Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Z  okazji  obchodów  Miesiąca  Bibliotek  Szkolnych  biblioteki ( szkoły  podstawowej  i  gimnazjalno –  licealna) w październiku i listopadzie zorganizowały akcję pt.  Modny „Pan Tadeusz”.
           Na korytarzu szkolnym wystawiono różne wydania tej największej polskiej epopei narodowej. Następnie wystawę przeniesiono do biblioteki liceum i gimnazjum, gdzie nadal można ją oglądać.
W ramach tej akcji organizowano głośne czytanie fragmentów dzieła Mickiewicza w obu bibliotekach, a także przeprowadzono konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej pt. „ Najpiękniejszy portret Zosi”- wykonywano portret bohaterki na podstawie przeczytanych fragmentu Księgi XII „ Pana Tadeusza” Starsi uczniowie mogli wykonać prezentacje multimedialne dotyczące problematyki dzieła. Wszystkie prace oceniono i rozdano nagrody przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy