Popiersie ś.p. Stanisławy Bojarskiej

W dniu 1 lipca 2014r. absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Horodle z roku 1953 p. Władysław Ryń zaproponował, by ufundować popiersie ś.p. Stanisławy Bojarskiej założycielki, wieloletniej dyrektor i nauczycielki szkoły ponadpodstawowej w Horodle.

Ze względu na zmianę Dyrekcji Zespołu Szkół w Horodle oraz zaangażowanie szkoły w organizację obchodów 90-cio lecia podwyższenia kopca Unii Horodelskiej, prace w tym zakresie ruszyły po uroczystości odbytej 5-go października. W dniu 21 października powołany został Komitet Organizacyjny d.s. ufundowania popiersia, w jego skład weszli:

  1. Ludwik Bacański – absolwent z 1953r.

  2. Arnold Bogowski – obecny dyrektor Zespołu Szkół w Horodle, absolwent z 1996r.

  3. Kazimierz Dejer – absolwent z 1974r.

  4. Jan Hajkowski – z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Horodle, absolwent z 1985r.

  5. Józef Krzywiński – absolwent z 1969r.

Popiersie ma być darem absolwentów dla upamiętnienia ś.p. Pani Dyrektor, która była zacną i wielce zasłużoną osobą. Całe swoje życie poświęciła szkole i młodzieży.

W miejscowym banku zostało założone konto: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Oddział w Horodle nr 30 9642 1019 3002 0901 3618 0001.

Absolwentów Liceum serdecznie prosimy o niezwłoczne wpłaty, gdyż od wielkości zgromadzonych środków finansowych zależeć będzie w jakim materiale i jaką techniką może być wykonane popiersie. Przy wpłatach prosimy o podanie roku ukończenia szkoły, a Panie dodatkowo nazwisko panieńskie. Darczyńcy zostaną upamiętnieni w kronice szkoły i w Szkolnej Izbie Pamięci.

W okresie wiosennym szkoła organizuje jubileusz 70–cio lecia istnienia Liceum. Chcielibyśmy w tym dniu odsłonić popiersie.

Możliwy jest udział absolwentów w tej uroczystości – informacje w tej sprawie na stronie internetowej szkoły tj. www.zshorodlo – kontakt telefoniczny 84 65 15 331.

Komitet Organizacyjny