Remont w szkole

W Zespole Szkół w Horodle trwają się prace  (dostosowanie pomieszczeń)  związane z realizacją ,,Projektu systemowego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Beneficjent  projektu – Urząd Gminy w Horodle