był prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak.

   Podsumowaniem wycieczki niech będą słowa jednego z uczniów/laureatów naszej szkoły:Wiedza popłaca. Było bardzo ciekawie. Szkoda, że wszystko co dobre ma niestety swój koniec.

Podsumowanie projektu: SZLAKIEM TRUDNEJ HISTORII…

      30 marca 2017r.  w Zespole Szkół w Horodle odbyło się uroczyste podsumowanie projektu międzyszkolnego : SZLAKIEM TRUDNEJ HISTORII.  Spotkanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle ks. Henryk Misa, komendant PSG w Horodle ppłk Marek Wrona i dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie  pani Elżbieta Denys.

       Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Horodle i Zespołu Szkół w Strzyżowie uczestniczyli w cyklu spotkań i warsztatów poświęconych losom i historii „Żołnierzy Wyklętych”. Podczas uroczystości zamykającej realizacje przedsięwzięcia wręczono nagrody i wyróżnienia w następujących konkursach:

Konkurs poetycki

I miejsce: Ewa Wesołowska ZS w Strzyżowie
II miejsce: Konrad Pałys ZS w Horodle
III miejsce: Aleksandra Zgnilec ZS w Strzyżowie
Wyróżnienia: Paulina Kostrubiec ZS w Horodle, Milena Garncarz ZS w Strzyżowie, Karolina Boniewska ZS w Horodle

Konkurs wiedzy o życiu i działalności Karola ”Wygi” Bojarskiego

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Daniel Napłoszek
II miejsce: Cezary Fornal
III miejsce: Karolina Boniewska

W kategorii gimnazja:

Zespół Szkół w Horodle
I miejsce: Łukasz Grabowski
II miejsce: Michał Gruszka
III miejsce: Mikołaj Papierz

Zespół Szkół w Strzyżowie
I miejsce: Barbara Kuszmiruk
II miejsce: Ewa Wesołowska
III miejsce: Natalia Piróg

Twórcom projektu i nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!

Turniej Wiedzy Pożarniczej

     29 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
       W eliminacjach brało udział ogółem 15 uczniów ze szkół powiatu hrubieszowskiego. Naszą szkołę reprezentowali Piotr Sakowski wśród uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i Natalia Stepaniuk w grupie uczniów ze szkół gimnazjalnych.
       W najstarszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły – Piotr Sakowski. Będzie reprezentował nasz powiat na etapie wojewódzkim.

Gotowi podjąć wyzwania…

            Młodzież z naszego liceum, realizująca innowację Straż Graniczna, w nocy z 10 na 11 marca, wzięła udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.  Trasa, którą rozpoczęła  msza  święta w kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie, wiodła  przez Gródek, Strzyżów do Horodła drogami lokalnymi i gruntowymi. Kolejne stacje znajdowały się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

            Opiekę na uczniami sprawowali: pan mjr  Mariusz Papierz, ks. wikariusz Piotr Skóra i pan Zbigniew Janeczko.

Spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej

        W dniu 09 marca 2017 r. w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się uroczystość podsumowująca  dotychczasową współpracę  ze szkołami, które realizują program nauczania  z zakresu  specyfiki funkcjonowania Straży Granicznej. Do grona tych szkół  naszego regionu należy Liceum Ogólnokształcące w Horodle.

Podczas uroczystego spotkania  podpisane zostało porozumienie o współpracy na następne trzy lata

pomiędzy

Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej  w Chełmie

reprezentowanym przez  Komendanta gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka

a

Liceum Ogólnokształcącym w Horodle

reprezentowanym przez Dyrektora  mgr inż. Jana Hajkowskiego

        Porozumienie ma na celu w szczególności  kształtowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu funkcjonowania  tej formacji oraz promowanie służby w Straży  Granicznej. Ponadto w  ramach prowadzonej współpracy NOSG  udzieli stosownej pomocy merytorycznej w procesie  edukacyjnym uczniów.

 

Patrol w terenie

     W dniu 06.03.2017r. uczniowie klasy II liceum w ramach innowacji Straż Graniczna uczestniczyli w patrolu, który przebiegał przez masyw leśny rejonu miejscowości Matcze – Bereżnica oraz poprzez już nie istniejące miejscowości Marcinówka Polesie – Marcinówka Górka, w kierunku kopca Unii Horodelskiej. Zatem trasa była zróżnicowana. W pierwszej części uczniowie przedzierali się przez las, pokonali przejście przez bagna, zaś w terenie otwartym kilkukrotnie przemieszczali się przez grząskie miejsca oraz rozlewiska wodne. 
     Podczas patrolu szczególnie oceniano współdziałanie w małym zespole, sposób rozwiązywania problemów w krótkim czasie oraz umiejętność określenia swojego położenia w terenie.
 

Podsumowanie programu „Weź oddech”!

        W Liceum Ogólnokształcącym w Horodle od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku  realizowany był ogólnopolski program z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Weź oddech”. Kluczowym zagadnieniem programu jest zjawisko niskiej emisji, czyli  emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m.  pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.
        Celem realizowanego programu jest propagowanie wiedzy na temat szkodliwości ogrzewania domów słabej jakości paliwami i palenia śmieci.
       Przedsięwzięcie realizowali uczniowie klasy drugiej liceum pod opieką nauczycieli – koordynatorów: Iwony Słupskiej i Jadwigi Jastrząb – Pakuły. Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest  jedną z 39 szkół realizujących program na terenie całego kraju.
     Udział w programie pozwolił młodzieży zrozumieć zjawisko niskiej emisji i aktywnie włączyć się w informowanie o nim i przeciwdziałanie mu w środowisku  lokalnym.

