ZAJĘCIA W TERENIE

     Uczniowie II i III klasy liceum wzięli udział w zajęciach terenowych, mających charakter patrolu, w ramach przedmiotu Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej.
Podczas tych zajęć młodzież zapoznawała się  z podstawowym zadaniem straży granicznej, jakim jest ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Po  odbytym patrolu wszyscy integrowali się przy ognisku.