ANIA ARONOWSKA – STYPENDYSTKĄ!

      W dniu 16 listopada 2023 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Do grona 224 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego należy uczennica
Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Anna Aronowska
      Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej (kończącej się egzaminem dojrzałości), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole.