HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Świadectwa będą wydawane w holu przy sali gimnastycznej (wejście główne). Uczniowie po otrzymaniu świadectwa wychodzą wyjściem bocznym przy sali gimnastycznej.

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać świadectw
w wyznaczonym dniu, proszeni są o odebranie w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle

Jan Hajkowski