    „Weź oddech” to program wynikający z założenia, że rozwiązanie problemu niskiej emisji nie jest możliwe jedynie poprzez decyzje władz, ani centralnych, ani lokalnych.
     Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów powietrza, którego jakość zależy od regionu, pogody i pory roku, ale przeważnie jest bardzo niska. Nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze zdrowie. Temat ten wiąże się z naszymi codziennymi wyborami – czym będę palić w piecu lub w kominku, jak dojadę do pracy?
     Zaczynając pracę w programie otrzymaliśmy wszechstronne wsparcie z Centrum Edukacji Obywatelskiej takie jak: szkolenia dla koordynatorów- nauczycieli , które odbyły się w Lublinie i Warszawie, webinarium dla uczniów, konferencje on-line i materiały edukacyjne do wykonywania doświadczeń oceniających jakość powietrza na określonym terenie; plakaty i scenariusze zajęć.
     Koordynatorka programu wraz z młodzieżą przekazała  informacje na temat niskiej emisji władzom samorządowym i społeczności lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ją ograniczających.
      To my jesteśmy odpowiedzialni za stan powietrza, którym wszyscy oddychamy.
 

Konkurs Czytelniczy „W świecie mugoli”

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „W świecie mugoli” w ramach promowania czytelnictwa wśród młodzieży.
2.    Organizatorem konkursu jest biblioteka gimnazjum i liceum Zespołu Szkół w Horodle.
3.    Nagrody funduje organizator.
4.    Konkurs zostanie przeprowadzony 24 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Horodło.

(Nr sali oraz godzina zostaną podane w przeddzień  konkursu, tj.  23 lutego 2017r.)

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba uczęszczająca do gimnazjum lub liceum w Horodle.
2. W czasie trwania konkursu nie wolno:

  • używać tekstów oraz innych materiałów pomocniczych, telefonów komórkowych,
  • odpisywać od drugiej osoby.

3. Zakres materiału.
W konkursie obowiązuje znajomość powieści J. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny” oraz ogólna wiedza na temat autora.
4. Konkurs składa z pisemnego testu sprawdzającego znajomość treści książki.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2017r..
6. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli języka polskiego do 23 lutego 2017r.

Nagrody

  • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.
  • Za 1 miejsce nagrodą jest książka i ocena celująca z języka polskiego.
  • Za 2 i 3 miejsce nagrodą są pamiątkowe gadżety i ocena bardzo dobra z języka polskiego.
  • Zdobywcami nagród w konkursie są uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów.

Dane osobowe uczestników konkursu

  • Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza.
  • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,  wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Organizator

Agnieszka Kossowska

Wielce godni żakowie, Biesiadowali na zdrowie!

     W sobotę, 14 stycznia 2017 roku,  młodzież klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Horodle bawiła się na balu studniówkowym. Zgodnie ze zwyczajem  studniówka rozpoczęła się polonezem w tradycyjnych strojach szkolnych. Tegorocznych maturzystów oraz  wszystkich zaproszonych gości  powitał dyrektor szkoły – pan Jan Hajkowski.            „ – Droga Młodzieży! Życzę wam powodzenia, a przede wszystkim odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi w wymarzonym kierunku. Miejcie odwagę marzyc i mierzyć daleko, realizować swoje plany oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość – mówił do uczniów dyrektor szkoły.

Młodzież serdeczne słowa podziękowań kierowała do wszystkich, którzy mają wkład w ich edukację. Podkreślała zasługi organu prowadzącego szkołę, dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli i rodziców. Były kwiaty, miłe gesty i ciepłe słowa.

Wszyscy  poddali się urokowi tego balu, zgodnie z maksymą: Jest czas śmiechu (… )      i czas tańca…”

Licealiści na patrolu…

 

      Mimo 10 stopni mrozu i głębokiego śniegu, grupa licealistów, realizująca innowację „Straż Graniczna”, wyruszyła na zajęcia terenowe. 
      Trasa, wcześniej nie znana dla grupy, była kilkakrotnie modyfikowana tak, by poszczególne osoby mogły wykazać się swymi predyspozycjami. Szczególnie istotne okazały się momenty, kiedy klasa mogła wzajemnie pomagać sobie przy pokonywaniu różnych trudności terenowych. Patrol wymagał zapoznania się z możliwościami własnego organizmu podczas mroźnej pogody, umiejętności rozkładu czasu i sił na poszczególne etapy marszu. Punkty orientacyjne, wskazywane co jakiś czas, posłużyły do wykonania mapy w 3 grupach. Uczestnicy mieli okazję wykorzystać już posiadane umiejętności w zakresie musztry i zachowania porządku podczas przemarszu. 
      Młodzież łącznie pokonała 5,5 kilometra zróżnicowanej trasy w niespełna 4 godziny, co daje bardzo dobry wynik podczas trudnych warunków atmosferycznych.