Zabrzmiał już pierwszy dzwonek

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 odbyła się 3 września. Pani Dyrektor Elżbieta Kuczyńska powitała serdecznie zaproszonych gości, a wśród nich Pana Krzysztofa Bożka- Wójta Gminy Horodło, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Następnie przedstawiła organizację nowego roku szkolnego, w którym obowiązki wicedyrektora, sprawującego nadzór nad gimnazjum i liceum, przejęła Pani Edyta Woroniewicz- Fornal.  Dyrektor szkoły podziękowała serdecznie za pięć lat owocnej współpracy dotychczasowym wicedyrektorom: Pani Teresie Portce i Panu Arnoldowi Bogowskiemu.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Pani Stanisławy Ślązak i Pana Roberta Jerzyny. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się ze sztandarami do kościoła pw. Św. Jacka, gdzie tradycyjnie odbyła się Msza Święta, zakończona błogosławieństwem na nowy rok szkolny.