HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Horodle w roku szkolnym 2012/2013

Lp. ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

1.  

POINFORMOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Podczas zebrania rady pedagogicznej ZS w Horodle

 

Listopad

2012

 

nauczyciel biologii –

koordynator programu

2.  

EDUKACJA UCZNIÓW

 

a)poinformowanie uczniów o realizacji programu

 

 

 

 

 

b)diagnoza wstępna – co uczniowie wiedzą na temat palenia

 

 

 

 

 c)opracowanie wyników testu

 

 

 d)przeprowadzenie zajęć według scenariuszy

 

 

 e)ewaluacja programu

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie gazetki szkolnej informującej o programie „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

 

Opracowanie i przeprowadzenie wstępnego testu wśród uczniów biorących udział w programie

 

 

 Tabele, wykresy –prezentacja

 

 

 

 

 Zajęcia warsztatowe

 

 

 Przeprowadzenie testu na podsumowanie programu –porównanie z wynikami wstępnymi

 

16 listopad

2012

Grudzień

2012

Styczeń 2013

Luty, marzec, kwiecień,

maj 2013

maj 2013

 

 

 

 

 

 koordynator
 Uczniowie zaangażowani bezpośrednio w realizację programu

 

 

 koordynator
Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Koordynator

 

 

 

 

Nauczyciel biologii, wychowawcy klas

 

 

 

 

Koordynator, wychowawcy klas,

3. WZMOCNIENIE PROGRAMU  

Wykonanie haseł oraz plakatów na temat szkodliwości palenia.

Pogadanka na temat szkodliwości palenia papierosów.

Przygotowanie ulotek o szkodliwości palenia.

Przeprowadzenie konkursów:

-plastyczny „Szkodliwy dymek”,

Przygotowanie gazetki pt: „Dlaczego NIE papierosom?”

Happening –propagowanie życia bez palenia.

 

Listopad 2012

 

Grudzień

2012

 

Luty 2013

 

Marzec 2013

Kwiecień

2013

 

Maj 2013

 

 

Wychowawcy klas, uczniowie,

 

 

Pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciel informatyki

 

Uczniowie, nauczyciele plastyki

 

 

 

Uczniowie, koordynator

 

 

Uczniowie, koordynator

 

4.  

SPORZĄDZENIE INFORMACJI Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM

 

 

Kwestionariusz ankiety

 

Maj 2013

 

 

kordynator

5.  

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W PLACÓWCE

 

 

Dzień bez papierosa

 

Maj 2013

 

Koordynator, SU, wychowawcy klas,