PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

19 marca w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w grupach przedszkolnych odbyły się konkursy tematyczne przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Wszystkie przedszkolaki przybyły tego dnia do szkoły w radosnych, barwnych i bardzo pomysłowych kreacjach, by wziąć udział w konkursie na „Najciekawszy strój wiosenny”. Dzieci wykonały prace  plastyczne przedstawiające wizerunek Pani Wiosny, a starsza grupa przedszkolna dodatkowo przygotowała piosenkę na powitanie tej tak długo oczekiwanej pory roku. Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Agnieszka Harpeniuk, Pani Iwona Watrak, Pani Joanna Grzeszczuk i Pani Ewa Blacharz miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż zarówno wszystkie stroje, jak i portrety Pani Wiosny były bardzo pomysłowe i ciekawe.   

Laureaci konkursu plastycznego „PORTRET PANI WIOSNY”
I miejsce: Kamila Seredyńska  (starsza grupa przedszkolna „Biedronki”)
II miejsce: Dagmara Załuska (starsza grupa przedszkolna „Biedronki”)
III miejsce: Miłosz Leśniak (starsza grupa przedszkolna „Biedronki”)

Laureaci konkursu „NAJCIEKAWSZY STRÓJ WIOSENNY”
I miejsce: Wojciech Czerwiński (starsza grupa przedszkolna „Biedronki”)
II miejsce: Michalina Piszka (młodsza grupa przedszkolna „Pszczółki”)
III miejsce: Maja Wrońska ( młodsza grupa przedszkolna „Pszczółki”)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki przygotowane przez Samorząd Uczniowski oraz słodycze ufundowane przez Szkolne Koło Caritas.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom, a także Paniom: Barbarze Klamer i Irminie Klamer za zaangażowanie i tak liczny udział w konkursach.

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

 Zgodnie z tradycją szkolną planujemy zorganizować

 DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI   w związku z PIERWSZYM DNIEM WIOSNY,

 stąd 19 marca ( piątek ) odwołuję zajęcia dydaktyczne, natomiast proponuję rekreacyjne.

    W obecnych warunkach  zachęcam  uczniów do wykonania w tym dniu prac plastycznych oraz wyjścia na świeże  powietrze i fotografowania najciekawszych oznak wiosny. Przewidziane  są nagrody.

   Galerię prac zamieścimy na stronie szkoły, zaś najciekawszą na stronie głównej.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zakładce KONKURSY.

                                                                                              DYREKTOR

                                                                       ZESPOŁU SZKÓŁ W HORODLE

AWANS DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

   Dnia 19.02.2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w składzie: Nikola Paćkowska, Marcel Paćkowski (kl.7a) i Anna Makowska (kl.8a) reprezentowali szkołę w etapie „parkowym” ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
W związku z epidemią Covid-19 organizatorzy przeprowadzili konkurs w formie zdalnej.
Startujący w konkursie uczniowie musieli wykazać się wiedzą nie tylko na temat parków krajobrazowych, ale również szerokim zakresem wiedzy z biologii, ekologii, ochrony środowiska

i geografii.
Nasi uczniowie przygotowywani przez panią Joannę Grzeszczuk uzyskali awans do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować Strzelecki Park Krajobrazowy. 
    Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w następnym etapie.

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HORODLE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie informatyczno – językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Więcej informacji o szkole


 

INFORMACJA O POWROCIE DO SZKOŁY!

   Od  poniedziałku – 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III powracają do nauki w szkole. Zajęcia będą odbywać się według dotychczasowego planu. Godziny dowozu dzieci również pozostają bez zmian. Zapewniona będzie opieka świetlicowa oraz posiłki w stołówce szkolnej.

            Uczniowie starszych klas nadal będą nauczani zdalnie.

                                                                                   Dyrektor

                                                                                              Zespołu Szkół W Horodle

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów liceum oraz klas 8 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym – HU HU HA, ZIMA NIE JEST ZŁA !

Regulamin:
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

Celem konkursu jest:
– rozwijanie pasji i uzdolnień uczniowskich,
– propagowanie pasji fotografowania,
– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 liceum oraz klas 8 szkoły podstawowej.
 2. Czas trwania konkursu od 18.01.2021 do 29.01.2021r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie jednej pracy fotograficznej przedstawiających krajobraz zimy (bez wizerunku osób) na adres e-mail: liceumsu@gmail.com
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
  – posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  – zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
  – nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 1. Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 2. W wiadomości e-mail należy umieścić informacje takie jak imię i nazwisko autora, klasę.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Postanowienia końcowe:
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

                                      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

WSPANIAŁY SUKCES NASZYCH HARCERZY

Harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej w Horodle zdobyli 2 miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji drużyn w ramach Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju w Zakopanem !!!

 W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 Ogólnopolski Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju odbywał się w wersji on- line.  Wśród 3 drużyn reprezentujących Hufiec ZHP Hrubieszów, patrol dhphm Iwony Kudły- Najuch 2 WDH w Horodle zajął 2 miejsce w realizacji zadań zlotowych w kategorii harcerze starsi .

Serdecznie gratulujemy sukcesu !

Udział harcerzy w Ogólnopolskim Zlocie BŚP był finansowany w ramach Rządowego Projektu Wsparcia i Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHiS2020

Zaszufladkowano do kategorii ZHP

Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
przyszła na świat.”
(J 1,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

       Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

   Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia.

    Niech spłynie na Was światłość i napełni serca nadzieją i spokojem. Anielskie „Gloria…” niech zabrzmi i ukołysze kolędą, a Boże Dziecię pobłogosławi wszelkim dobrym zamierzeniom i działaniom.

    W ten cudowny czas miejcie poczucie wszechogarniającej miłości Boga do człowieka i niechaj ta miłość pozostanie z nami na wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku!

 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Horodle

STYPENDYŚCI Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HORODLE

    Małgorzata Mochnaczewska – uczennica klasy II B i Michał Gruszka z klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Horodle otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.
    To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest corocznie jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazującemu szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. W tym roku, w związku z reformą programową, dwoje uczniów z liceum zostało uhonorowanych tym wyróżnieniem.
   Szkoda jedynie, że z powodu pandemii nie będzie uroczystego wręczenia nagród.
    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!